Xem thêm

Go through with: Nghĩa và cấu trúc cụm từ "Go through with" trong câu tiếng Anh

Bạn đã từng nghe qua cụm từ "Go through with" trong tiếng Anh chưa? Bạn đã biết cách sử dụng và áp dụng cụm từ này trong câu hay chưa? Trên thực tế, từng từ,...

Bạn đã từng nghe qua cụm từ "Go through with" trong tiếng Anh chưa? Bạn đã biết cách sử dụng và áp dụng cụm từ này trong câu hay chưa? Trên thực tế, từng từ, từng cụm từ trong tiếng Anh đều có những đặc điểm và cấu trúc sử dụng riêng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cụm từ "Go through with" và những điểm quan trọng khi áp dụng nó vào câu.

"Go through with" trong tiếng Anh có nghĩa là gì?

"Go through with" là một cụm động từ trong tiếng Anh, được tạo nên từ ba thành phần chính: động từ "Go" (đi), giới từ "through" (qua) và giới từ "with" (với). Nghĩa của cụm động từ này khiến chúng ta khó có thể đoán trước. "Go through with" có nghĩa là hoàn thành một việc mà bạn đã lên kế hoạch hoặc hứa trước. Dưới đây là một số ví dụ để bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng cụm từ này trong câu tiếng Anh:

 • "They go through with the event" (Họ thực hiện sự kiện)
 • "He decided not to go through with the job" (Anh ấy quyết định không thực hiện công việc đó)

Cách dùng và cấu trúc áp dụng của cụm từ "Go through with" trong câu tiếng Anh

Cụm từ "Go through with" có cấu trúc duy nhất đi kèm là "Go through with something". Trong cấu trúc này, "something" có thể là một danh từ hoặc cụm danh từ, và có thể thay thế bằng cụm từ "doing something" sao cho phù hợp với ý nghĩa của câu. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể để bạn hiểu rõ hơn về cách áp dụng cấu trúc này trong câu tiếng Anh:

 • "She decided not to go through with the operation" (Cô ấy quyết định không thực hiện phẫu thuật)
 • "Are you sure you want to go through with this situation?" (Bạn có chắc là mình muốn trải qua trường hợp này không?)
 • "He said he finished all his homework, but I doubt if he will go through with it" (Anh ấy nói rằng mình đã làm hết bài tập về nhà, nhưng tôi vẫn nghi ngờ điều đó)

Một số từ vựng có liên quan đến cụm từ "Go through with" trong tiếng Anh

Dưới đây là một số từ vựng và cụm từ có liên quan đến cụm từ "Go through with" trong tiếng Anh, bao gồm từ và nghĩa của chúng:

 • Polish something off: Hoàn thành nhanh chóng, dễ dàng
 • Finish something quickly: Hoàn thành nhanh chóng
 • Accomplish: Đạt được
 • Call it a day: Kết thúc một hoạt động
 • Carry out: Thực hiện, thực hành
 • Bring to an end: Đưa đến kết luận

Trên đây là những thông tin chính về cụm từ "Go through with" trong tiếng Anh. Để sử dụng cụm từ này một cách chính xác, bạn cần hiểu rõ về nghĩa và cấu trúc của nó. Đừng quên tiếp tục học tiếng Anh một cách chăm chỉ và thực hành thường xuyên để nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình. Chúc bạn học tập hiệu quả!

1