Xem thêm

Kiểm lâm: Bảo vệ rừng và tài nguyên quý

Kiểm lâm ở rừng quốc gia Yokdon. Tàu tuần tra của kiểm lâm ở vịnh Hạ Long Kiểm lâm là một ngành của lâm nghiệp, tập trung vào việc quản lý rừng theo các khía...

Kiểm lâm ở rừng quốc gia Yokdon. Kiểm lâm ở rừng quốc gia Yokdon.

Tàu tuần tra của kiểm lâm ở vịnh Hạ Long Tàu tuần tra của kiểm lâm ở vịnh Hạ Long

Kiểm lâm là một ngành của lâm nghiệp, tập trung vào việc quản lý rừng theo các khía cạnh hành chính, pháp lý, kinh tế và xã hội, cùng với các khía cạnh khoa học và kỹ thuật như lâm sinh, bảo vệ và điều tiết rừng. Nó không chỉ bao gồm việc quản lý nguồn gỗ, mà còn tạo ra cảnh quan hài hòa, không gian giải trí, giá trị đô thị và bảo vệ nguồn nước, động vật hoang dã, thủy sản địa phương và ven biển, sản xuất gỗ và bảo tồn nguồn gen thực vật. Mục tiêu của quản lý rừng có thể là bảo tồn tài nguyên, sử dụng chúng một cách bền vững hoặc kết hợp cả hai mục tiêu đó. Để đạt được mục tiêu này, cần áp dụng các kỹ thuật như khai thác gỗ hiệu quả, trồng và tái sinh cây trồng, xây dựng và duy trì hệ thống đường mòn trong rừng và phòng chống cháy rừng.

Định nghĩa

Rừng không chỉ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng cho cuộc sống của chúng ta, mà còn có vai trò quan trọng trong sự tồn tại của hệ sinh thái. Nó cung cấp nước và giúp giảm biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống cho động vật hoang dã và thực hiện quá trình thụ phấn quan trọng cho sản xuất lương thực bền vững. Rừng cũng cung cấp nguồn gỗ và củi đốt, đồng thời tạo ra các sản phẩm từ lâm nghiệp khác như thực phẩm và dược phẩm, đóng góp vào việc tạo thu nhập cho người dân nông thôn.

Hoạt động trong rừng không chỉ phụ thuộc vào yếu tố môi trường tự nhiên, mà còn chịu ảnh hưởng mạnh từ hoạt động của con người. Quản lý rừng là quá trình tổ chức và lập kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng. Trong quá khứ, việc quản lý rừng tập trung vào việc khai thác lâm sản truyền thống như củi, sợi làm giấy và gỗ, ít quan tâm đến các dịch vụ sinh thái khác của rừng. Tuy nhiên, nhờ nhận thức về môi trường ngày càng tiến bộ, việc quản lý rừng để phục vụ nhiều mục đích sử dụng đang trở nên phổ biến hơn.

Ý kiến ​​đóng góp và nhận thức của công chúng

Nhận thức của cộng đồng về quản lý rừng đã được cải thiện. Sự quan tâm của công chúng đã chuyển từ việc khai thác gỗ nhằm phát triển kinh tế sang việc duy trì dịch vụ hệ sinh thái mà rừng mang lại. Các dịch vụ này bao gồm việc cung cấp môi trường sống cho động vật hoang dã, bảo vệ sự đa dạng sinh học, quản lý lưu vực sông và tạo cơ hội giải trí. Sự nâng cao nhận thức về môi trường đã giúp công chúng hiểu rõ hơn về vai trò của các chuyên gia quản lý rừng và các biện pháp bảo tồn rừng. Tầm quan trọng của việc chăm sóc rừng với mục tiêu bền vững đã được thể hiện qua các chương trình truyền hình như Ax Men.

Đã có nhiều công cụ được phát triển, như viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và mô hình hóa ảnh, nhằm cải thiện việc lập kế hoạch quản lý và kiểm kê rừng. Từ năm 1953, khối lượng cây đứng tại Hoa Kỳ đã tăng lên 90% nhờ quản lý rừng bền vững.

Cân nhắc về động vật hoang dã

Các loài chim, động vật có vú, động vật lưỡng cư và động vật hoang dã khác trong rừng đang chịu ảnh hưởng của các chiến lược và phương pháp quản lý rừng. Sự phong phú và đa dạng của chúng rất quan trọng, vì rừng cung cấp thức ăn, không gian sống và nước cho các loài này. Việc quản lý rừng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững các tài nguyên rừng.

Chúng ta cần có nhận thức về vai trò quan trọng của rừng và thực hiện việc quản lý rừng một cách bền vững. Bằng việc bảo vệ rừng, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường, mà còn đảm bảo sự tồn tại của các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn nước và tạo ra các giá trị kinh tế và xã hội. Rừng là tài nguyên quý giá của chúng ta, và chúng ta cần phải trân trọng và bảo vệ chúng để hưởng lợi từ những dịch vụ mà rừng mang lại.

1