Từ điểm IELTS: Cách tính toán

IELTS, một chứng chỉ quan trọng trong việc đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách tính toán và hiểu điểm IELTS. Điều này là vô...

IELTS, một chứng chỉ quan trọng trong việc đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách tính toán và hiểu điểm IELTS. Điều này là vô cùng quan trọng để bạn có thể chuẩn bị thật tốt và đạt được điểm số mong muốn.

Điểm IELTS được tính như thế nào?

IELTS sử dụng hệ thống điểm từ 0 đến 9 để đánh giá kỹ năng của bạn. Bạn có thể nhận được điểm lẻ như 6.5 hoặc 7.5. Điểm IELTS được tính cho từng kỹ năng (nghe, đọc, viết và nói) và cũng có một điểm tổng kết. Điểm tổng kết là điểm trung bình của tất cả các kỹ năng. Dưới đây là ví dụ về bảng điểm tổng kết:

IELTS Band Scores Ảnh từ bài viết gốc

Theo trang web chính thức của IELTS, kết quả cuối cùng được tính tới số thập phân gần nhất hoặc số điểm tổng kết gần nhất. Điều này có nghĩa là nếu điểm cuối cùng không chính xác là 7.5 (như trong bảng trên), điểm của bạn sẽ được chuyển đến số điểm tổng kết gần nhất hoặc nửa điểm gần nhất. Dưới đây là ví dụ về cách tính điểm theo IELTS:

  • Nếu điểm tổng kết của bạn là 6.1, điểm của bạn sẽ là 6. Điều này là số điểm tổng kết gần nhất. Nghĩa là 6.1 gần với 6 hơn là 6.5.
  • Nếu điểm tổng kết của bạn tính được là 6.85, điểm cuối cùng của bạn sẽ là 7. Điều này vì 6.85 gần với 7 hơn là 6.5.
  • Nếu điểm tổng kết của bạn là trung bình của 6.25, điểm của bạn sẽ được tăng lên thành 6.5. Điểm 6.25 nằm ngay giữa 6 và 6.5, vì vậy trong trường hợp này IELTS sẽ làm tròn lên đến điểm gần nhất, tức là 6.5.
  • Nếu điểm tổng kết của bạn là trung bình của 6.75, điểm của bạn sẽ được tăng lên thành 7. Điểm này cũng nằm ngay giữa 6.5 và 7, vì vậy điểm của bạn sẽ được làm tròn lên thành 7.

Như bạn đã thấy, điểm của bạn sẽ được làm tròn lên hoặc làm tròn xuống đến số điểm lẻ gần nhất. Bạn có thể xác nhận thông tin này trên Trang web chính thức IELTS.

Mô tả cho mỗi điểm IELTS

Dưới đây là một bảng mô tả cho từng điểm IELTS từ 5 đến 9:

Bảng mô tả điểm IELTS Ảnh từ bài viết gốc

Bảng trên cho bạn biết trình độ tiếng Anh yêu cầu cho từng điểm IELTS từ 5 đến 9.

Điểm IELTS nghe và đọc

Điểm nghe và đọc của bạn được tính bằng số câu trả lời đúng trong bài kiểm tra. Bạn sẽ không bị trừ điểm vì câu trả lời sai.

Lưu ý: Đối với cả ứng viên GT và Academic, chỉ có một bài kiểm tra nghe duy nhất. Điều này có nghĩa là bạn sẽ làm cùng bài kiểm tra với cùng cách chấm điểm.

Điểm IELTS viết

Cả nhiệm vụ viết 1 và viết 2 đều được đánh giá bằng 4 tiêu chí. Hãy xem bảng dưới đây để biết chi tiết về từng tiêu chí chấm điểm.

Lưu ý: Cả ứng viên GT và Academic đều có cùng tiêu chí chấm điểm và chấm điểm cho nhiệm vụ 2. Tuy nhiên, đối với nhiệm vụ 1, ứng viên GT phải viết thư, trong khi ứng viên Academic phải viết báo cáo. Vì lý do này, chấm điểm cho tiêu chí Thực hiện nhiệm vụ sẽ có chút khác biệt, nhưng đối với ba tiêu chí còn lại, chấm điểm là giống nhau.

Click bên dưới để xem:

  • IELTS Writing Task 1: Điểm IELTS 5 đến 8 Chi tiết & Mẹo (Phần học thuật)

  • IELTS Writing Task 2: Điểm IELTS 5 đến 8 Chi tiết & Mẹo (Cả GT và học thuật)

Tiêu chí viết Ảnh từ bài viết gốc

Điểm IELTS nói

Dưới đây là tiêu chí chấm điểm cho phần thi nói IELTS. Bạn nên dành thời gian nghiên cứu bảng điểm cho từng tiêu chí trong mô tả việc nói tiếng Anh của IELTS.

Tiêu chí nói Ảnh từ bài viết gốc

Kết luận

Như vậy, bạn đã hiểu cách tính toán điểm IELTS và được thông tin về từng điểm. Hãy tập trung vào từng kỹ năng và chuẩn bị thật tốt để đạt được mục tiêu của bạn. Hãy nỗ lực và không ngừng cải thiện trình độ tiếng Anh của mình. Chúc bạn thành công!

Đừng quên đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí!

1