Mạo từ trong tiếng Anh - Cách dùng A, An, The và bài tập hay nhất năm 2023

Mạo từ trong tiếng Anh là một thành phần quan trọng trong câu giúp nhấn mạnh chủ thể được đề cập đến. Có hai loại mạo từ thường được sử dụng là mạo từ bất...

Mạo từ trong tiếng Anh là một thành phần quan trọng trong câu giúp nhấn mạnh chủ thể được đề cập đến. Có hai loại mạo từ thường được sử dụng là mạo từ bất định và mạo từ xác định.

Hiểu một cách đơn giản, mạo từ là từ loại đứng trước danh từ để chỉ đối tượng có xác định hay không xác định.

I. Khái niệm và phân loại mạo từ trong tiếng Anh

1. Mạo từ là gì?

Trong tiếng Anh, mạo từ được chia làm hai loại: Mạo từ xác định "The" và Mạo từ không xác định "A, An".

2. Phân loại mạo từ

 • Mạo từ xác định (Definite article): "The"
 • Mạo từ bất định (Indefinite article): "A, An"
 • Mạo từ Zero (Zero article) hay danh từ không có mạo từ đứng trước: thường áp dụng cho danh từ không đếm được và danh từ đếm được ở dạng số nhiều như "rice, tea, people, clothes".

Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, mà chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ - chỉ đơn vị.

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MẠO TỪ

II. Cách sử dụng và lưu ý khi dùng mạo từ

1. Cách dùng mạo từ "The"

"The" được dùng khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng đó là ai, cái gì.

 • Khi vật thể hay nhóm vật thể là duy nhất hoặc được xem là duy nhất.
 • Trước một danh từ nếu danh từ này vừa được đề cập trước đó.
 • Trước một danh từ nếu danh từ này được xác định bằng một cụm từ hoặc một mệnh đề.
 • Đặt trước một danh từ chỉ một đồ vật riêng biệt mà người nói và người nghe đều hiểu.
 • Trước so sánh nhất (đứng trước first, second, only..) khi các từ này được dùng như tính từ hoặc đại từ.
 • Trước danh từ số ít: tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật.
 • Đặt "the" trước một tính từ để chỉ một nhóm người nhất định.
 • "The" được dùng trước những danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo, dãy núi, tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc, miền.
 • "The" + "of" + danh từ.
 • "The" + họ (ở dạng số nhiều) có nghĩa là Gia đình.
 • Dùng "the" khi nhắc đến một địa điểm nhưng không được sử dụng với đúng chức năng.

2. Cách dùng mạo từ "An"

Mạo từ "an" được dùng trước những từ bắt đầu bằng nguyên âm, dựa theo cách phát âm, chứ không dựa vào cách viết.

 • Ví dụ: Mạo từ đi kèm với những từ có bắt đầu là a, e, i, o: an apple, an aircraft, an egg, an object.
 • Ví dụ: Mạo từ đi kèm với những từ có bắt đầu là "u": an uncle, an umbrella.
 • Ví dụ: Mạo từ đi kèm với những từ bắt đầu bằng âm câm: an heir, half an hour.
 • Ví dụ đặc biệt khi mạo từ đi kèm với các từ viết tắt: an S.O.S (một tín hiệu cấp cứu), an MSc (một thạc sỹ khoa học), an X-ray (một tia X).

3. Cách dùng mạo từ "A"

Chúng ta dùng "a" trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm. Ngoài ra, chúng bao gồm một số trường hợp bắt đầu bằng "u, y, h".

 • Đứng trước một danh từ mở đầu bằng "uni..." phải dùng "a" (a university/ a uniform/ universal).
 • Dùng trước "half" (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn hoặc khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối).
 • Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth.
 • Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ.
 • Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a couple/ a dozen.
 • Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred - a/one thousand.

Lưu ý: A/An có hình thức giống nhau ở tất cả các giống, loài.

