Mẫu phiếu thu học phí mầm non năm 2023 – Luật ACC

Học sinh mầm non ở các trường công tập hay tư nhân hầu hết đều đóng tiền học phí theo tháng. Hàng tháng, các trường sẽ có thông báo gửi đến phụ huynh học sinh...

Học sinh mầm non ở các trường công tập hay tư nhân hầu hết đều đóng tiền học phí theo tháng. Hàng tháng, các trường sẽ có thông báo gửi đến phụ huynh học sinh về các khoản và tổng số tiền phải đóng trong tháng. Trong phạm vi bài viết này, ACC sẽ cung cấp tới quý bạn đọc thông tin về Mẫu phiếu thu học phí mầm non năm 2023.

Mẫu Phiếu Thu Học Phí Mầm Non 2023 Hình ảnh minh họa về Mẫu Phiếu Thu Học Phí Mầm Non 2023.

Mẫu phiếu thu học phí mầm non năm 2023

Uỷ Ban Nhân Dân………………………….. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Trường Mầm Non………………………… Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:………………………………. …………………, ngày…………………tháng…………….năm……………..

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU THÁNG…

NĂM HỌC 202… - 202…

Căn cứ công văn …………….. về việc chấp thuận thu học phí và các khoản thu thỏa thuận, thu khác của các cơ sở giáo dục công lập năm học ………………..;

Căn cứ biên bản họp cha mẹ học sinh về việc thống nhất các khoản thu học phí và các khoản thu thỏa thuận, thu khác ngày …………..

Trường Mầm Non ………….. thông báo các khoản thu trong tháng …/……… như sau:

Xem thêm: Sinh năm 2020 mệnh gì? Hợp với tuổi nào, màu nào?

I. Thu học phí:

 • Mẫu giáo : ………………… đồng/ học sinh/ tháng
 • Nhà trẻ : ………………….. đồng/ học sinh/ tháng

II. Thu hộ - chi hộ :

 • Tiền ăn sáng : ……………..đồng /học sinh/ ngày
 • Tiền ăn bán trú : ………………….. đồng/ học sinh/ ngày.

III. Các khoản thu thỏa thuận:

 • Tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú: ………….. đồng/ học sinh/ tháng
 • Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng : …………… đồng/ học sinh/ tháng
 • Tiền vệ sinh bán trú: …………. đồng/học sinh/ tháng.
 • Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng theo NQ04/2017/NQ-HĐND: không thu
 • Tiền học năng khiếu (môn vẽ, thể dục nhịp điệu và võ): ………….. đồng/ học sinh/ tháng ( Phụ huynh tự nguyện đăng ký)

Xem thêm: Kết quả của phản ứng hóa học giữa glucozo + cu(oh)2 ở nhiệt độ

 • Tiền học năng khiếu (môn Anh văn): …………… đồng/ học sinh/ tháng ( Phụ huynh tự nguyện đăng ký)
 • Tiền học năng khiếu (môn Gokids): ……………. đồng/ học sinh/ môn/ tháng ( Phụ huynh tự nguyện đăng ký)

Chế độ miễn giảm học phí thực hiện theo hướng dẫn liên tịch số 3841/HDLT/SLĐTBXH-SGDĐT-STC ngày 09/11/2016 về thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

Phương thức thu tiền: có 3 phương thức

 1. Nộp tiền mặt tại phòng tài vụ của Trường. (Phòng số 30 - Lầu 1)

  • Thời gian thu tiền:
   • Thu buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30
   • Thu buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30
  • Nơi thu tiền: Phòng tài vụ ( Phòng số …..)
 2. Nộp tiền mặt/ chuyển khoản tại bất kỳ điểm giao dịch nào của ………………….. trên cả nước (Lưu ý: Phụ huynh đem theo Phiếu báo đóng tiền của Trường).

Xem thêm: Chị về vẻ đẹp tâm hồn của “ người đàn bà” hàng chài trong truyện

 1. Chuyển khoản bằng internet banking tới tài khoản của Trường theo thông tin tài khoản nhận chi tiết:
  • Tên tài khoản: Trường Mầm non ………
  • Số tài khoản:……………..
  • Mở tại………………………………..
  • Nội dung: TTCACKHOAN_mã học sinh (hoặc tên học sinh)_mã lớp_Tn. Ví dụ: TTCACKHOAN_01_GB1_T5.

Lưu ý: Các khoản thu trong tháng …../202… sẽ được thu tiền từ ngày …./… đến …/…./202…

Xem thêm:

Trên đây là nội dung tư vấn của ACC liên quan đến vấn đề mẫu phiếu thu học phí mầm non năm 2023. Nếu có bất kỳ thắc mặc gì liên quan đến nội dung bài viết hoặc cần được hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Email: [email protected]

Website: accgroup.vn

1