May và Might: Cách dùng và phân biệt

May và Might là gì? Phân biệt cách dùng cấu trúc May và Might chi tiết trong tiếng Anh I. May và Might là gì? Khi học tiếng Anh, chắc hẳn có rất nhiều người...

may và might, cách dùng may và might May và Might là gì? Phân biệt cách dùng cấu trúc May và Might chi tiết trong tiếng Anh

I. May và Might là gì?

Khi học tiếng Anh, chắc hẳn có rất nhiều người đã từng bối rối không biết khi nào nên sử dụng May và khi nào nên sử dụng Might đúng không? Cùng tìm hiểu chi tiết về May và Might trong bài viết hôm nay nhé!

II. Cách dùng cấu trúc May và Might trong tiếng Anh

1. May và Might chỉ khả năng xảy ra của sự việc

1.1. Khả năng xảy ra ở hiện tại và tương lai

Martin may go to the new aquarium next weekend. He loves the sea life.

Jenny might go scuba diving someday, when she gets over her fear of water.

1.2. Khả năng xảy ra ở quá khứ

Daisy may/might have been taking a shower when Anna called.

Kathy might have seen a ghost yesterday!

2. May và Might dùng để xin phép

May I help you, sister?

May I open the door, boss?

3. May và might dùng để gợi ý

I heard that Daisy has difficulties sleeping. Doing yoga may help this problem!

Kathy has been single for so long! John thinks seeing a fortune teller might be useful for her.

III. Phân biệt May và Might trong tiếng Anh

May diễn tả khả năng xảy ra của sự việc có độ chắc chắn cao hơn 50%. Ví dụ: It’s sunny today, so we may go swimming.

Might diễn tả khả năng xảy ra của hành động có độ chắc chắn không cao dưới 50%. Ví dụ: Peter might be back at any moment.

IV. Lưu ý khi sử dụng May và Might trong tiếng Anh

May và Might mang tính lịch sự và trang trọng. Trong nói chuyện thường ngày cùng bạn bè, ta có thể sử dụng Can và Could để thay thế. Ví dụ: May I use your watch? ➡ Can I use your watch?

Khi sử dụng trong câu điều kiện if diễn tả các tình huống không có thật, ta chỉ được dùng Might. Ví dụ: If Harry had gone home early, he might have been shocked because his house was such a mess.

Trong câu xin phép, ta chỉ được sử dụng May. Trong câu cho phép, ta có thể sử dụng được cả May và Might.

V. Bài tập về May và Might trong tiếng Anh

Sau khi đã học đầy đủ kiến thức lý thuyết về May và Might, hãy đến với bài tập nhỏ dưới đây để giúp bạn ghi nhớ kiến thức thật tốt nhé:

 1. Sara may __. She has been playing volleyball for hours.
 • A. get tired
 • B. gets tired
 • C. got tired
 1. Jessica might __ right in this situation.
 • A. to be
 • B. being
 • C. be
 1. Peter thought that he may go to Hanoi this summer.
 • A. may
 • B. might
 • C. will
 1. Where is Martin? - He may have gone to the shops.
 • A. may
 • B. can
 • C. will
 1. May I sit here, next to the door?
 • A. May
 • B. Might
 • C. Will
 1. If I knew Harry before, I might help him to enroll in a course at this university.
 • A. may
 • B. might
 • C. will
 1. Mom, may I go shopping?
 • A. I may go shopping
 • B. I go shopping, may
 • C. may I go shopping
 1. Jenny has good news that you may want to know.
 • A. may to want know
 • B. may want to know
 • C. might want know

Đáp án: 1. A 2. C 3. B 4. A 5. A 6. B 7. C 8. B

VI. Lời kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức về May và Might, bao gồm cấu trúc, cách dùng, cách phân biệt và bài tập vận dụng có đáp án chi tiết. Hãy tiếp tục nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn và đừng quên theo dõi PREP mỗi ngày để cập nhật thường xuyên những kiến thức bổ ích nhé!

1