Cách viết bài văn giải quyết vấn đề trong kỳ thi IELTS

Trong các loại bài viết IELTS, bài viết giải quyết vấn đề là loại dễ nhất vì bạn chỉ cần giải thích vấn đề đã cho và đưa ra một số gợi ý/phương pháp liên...

Trong các loại bài viết IELTS, bài viết giải quyết vấn đề là loại dễ nhất vì bạn chỉ cần giải thích vấn đề đã cho và đưa ra một số gợi ý/phương pháp liên quan. Trong hướng dẫn viết bài Task 2 IELTS này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết một bài luận tốt cho bài tập giải quyết vấn đề và biện pháp trong IELTS Writing Task 2.

1. Tổng quan về vấn đề/giải pháp

Bài luận giải quyết vấn đề là một dạng phổ biến của bài luận IELTS Writing Task 2. Hãy nhớ, có năm dạng chính của câu hỏi Writing Task 2:

 • Câu hỏi vấn đề/giải pháp
 • Câu hỏi ý kiến
 • Câu hỏi phản biện
 • Câu hỏi nhất quán
 • Vấn đề và giải pháp kết hợp

Bạn sẽ có 40 phút để viết ít nhất 250 từ để giải thích một hoặc nhiều vấn đề/phương pháp sau đây.

1.1 Hiểu đúng câu hỏi

Có một số cách khác nhau mà câu hỏi vấn đề/giải pháp có thể được diễn đạt và điều quan trọng là hiểu chính xác bạn được yêu cầu làm gì. Đây là ba dạng chính của câu hỏi vấn đề/giải pháp:

 • Xác định vấn đề: Tình hình; dẫn đến...; vấn đề
 • Xác định nguyên nhân: Nguyên nhân; tại sao
 • Chỉ có một phương pháp giải quyết: đề xuất; trình bày; giải quyết; cải thiện; giải quyết; đối phó với vấn đề

Hãy dành thời gian đọc kỹ câu hỏi! Điều này là sai lầm thường gặp khi trả lời sai câu hỏi.

1.2 Ví dụ về câu hỏi vấn đề/giải pháp

Dưới đây là một số ví dụ về câu hỏi vấn đề/giải pháp. Hãy cố gắng tìm hiểu mục tiêu cho mỗi câu hỏi:

 • Chủ đề 1
 • Chủ đề 2
 • Chủ đề 3
 • Chủ đề 4
 • Chủ đề 5

IELTS writing correction

2. Cấu trúc bài luận cho vấn đề/giải pháp

Có nhiều cách để cấu trúc một bài luận vấn đề/giải pháp IELTS. Chúng tôi đã cung cấp hai tùy chọn để bạn lựa chọn, đó là cách đơn giản và dễ theo dõi và giúp bạn viết một bài luận rõ ràng và liên kết mỗi khi viết:

 • Cấu trúc bài luận 1
 • Cấu trúc bài luận 2

Lưu ý, cấu trúc bài luận 2 đề xuất rằng bạn có thể viết về nhiều vấn đề và giải pháp. Thực tế, câu hỏi bài luận thường yêu cầu giả định về vấn đề và giải pháp ở số nhiều.

Tuy nhiên, việc viết về một vấn đề và giải pháp là chấp nhận được để bạn phát triển ý tưởng đầy đủ hơn thay vì vội vàng viết bài và bỏ qua bất kỳ ví dụ hoặc giải thích quan trọng nào.

Tại sao bạn không thử thời gian viết bài theo điều kiện kỳ thi và xem cách viết nào hoạt động tốt nhất cho bạn!

3. Lập kế hoạch cho bài luận vấn đề/giải pháp của bạn

Dành thời gian lập kế hoạch cho bài luận của bạn sẽ thực sự tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy đọc tiếp để biết một số mẹo hữu ích giúp kế hoạch của bạn.

3.1 Xác định từ khóa và cụm từ

Một ý tưởng tốt là bắt đầu kế hoạch bằng cách xác định chủ đề của bài luận của bạn thông qua việc xác định các từ khóa.

Dưới đây là câu hỏi cho bài luận mô hình của chúng ta:

Chủ đề của bài luận này là về thời gian dành cho trẻ em sử dụng màn hình (TV, máy tính, điện thoại di động).

Thông qua từ khóa, chúng ta có thể thấy rằng câu hỏi này cũng yêu cầu giải quyết vấn đề và giải pháp ở dạng số nhiều (tuy nhớ rằng trong kỳ thi, tập trung vào một vấn đề và giải pháp là chấp nhận được).

