Lịch sử của Ngày Nhà giáo Việt Nam và Cách những giáo viên nước ngoài ăn mừng nó

Lịch sử của Ngày Nhà giáo Việt Nam và Cách giáo viên nước ngoài ăn mừng nó Being a teacher is a noble job, a work that brings to society the general workers, politicians, directors,...

Lịch sử của Ngày Nhà giáo Việt Nam và Cách giáo viên nước ngoài ăn mừng nó Being a teacher is a noble job, a work that brings to society the general workers, politicians, directors, athletes, movie stars and also a work that is often away from the limelight. The Vietnamese has had a long history of paying respect and gratitude to educators dating back from the time of Confucian and way into the present.

Every year, on November 20th, millions of people all over Vietnam celebrate the National Teachers Day with flowers gift and gratitude, for the quiet yet greatly significant contribution that teachers in particular and anyone who work in the education field in general, have been making to the society with their career.

Nguồn gốc Ngày Nhà giáo Việt Nam

On January 1946, an organization dedicated solely for educational employments called FISE (Féderation International Syndicale des Enseignants) was established in Paris, France.

In 1949, at Vacsava international conference, the FISE organization officially announced a charter regarding teachers and educational employees that included 15 chapters in total. The charter’s content mainly revolved around the fight between modern education systems against its bourgeois and feudal counterpart; protecting the legitimate substantial and mental rights of everyone involvements in educational field.

On September 28, 1982, the Ministerial Council (now the Government) made an official decision to select November 20 as Vietnam Teacher’s Day. So far, each year, Vietnam celebrates Teacher’s Day on November 20.

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Quốc tế và Cách giáo viên nước ngoài ở Việt Nam ăn mừng Ngày Nhà giáo Quốc tế

From the 26th to the 30th of August 1957, FISE had 57 countries in total participations, including Vietnam. In the end, Vietnam decided to choose November 20th annually as its Teachers’ Day.

“Hãy quên đi những người thầy xấu, khó chịu, hay xấu tính và hãy tôn trọng những người đã đem lại cho cuộc sống của bạn kiến thức, kỹ năng và những lời khuyên tốt về cuộc sống và cách trở thành người mà bạn được định trở thành.” - Stivi Cooke, một giáo viên tiếng Anh đang sống tại miền Trung Việt Nam.

Không chỉ dành cho giáo viên người Việt, học sinh ở cả trường học quốc tế và trường học địa phương ở Việt Nam cũng ăn mừng Ngày Nhà giáo Quốc tế để tôn vinh giáo viên nước ngoài, tạo niềm vui và gắn kết giữa học sinh và thầy cô giáo.

“Chúng tôi muốn các giáo viên của chúng tôi có những kỷ niệm tuyệt vời về học sinh của mình và nhớ về Việt Nam như một đất nước rất thân thiện, nơi mà học sinh tôn trọng rất nhiều giáo viên của mình,” một học sinh Việt Nam chia sẻ.

Ở Việt Nam, Ngày Nhà giáo Quốc tế có thể thu hút nhiều người nước ngoài vì đó không phải là một ngày lễ truyền thống ở quê hương của họ. “Tôi nghe nói về Ngày Nhà giáo khi tôi đến Việt Nam và điều đó khiến tôi ngạc nhiên vì ở Úc chúng tôi không có cái gì tương tự,” một giáo viên đã tham gia bốn lễ 20/11 của Việt Nam chia sẻ với Vietnam Insider.

“Tôi nghĩ điều đó rất tuyệt và tuyệt vời khi nhìn thấy học sinh làm tất cả những điều này cho giáo viên, thể hiện sự công nhận đối với giáo viên. Luôn luôn tốt khi nhìn thấy những nỗ lực đáng kể từ học sinh của chúng tôi. Tôi nghĩ tất cả giáo viên đều mong đợi ngày này,” Melvin Fernando, một giáo viên nước ngoài đã sống ở Việt Nam gần mười năm nói.

Trước sự kiện, học sinh cũng đã tặng những bức tranh gỗ khắc chữ, bánh cupcakes và chocolate cho các thầy cô giáo yêu quý của mình để thể hiện sự trân trọng của mình.

1