CÁCH SỬ DỤNG VÀ LƯU Ý KHI DÙNG MẠO TỪ

III. Bài tập thực hành về mạo từ có đáp án

Bài tập 1: Điền a/an hoặc the

 1. This morning I bought a newspaper and a magazine. The newspaper is in my bag but I don’t know where I put the magazine.
 2. I saw an accident this morning. A car crashed into a tree. The driver of the car wasn’t hurt but the car was badly damaged.
 3. There are two cars parked outside: a blue one and a grey one. The blue one belongs to my neighbors. I don’t know who the owner of the grey one is.
 4. My friends live in an old house in a small village. There is a beautiful garden behind the house. I would like to have a garden like this.
 5. This house is very nice. Has it got a garden?
 6. It’s a beautiful day. Let’s sit in the garden.
 7. Can you recommend a good restaurant?
 8. We had dinner in the most expensive restaurant in town.
 9. There isn’t an airport near where I live. The nearest airport is 70 miles away.
 10. "Are you going away next week?" - "No, the week after that."

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

 1. She wanted to learn how to play the piano when she was young.
 2. She said she loved being in my garden.
 3. They took a trip to Paris and have a stop at the Eiffel Tower.
 4. If I had time, I would take up photography.
 5. They spent the evening having drinks at one of the most expensive restaurant in town.
 6. She has never been to the USA before.
 7. We saw mountains covered with snow when we looked out of the window.
 8. He is being considered to be the next head of the HR department.
 9. It’s been a long time since he last saw an orchestra performance.
 10. This model is expected to be the most profitable product for the upcoming years.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

 1. I’m afraid of the dogs.
 2. Can you pass the salt, please?
 3. Apples are good for you.
 4. Look at the apples on that tree! They are very big.
 5. Women live longer than men.
 6. I don’t drink the tea. I don’t like it.
 7. We had a very nice meal. Vegetables were especially good.
 8. Life is strange sometimes. Some very strange things happen.
 9. I like skiing. But I’m not good at it.
 10. Who are the people in this photograph?
 11. What makes people violent? What causes aggression?
 12. All the books on the top shelf belong to me.
 13. The first world war lasted from 1914 until 1918.
 14. One of our biggest problems is unemployment.

Đáp án:

Bài 1:

 1. This morning I bought a newspaper and a magazine. The newspaper is in my bag but I don’t know where I put the magazine.
 2. I saw an accident this morning. A car crashed into a tree. The driver of the car wasn’t hurt but the car was badly damaged.
 3. There are two cars parked outside: a blue one and a grey one. The blue one belongs to my neighbors. I don’t know who the owner of the grey one is.
 4. My friends live in an old house in a small village. There is a beautiful garden behind the house. I would like to have a garden like this.
 5. This house is very nice. Has it got a garden?
 6. It’s a beautiful day. Let’s sit in the garden.
 7. Can you recommend a good restaurant?
 8. We had dinner in the most expensive restaurant in town.
 9. There isn’t an airport near where I live. The nearest airport is 70 miles away.
 10. "Are you going away next week?" - "No, the week after next."

Bài 2:

 1. A
 2. A
 3. B
 4. B
 5. B
 6. B
 7. A
 8. B
 9. A
 10. B

Bài 3:

 1. dogs
 2. the salt
 3. Apples
 4. the apples
 5. Women, men
 6. the tea
 7. the vegetables
 8. Life
 9. skiing
 10. the people
 11. people, aggression
 12. All the books
 13. The first world war
 14. unemployment.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cách sử dụng mạo từ A, An, The trong tiếng Anh. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn nắm chắc kiến thức này và ôn luyện hiệu quả hơn.

Các gợi ý bổ sung:

 • Trọn bộ 600 từ vựng TOEIC không thể bỏ qua
 • Những cuốn sách luyện thi TOEIC hiệu quả nhất định không thể bỏ qua
 • Kinh nghiệm luyện thi TOEIC cấp tốc siêu hiệu quả
1