Ngày Tết Trung Thu - Lễ hội đoàn viên gia đình trong tiếng Anh

Tiết trời đã trở nên trong xanh, dịu đi cái nắng mùa hè gay gắt. Khắp các làng xóm nhỏ giờ đây đang háo hức chờ đón trung thu ngày tết đoàn viên gia đình....

Tiết trời đã trở nên trong xanh, dịu đi cái nắng mùa hè gay gắt. Khắp các làng xóm nhỏ giờ đây đang háo hức chờ đón trung thu ngày tết đoàn viên gia đình. Hãy cùng tìm hiểu ngày tết trung thu - Middle Autumn Festival trong tiếng Anh nhé!

Từ vựng về ngày tết trung thu

 • Mid-Autumn Festival /mɪd/ /ˈɔː.təm/ /ˈfes.tɪ.vəl/: Tết Trung Thu
 • Full-moon Festival /fʊl/ /muːn/ /ˈfes.tɪ.vəl/: Tết Trung Thu
 • Children’s festival /ˈtʃɪl.drənz ˈfes.tɪ.vəl/: Tết thiếu nhi
 • Lunar calendar /ˈluː.nər/ /ˈkæl.ən.dər/: Âm lịch
 • The Moon Lady /ðə/ /muːn/ /ˈleɪ.di/ : Chị Hằng
 • The Moon Boy /ðə/ /muːn/ /bɔɪ/: Chú Cuội
 • The man in the Moon /ðə/ /mæn/ /ɪn/ /ðə/ /muːn/: Chú Cuội
 • The Moon Palace /ðə/ /muːn/: Cung trăng
 • Jade Rabbit / Moon Rabbit / Rabbit in the Moon: Thỏ ngọc
 • Oriental feature /ˈɔː.ri.ənt//ˈfiː.tʃər/: Nét phương đông
 • Banyan tree /ˈbæn.jæn/ /triː/ : Cây đa
 • Moon sighting / to gaze at the moon / to admire the moon: Ngắm trăng
 • Lantern /ˈlæn.tən/: Đèn lồng
 • Star-shaped lantern: Đèn ông sao
 • Carp-shaped lantern: Đèn cá chép
 • Mask /mɑːsk/: Mặt nạ
 • Light lanterns: Thắp đèn
 • Lantern parade: Rước đèn
 • Platform/ˈplæt.fɔːm/: Mâm cỗ
 • Mooncake /ˈmuːn.keɪk/: Bánh trung thu
 • Lion dance: Múa sư tử / múa lân
 • Dragon dance: Múa rồng
 • Bustling/ˈbʌs.lɪŋ/: Náo nhiệt
 • Yet vibrant /jet/ /ˈvaɪ.brənt/ : Rực rỡ
 • Paper votive offerings /ˈpeɪ.pər//ˈvəʊ.tɪv//ˈɒf.ər.ɪŋz/: Hàng mã
 • Family reunion /ˈfæm.əl.i//ˌriːˈjuː.njən/: Gia đình sum họp
 • Gatherings/ˈɡæð.ər.ɪŋz/: Tụ họp, sum vầy
 • Take place: Diễn ra
 • Vivid/ˈvɪv.ɪd/: Nhiều màu
 • Contemplate /ˈkɒn.təm.pleɪt/: Thưởng ngoạn
 • Teeming with /ˈtiː.mɪŋ/ /wɪð/: Ngập tràn
 • Signify /ˈsɪɡ.nɪ.faɪ/: Tượng trung cho

Cụm từ vựng tiếng Anh về tết Trung Thu

 • Stands of selling mooncakes: Sạp/quầy hàng bán bánh trung thu Ví dụ: The stands of selling mooncakes start to appear on the street, with all kinds of delicious mooncakes. (Những quầy hàng bán bánh trung thu bắt đầu xuất hiện trên phố, với đủ loại bánh trung thu ngon mắt.)

 • Celebrate the Mid-Autumn Festival: tổ chức lễ/tết trung thu Ví dụ: Almost all primary schools in Vietnam celebrate the Mid-Autumn Festival for their students. (Gần như tất cả trường tiểu học ở Việt Nam đều tổ chức tết trung thu cho học sinh của họ.)

