Hướng dẫn cách sử dụng mạo từ A – An – The trong tiếng Anh!

Giới thiệu Bạn đang cần nắm vững cách sử dụng mạo từ A An The trong tiếng Anh? Đừng lo, PREP đã tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất để giúp bạn hiểu rõ...

Giới thiệu

Bạn đang cần nắm vững cách sử dụng mạo từ A An The trong tiếng Anh? Đừng lo, PREP đã tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất để giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích và cung cấp ví dụ cụ thể về việc sử dụng mạo từ A An The.

I. A, An, The - Mạo từ là gì?

Mạo từ A An The thường xuất hiện trong một câu để nhấn mạnh vào chủ thể được nhắc tới. Chúng ta sử dụng từ "The" khi người nói và người nghe đều biết rõ đối tượng đó là gì. Ngược lại, khi đối tượng chưa được xác định hoặc là một đối tượng chung chung, chúng ta sử dụng mạo từ A An. Ví dụ:

 • The boy next to Trang is my younger brother (Cậu bé bên cạnh Trang là em trai của tôi).
 • I saw a bunny. The bunny ran away (Tôi nhìn thấy 1 con thỏ. Nó chạy đi xa).

II. Phân biệt cách sử dụng mạo từ “A/An” và “The”

1. Các loại mạo từ trong tiếng Anh

Có hai loại mạo từ: "the" (mạo từ xác định) và "a/an" (mạo từ không xác định). Cách sử dụng chung của mỗi loại mạo từ khác nhau cụ thể như sau:

A/An

 • Khi nhắc đến đối tượng chung chung, chưa xác định.
 • Khi nhắc đến đối tượng lần đầu tiên.
 • A/An chỉ sử dụng với danh từ đếm được.

The

 • Khi nhắc đến đối tượng cụ thể, đã xác định.
 • Khi đối tượng đã được đề cập trước đó.
 • The có thể sử dụng với cả danh từ đếm được và không đếm được.

Lưu ý: Bạn cần thành thạo cách sử dụng mạo từ A An The khi muốn luyện thi tiếng Anh IELTS vì đây là kiến thức cơ bản nhất.

2. Cách dùng mạo từ xác định - The

Cách dùng và ví dụ:

 • The được sử dụng khi đối tượng là duy nhất.
 • The + N (danh từ đã được đề cập trước đó).
 • The + N (danh từ được xác định bởi một cụm từ/một mệnh đề).
 • The + N (danh từ là vật riêng biệt).
 • The + N số ít (N tượng trưng cho một nhóm thú/ đồ vật).
 • The + N số ít + V số ít. Đại từ trong câu sẽ là he/she/it.
 • The + ADI tượng trưng cho một nhóm người.
 • The + N chỉ sông, biển, dãy núi, quần đảo, tên gọi số nhiều của các quốc gia, sa mạc, miền.
 • The + họ (ở số nhiều) nghĩa là Gia đình.

Lưu ý KHÔNG được sử dụng The trong các trường hợp sau:

 • Không dùng The + tên quốc gia/ châu lục/ núi/ hồ đường.
 • Không dùng N không đếm được/ N số nhiều sử dụng theo nghĩa chung nhất, chứ không riêng bất kỳ trường hợp nào.
 • Không dùng Tính từ sở hữu/ danh từ sở hữu cách + the.
 • Không dùng The + tên gọi các bữa ăn.
 • Không dùng The + tước hiệu.

3. Cách dùng mạo từ không xác định - A/An

Cách dùng và ví dụ:

 • A + danh từ bắt đầu bằng "uni" và "eu".
 • A + đơn vị phân số.
 • A + half/ half ghép với N khác.
 • A dùng trong thành ngữ tiếng Anh chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ.
 • A dùng trong thành ngữ tiếng Anh chỉ số lượng nhất định: a lot of/ a couple/ a dozen.
 • A + số đếm nhất định (hàng ngàn, hàng trăm).
 • An + nguyên âm "a, e, i, o".
 • An + từ bắt đầu bằng u.
 • An + từ bắt đầu bằng h câm.

Lưu ý KHÔNG được sử dụng A và An trong các trường hợp sau:

 • Không dùng A/An + N số nhiều.
 • Không dùng A/An + N không đếm được.
 • Không dùng A/An + danh từ chỉ bữa ăn (trừ khi có tính từ đứng trước các tên gọi đó).

4. Một số trường hợp sử dụng khác về mạo từ A An The

 • Dùng mạo từ A, An khi muốn nói về nghề nghiệp của một ai đó.
 • Dùng mạo từ The khi có duy nhất một vật hoặc một người nào đó.
 • The (noun) of… / the (noun) to Verb.

III. Lưu ý khi dùng mạo từ A An The

Tuyệt đối không sử dụng mạo từ A An The trong các trường hợp sau:

 1. Khi nói về những sự vật chung chung.
 2. Khi nói về chủ đề thể thao và các trò chơi giải trí.
 3. Trước tên gọi của các quốc gia/ ngôn ngữ.

IV. Bài tập về mạo từ A An The trong tiếng Anh

Bài 1: Điền mạo từ A An The thích hợp vào chỗ trống.

 1. My sister is studying at [..] university in Ha Noi City.
 2. Msr. Tram speaks [..] English.
 3. I borrowed [..] pen from your pile of pencils and pens.
 4. Nam likes to play [..] badminton.
 5. I bought [..] umbrella to go out in the rain.
 6. I lived on [..] Nguyen Trai Street when I first came to Ha Noi city.
 7. Ha Noi is the capital of [..] Vietnam.
 8. My wife's family speaks [..] Polish.
 9. [..] orange a day keeps your enemy away.
 10. Our neighbors have [..] bunny and [..] hedgehog.

Đáp án:

 1. a
 2. no article needed
 3. a
 4. no article needed
 5. an
 6. no article needed
 7. no article needed
 8. no article needed
 9. an
 10. a/a

Bài 2: Điền mạo từ A An The thích hợp hoặc để trống.

 1. Your fish soup is so good. [..] meat is pretty tender.
 2. Are you interested in [..] law of attraction or [..] psychology?
 3. My sister got married but [..] marriage wasn't very successful.
 4. Do you know any of [..] people who live across [..] road?
 5. After [..] work the CEO usually invites her staff to [..] bar.

Đáp án:

 1. The
  • / -
 2. the
 3. the / the

V. Lời kết

Trên đây là cách dùng mạo từ A An The trong tiếng Anh đầy đủ nhất. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này và áp dụng vào việc học luyện thi tiếng Anh của mình.

1