Không đổi tên thành trường cấp 1, 2, 3

Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ Chiều 8-11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) - ông Phùng Xuân Nhạ đã trình bày trước Quốc hội báo cáo về việc tiếp thu,...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Chiều 8-11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) - ông Phùng Xuân Nhạ đã trình bày trước Quốc hội báo cáo về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Chính sách giáo dục mới

Với dự thảo lần này, Ban soạn thảo đã hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động của 2 chính sách mới. Chính sách đầu tiên là không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở (THCS) ở các trường công lập. Chính sách thứ hai liên quan đến hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập cho trẻ em và học sinh diện phổ cập. Ngoài ra, còn có chính sách nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.

Dự thảo cũng đề cập đến việc nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm. Chính phủ cho rằng, việc nâng chuẩn trình độ sẽ cần đào tạo lại giáo viên mầm non để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non.

Để đảm bảo tính khả thi, dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) bổ sung quy định chuyển tiếp “các quy định về trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2026. Chính phủ sẽ quy định lộ trình thực hiện việc đào tạo và bồi dưỡng đối với nhà giáo chưa đạt chuẩn.

Miễn học phí và hỗ trợ học phí

Về chính sách không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh THCS ở các trường công lập, Chính phủ đã thống nhất chủ trương thực hiện. Đặc biệt, chính sách này sẽ được áp dụng đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và các thôn, xã khó khăn. Tài chính sẽ được cân đối theo lộ trình phù hợp.

Dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh THCS ở các trường công lập. Chính sách này sẽ được thực hiện ngay sau khi Luật Giáo dục có hiệu lực, nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập trong những năm tiếp theo và miễn học phí trước năm 2020.

Tín dụng sư phạm và tên gọi các cấp học

Trong dự thảo Luật, Chính phủ đề xuất không miễn học phí cho sinh viên sư phạm mà thay vào đó là cho vay. Ý kiến này nhằm đáp ứng thực tế, khi số lượng sinh viên sư phạm ra trường chưa có việc làm hoặc làm trong ngành không đúng chuyên môn mà nhiều, gây lãng phí tài nguyên nhân lực sư phạm.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đã đề xuất việc hoàn trả đối với những trường hợp người học không có nhu cầu sử dụng tín dụng sư phạm nhưng vẫn làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Hơn nữa, Ban soạn thảo cũng đang nghiên cứu các chính sách thu hút sinh viên giỏi vào ngành sư phạm.

Về việc đổi tên các cấp học phổ thông hiện nay thành trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng tên gọi hiện tại là tiểu học, THCS và THPT phù hợp với các nước trong khu vực và quốc tế như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh. Do đó, Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên các tên gọi này để đảm bảo tính thống nhất và hội nhập với các nước khác.

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đang đảm bảo nguyên tắc chăm lo cho giáo dục phổ thông đại trà, hỗ trợ học sinh yếu thế và có chính sách đào tạo bồi dưỡng nhân tài. Ngoài ra, dự thảo cũng đã bổ sung quy định về việc thành lập các trường chuyên cho học sinh có tư chất thông minh và xuất sắc. Các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục và thể thao cũng được tạo ra để phát triển tài năng của học sinh.

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) cũng đảm bảo quyền lợi của nhà giáo bằng việc ưu tiên sắp xếp thang lương và phụ cấp phù hợp với công việc của họ. Điều này sẽ thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giáo dục và khuyến khích sự phát triển của nhân tài trong ngành giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

1