KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI TRONG LỚP HỌC: NHƯỢNG BƯỚC VÀO TƯ DUY SÁNG TẠO

Trong quá trình giảng dạy, kỹ năng đặt câu hỏi đóng vai trò quan trọng. Các câu hỏi được sử dụng để đảm bảo sự tham gia và chú ý của học sinh, đồng thời...

Trong quá trình giảng dạy, kỹ năng đặt câu hỏi đóng vai trò quan trọng. Các câu hỏi được sử dụng để đảm bảo sự tham gia và chú ý của học sinh, đồng thời đánh giá sự hiểu biết của họ.

Tuy nhiên, để sử dụng câu hỏi một cách hiệu quả, giáo viên cần biết rõ mục đích và kỹ năng đặt câu hỏi phù hợp trong từng tình huống. Đồng thời, việc tạo ra câu hỏi đúng cũng không kém phần quan trọng. Ví dụ, để đảm bảo sự tập trung của học sinh, giáo viên có thể hỏi "Bạn có đang nghe không?" hoặc để kiểm tra sự hiểu biết, giáo viên có thể hỏi "Bạn có theo dõi tôi không?"

Một số người coi hai mục đích này là mâu thuẫn với nhau, nhưng thực tế là cần tạo sự cân bằng phù hợp giữa hai yếu tố này và áp dụng chúng vào quá trình học tập. Kết quả của một câu hỏi hay là nó khuyến khích suy nghĩ.

Tại sao đặt câu hỏi trong lớp học lại quan trọng?

Việc cải thiện kỹ thuật đặt câu hỏi có thể giúp nâng cao chất lượng giảng dạy của bạn. Bên cạnh việc kiểm tra sự hiểu biết và tạo sự kết nối sâu hơn với nội dung, việc cải thiện kỹ thuật đặt câu hỏi cũng khuyến khích tư duy sáng tạo và khám phá trong quá trình học tập.

Thay vì chỉ đặt những câu hỏi đơn giản như "Bạn đã làm đủ bài tập chưa?" hoặc "Bạn đã hiểu chưa?", giáo viên có thể đặt những câu hỏi có tính tương tác hơn, khuyến khích học sinh thể hiện ý kiến, giải thích và tư duy. Điều này cũng có thể tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi khi phân tích một chủ đề.

Có nhiều loại câu hỏi và chúng có thể được chia thành các câu hỏi có thứ tự thấp và cao hơn. Các câu hỏi có thứ tự thấp thường yêu cầu học sinh nhớ một câu trả lời duy nhất, ví dụ như "Hình này có bao nhiêu cạnh?" Trong khi đó, các câu hỏi có thứ tự cao hơn khuyến khích học sinh sử dụng khả năng sáng tạo và có thể có nhiều câu trả lời khác nhau.

Cải thiện kỹ năng đặt câu hỏi của bạn sẽ mang lại lợi ích cho cả bạn và học sinh. Việc đặt câu hỏi tốt hơn sẽ giúp học sinh phát triển tư duy và hiểu biết về chủ đề. Nó cũng khuyến khích cuộc thảo luận và giúp bạn phát hiện những quan niệm sai lầm, từ đó cung cấp cho bạn dữ liệu đánh giá tốt hơn để cải thiện quá trình dạy và học trong tương lai.

Để trở thành một giáo viên giỏi, bạn cần phát triển kỹ năng đặt câu hỏi và thúc đẩy sự tư duy sáng tạo trong lớp học. Dưới đây là một số chiến lược đặt câu hỏi hiệu quả mà bạn có thể áp dụng:

1. Câu hỏi bên lề

Các câu hỏi này có thể giúp bạn đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh và dẫn dắt bài học sang một hướng khác, tùy thuộc vào sự hiểu biết của họ về nội dung đã học.

2. 'Đặt câu hỏi kiểu Socrates & Vòng tròn Socrates'

Sáu loại câu hỏi này, được truyền cảm hứng bởi triết gia người Hy Lạp Socrates, sẽ tạo ra một không khí quan trọng trong lớp học để khám phá suy nghĩ và giúp học sinh trả lời câu hỏi theo cách có cấu trúc. Bạn có thể đặt câu hỏi để làm rõ khái niệm, kiểm tra giả định, cơ sở chứng minh, lý do và bằng chứng, đặt câu hỏi về quan điểm, thăm dò ý nghĩa và hậu quả, và câu hỏi về câu hỏi.

3. Các câu hỏi chính làm mục tiêu học tập

Bắt đầu bài học với một câu hỏi mục tiêu có thể khơi dậy tư duy và thảo luận nhóm, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh trong quá trình học tập.

4. Nếu đây là Câu trả lời ... Câu hỏi là gì?

Đảo ngược câu hỏi và câu trả lời tiêu chuẩn để khơi dậy sự tò mò và khám phá sáng tạo của học sinh.

5. Chỉ Một Câu Hỏi Thêm ...

Khuyến khích học sinh làm việc nhóm để tạo ra một loạt các câu hỏi chất lượng, sau đó cung cấp cho họ một loạt các gốc câu hỏi thách thức để mở rộng phạm vi câu hỏi của họ.

6. Pose-Pause-Pounce-Bounce

Đặt một câu hỏi cho cả lớp, tạm dừng, chọn một học sinh để trả lời và sau đó đưa câu trả lời đó cho học sinh khác. Điều quan trọng là hãy đảm bảo bạn dành đủ thời gian tại điểm 'tạm dừng' để tạo cơ hội cho học sinh suy nghĩ và trả lời.

Để cải thiện kỹ năng đặt câu hỏi của bạn, hãy xem xét việc suy nghĩ về cách bạn đặt câu hỏi hiện tại và hiểu sâu hơn về các loại câu hỏi và cách sử dụng chúng. Hãy phát triển một văn hóa lớp học mà sẵn lòng chấp nhận những sai lầm và đánh giá cao những cơ hội học hỏi từ những sai lầm đó.

Tóm lại, việc đặt câu hỏi đúng và sử dụng kỹ năng đặt câu hỏi hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong quá trình giảng dạy. Cải thiện kỹ năng này sẽ giúp bạn khơi gợi tư duy sáng tạo của học sinh và tạo ra một môi trường học tập tích cực. Hãy cùng nhau xây dựng một văn hóa đặt câu hỏi trong lớp học và khám phá thế giới từ tư duy sáng tạo của chúng ta!

1