 • Eat mooncakes: ăn/thưởng thức bánh trung thu Ví dụ: My children love eating mooncakes, so I make sure to buy plenty for them. (Những đứa trẻ nhà tôi thích ăn bánh trung thu lắm, nên tôi chắc chắn sẽ mua thật nhiều cho bọn trẻ.)

 • The Fifteenth of August, Chinese calendar: ngày 15/8 âm lịch Ví dụ: The Mid-Autumn Festival is often held on the Fifteenth of August, Chinese calendar, which is a different day each year. (Tết trung thu thường được tổ chức vào ngày 15 tháng tám âm lịch, và ngày này thì không cố định mỗi năm.)

 • Legend of Cuoi with his banyan tree: truyền thuyết chú Cuội ngồi gốc cây đa Ví dụ: When I was small, I was often told about the legend of Cuoi with his banyan tree, and I absolutely love it. (Khi tôi còn bé, tôi thường được kể chuyện cổ tích chú Cuội ngồi gốc cây đa, và tôi cực kỳ thích câu chuyện ấy.)

 • Perform/parade lion dance on the streets: biểu diễn múa lân trên đường phố Ví dụ: The children heard the music and flooded outside their houses to watch parade lion dance on the streets. (Những đứa trẻ nghe thấy tiếng nhạc và chạy ùa ra ngoài nhà để xem biểu diễn múa lân trên đường phố.)

 • Symbolize luck, happiness, health and wealth: biểu tượng cho điềm lành, hạnh phúc, sức khỏe và của cải Ví dụ: Mooncakes do not only look like the full moon, they actually symbolize luck, happiness, health and wealth - a “full” life. (Bánh trung thu không chỉ nhìn giống trăng tròn, mà còn biểu tượng cho điềm lành, hạnh phúc, sức khỏe và của cải - một cuộc sống “viên mãn”.)

 • The roundest and brightest moon: (mặt trăng) tròn và sáng nhất Ví dụ: You cannot miss the moon tonight, it’s the Mid-Autumn Festival’s moon - the roundest and brightest moon! (Bạn không thể bỏ lỡ mặt trăng tối nay được, mặt trăng của Tết trung thu đấy, tròn nhất và sáng nhất!)

 • Watch/admire the moon: ngắm trăng, thưởng trăng Ví dụ: There’s nothing like sitting with your family to drink tea, eat mooncakes and admire the moon on this day. (Không có gì sánh bằng được ngồi với gia đình của bạn, uống trà, ăn bánh, và thưởng trăng trong ngày này.)

Bài mẫu viết về trung thu bằng tiếng Anh

The Mid-Autumn Festival is an important traditional holiday in my country. Mid-Autumn festival is celebrated not only in Vietnam but also in some other parts of Asia as well, such as China, Japan or Korea. And it is often celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar with full moon at night.

In the past, on this day the moon was brightest and roundest which represented the family reunion or gatherings. Therefore, families and friends often came together or harvested crops for the festival.

Nowadays, Mid Autumn Festival is mainly for young children in Vietnam to enjoy the best time of the year. But not only can children celebrate this day but also adults can, adults who wish to have a chance to remind their their childhood and feel young again.

During this exciting Autumn festival, making masks and lanterns is probably one of many activities that take place. A lot of groups of young Vietnamese have created unique and trendy lanterns yet can still preserve the traditional beauty.

So this reminds me back to the time when I was a little kid and living in the countryside where I could contemplate the most oriental feature of this festival, which is the dragon dancing.

Our little alley was teeming with different teams of dragon dancers. Dragon dancers dance to every household in their village, it is like "treat or trick" in western culture, they will not stop until you give them some lucky money.

And when speaking of Mid-Autumn, we can't help but to mention the Moon cake. The round shape of the moon cake signifies completeness and reunion of families. Making and sharing mooncake is probably one of the hallmark traditions of this festival. But nowadays, in modern time, making mooncakes has given way to the more popular custom of giving mooncakes to family members.

So I have just introduced to you guys one of the most important and fascinating festival in Vietnam and it is Mid-Autumn festival.

Mời xem thêm: tự học tiếng anh giao tiếp miễn phí.

1