3.2 Sắp xếp ý tưởng của bạn

Một danh sách là một cách tuyệt vời để sắp xếp ý tưởng của bạn trước khi bắt đầu viết bài luận IELTS về vấn đề và giải pháp. Ý tưởng của bạn không cần phải phức tạp hoặc sâu sắc, chỉ cần viết ra và bắt đầu ghi lại một số ý tưởng cho bài luận IELTS. Bạn có thể chọn viết xuống chỉ những ý tưởng bạn sẽ sử dụng trong bài luận của bạn, hoặc bạn có thể có nhiều ý tưởng hơn (chúng tôi đề xuất đánh dấu ý tưởng bạn sử dụng để tránh lặp lại).

Chúng tôi đã sử dụng một danh sách điểm bình thường để ghi chú các ý tưởng cho bài luận mô hình của chúng tôi:

Vấn đề:

 • Vấn đề 1
 • Vấn đề 2

Giải pháp:

 • Giải pháp 1
 • Giải pháp 2

3.3 Xác định từ vựng

Viết ra bất kỳ từ vựng hữu ích nào cho IELTS mà bạn nghĩ ra được trong quá trình lập kế hoạch có thể cải thiện điểm số của bạn về tài nguyên từ vựng. Hãy tự hỏi xem bạn có biết bất kỳ thành ngữ, cụm từ hoặc từ vựng bất thường nào liên quan đến chủ đề bài luận của bạn hay không.

4. Viết bài luận vấn đề/giải pháp của bạn

4.1 Giới thiệu

Có ba điều quan trọng cần bao gồm trong phần giới thiệu vấn đề/giải pháp của bạn:

 • Tái diễn đạt thành công câu tuyên bố bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa, thay đổi thứ tự từ hoặc thay đổi lớp từ (ví dụ từ danh từ thành tính từ). Phần khó nhằn là đảm bảo bạn giữ nguyên ý nghĩa của tuyên bố. Hãy xem những gì chúng tôi đã làm cho bài luận mô hình của chúng tôi:

[Bạn có thể sử dụng ảnh ở đây]

 • Bạn cũng có thể tường thuật ngắn gọn những gì bài luận của bạn sẽ làm bằng một tuyên bố tổng quan. Dưới đây là một câu ví dụ:

Bài luận này sẽ xem xét những vấn đề này chi tiết hơn và đề xuất một số giải pháp.

[Bạn có thể sử dụng ảnh ở đây]

4.2 Đoạn thân chính

Đối với mỗi vấn đề hoặc nguyên nhân bạn viết, bạn nên tạo một câu chủ đề giới thiệu mỗi ý tưởng chính. Dưới đây là một số cách khả thi mà bạn có thể cấu trúc câu chủ đề của mình:

[Bạn có thể sử dụng ảnh ở đây]

Bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc "that" + mệnh đề. Dưới đây là một số ví dụ:

Một vấn đề lớn liên quan đến sức khỏe của trẻ em là thiếu hoạt động.

Một vấn đề khác là việc có quá nhiều quảng cáo đồ ăn vặt trên truyền hình dành cho trẻ em.

Ngoài ngôn ngữ cho vấn đề, bạn cũng sẽ cần giới thiệu giải pháp cho những vấn đề này. Dù chủ đề của bài luận của bạn sẽ khác, bạn có thể học các chuỗi từ/vế câu để làm điều này. Hãy xem những câu ví dụ dưới đây:

Khi bạn đưa ra giải pháp, một ý tưởng tốt là giữ toàn bộ đối tượng của câu thông qua việc giải pháp. Dưới đây là một số gợi ý cho bài luận mô hình của chúng tôi:

Chúng tôi đã sử dụng các mẹo trên để tạo ra các đoạn thân chính sau:

4.3 Kết luận

Kết luận của bạn cho bất kỳ bài luận IELTS Writing Task 2 nào quan trọng vì nếu không có nó, bạn sẽ không đạt điểm trên 6.0 cho "Đạt yêu cầu bài viết".

Luôn làm cho kết luận của bạn dễ nhận dạng đối với người chấm thi bằng cách bắt đầu bằng:

[Bạn có thể sử dụng ảnh ở đây]

Bây giờ, bạn cần thay đổi lời tóm tắt những gì bạn đã viết trong phần giới thiệu thành lời của riêng bạn. So sánh phần mở đầu và kết luận của bài luận mô hình của chúng tôi:

[Bạn có thể sử dụng ảnh ở đây]

Bạn cũng có thể bao gồm những điểm sau đây trong kết luận của mình (không cần thiết phải bao gồm tất cả các điểm):

5. Ví dụ về bài luận vấn đề/giải pháp và bài tập

Dưới đây là bài luận vấn đề/giải pháp hoàn chỉnh mà chúng tôi đã sử dụng trong toàn bộ hướng dẫn này, ngoại trừ việc loại bỏ một số từ khóa.

Nhiệm vụ của bạn là chọn từ còn thiếu và hoàn thành bài viết mẫu. Chúc may mắn!

1