Lộ trình Cambridge chuẩn Quốc tế có những cấp nào?

Chương trình Quốc tế Cambridge là một lộ trình học tập phù hợp với học sinh từ 5 đến 19 tuổi. Nó được thiết kế bởi Hội đồng khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE), một...

Chương trình Quốc tế Cambridge là một lộ trình học tập phù hợp với học sinh từ 5 đến 19 tuổi. Nó được thiết kế bởi Hội đồng khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE), một tổ chức uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Lộ trình này bao gồm 4 cấp độ, từ tiểu học cho tới trung học và tú tài nâng cao.

1. Lộ trình tiểu học Quốc tế Cambridge (Cambridge Primary)

Chương trình tiểu học Quốc tế Cambridge (Cambridge Primary) dành cho học sinh từ 5 đến 11 tuổi. Tại Việt Nam, chương trình này thường được áp dụng trong 5 năm tiểu học. Một số trường như Vinschool cung cấp chương trình Cambridge cho học sinh 5 tuổi ở mầm non để đảm bảo lộ trình 6 năm của Cambridge Quốc tế.

Chương trình tiểu học Quốc tế Cambridge tập trung vào phát triển kỹ năng và cung cấp kiến thức cho học sinh thông qua 10 môn học. Thông thường, các trường sẽ chọn 3 hoặc 5 môn trong số các môn mà CAIE cung cấp để đưa vào giảng dạy. 03 môn cơ bản thường lựa chọn là Toán, Khoa học và Ngôn ngữ Anh.

2. Lộ trình trung học cơ sở Quốc tế Cambridge (Cambridge Lower Secondary)

Chương trình trung học cơ sở Quốc tế Cambridge dành cho học sinh từ 11 đến 14 tuổi. Hơi giống với cấp tiểu học, chương trình này cũng bao gồm 10 môn học. Các trường thường chọn từ 3 đến 5 môn để triển khai. Ở cuối lớp 8, học sinh sẽ tham gia bài kiểm tra chuẩn hóa Cambridge Checkpoint. Dựa trên kết quả này, học sinh có thể chọn tiếp tục lộ trình Cambridge bậc trung học hoặc chuyển hướng cho con sang các chương trình quốc tế khác.

3. Lộ trình trung học phổ thông Quốc tế Cambridge IGCSE (Cambridge Upper Secondary IGCSE)

Chương trình trung học phổ thông Quốc tế Cambridge dành cho học sinh từ 14 đến 16 tuổi. Nó cung cấp hơn 70+ môn học để các trường lựa chọn và áp dụng. Ở Việt Nam, học sinh sẽ học từ 6-8 môn tùy theo trường để nắm vững kiến thức và chuẩn bị cho kỳ thi IGCSE cuối năm lớp 10. Sau khi hoàn thành lộ trình này, học sinh có thể chọn học tiếp chương trình Tú tài Nâng cao A Level hoặc chuyển hướng vào đại học.

4. Lộ trình tú tài nâng cao Quốc tế Cambridge A Level (Cambridge Advanced)

Chương trình tú tài nâng cao Quốc tế Cambridge dành cho học sinh từ 16 đến 19 tuổi. Đây là chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh trước khi họ vào đại học. Học sinh có thể tự lựa chọn các môn học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình. Chứng chỉ tú tài nâng cao A Level mở ra nhiều cánh cửa vào các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về lộ trình Cambridge, bạn có thể tìm hiểu thêm tại trường Vinschool, một trong những trường áp dụng chương trình này ở Việt Nam. Vinschool cung cấp lộ trình Cambridge chuẩn quốc tế từ mầm non đến tú tài nâng cao, với giáo viên chất lượng và cơ sở vật chất hiện đại.

1