Tất cả những gì bạn cần biết về IELTS và CEFR

IELTS là một hệ thống xếp hạng 9 band rõ ràng và được hiểu rõ trên toàn thế giới. Nó được sử dụng bởi các trường đại học, các cơ quan chính phủ và các...

IELTS là một hệ thống xếp hạng 9 band rõ ràng và được hiểu rõ trên toàn thế giới. Nó được sử dụng bởi các trường đại học, các cơ quan chính phủ và các tổ chức khác để xác định trình độ tiếng Anh cần thiết cho việc xét tuyển, cấp visa và một loạt mục đích khác.

Nhưng bạn có biết rằng IELTS cũng tương ứng với tiêu chuẩn quốc tế độc lập?

1. CEFR giúp xác định tiêu chuẩn toàn cầu về trình độ ngôn ngữ

CEFR là Khuôn khổ Châu Âu Chung về Tham chiếu cho Ngôn ngữ. Nó được phát triển bởi Hội đồng Châu Âu vào những năm 1990 và được xuất bản lần đầu vào năm 2001. Đây là công cụ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới để mô tả trình độ ngoại ngữ.

CEFR được sử dụng trên khắp thế giới - từ "Châu Âu" chỉ đề cập đến nguồn gốc của khuôn khổ, nhưng không có nghĩa là nó chỉ được sử dụng ở châu Âu hoặc chỉ dành cho các ngôn ngữ châu Âu! Ví dụ, nhiều chính phủ trên thế giới đặt mục tiêu trình độ CEFR B1 là mục tiêu cho việc học ngôn ngữ sau khi học xong trung học hoặc tốt nghiệp đại học.

2. CEFR mô tả những gì người học biết và có thể làm ở mỗi cấp độ

CEFR xác định sáu cấp độ kỹ năng từ cấp độ cơ bản A1 đến cấp độ cao cấp C2 tương đương với band 9 trong IELTS.

Quan trọng nhất là, thay vì một bộ từ vựng hoặc điểm ngữ pháp cần học, CEFR tập trung vào các loại kỹ năng cụ thể như mô tả, trình bày, và thương lượng, cho cái nhìn rõ ràng về cách những kỹ năng này phát triển và thay đổi khi bạn tiến qua các cấp độ học ngôn ngữ.

Ngoài việc giải thích sáu cấp độ dựa trên năng lực tổng thể, CEFR cũng đưa ra các câu nói "Có thể làm được" chi tiết mô tả những gì người học có thể mong đợi làm được ở mỗi cấp độ.

IELTS được thiết kế cẩn thận để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong ngữ cảnh thực tế, với phương pháp dựa trên nhiệm vụ và chú trọng vào các kỹ năng như:

  • Mô tả thông tin trong đồ thị và biểu đồ phức tạp.
  • Nghe hiểu và suy diễn.
  • Đọc nhiều đoạn văn để tổng hợp thông tin.
  • Trình bày và duy trì một luận điểm trong cuộc phỏng vấn trực tiếp.

3. IELTS tương ứng với CEFR thông qua nghiên cứu dài hạn

Việc hiểu rõ rằng CEFR không phải là chương trình chứng nhận - mỗi nhà cung cấp bài kiểm tra, bao gồm cả IELTS, cần thực hiện nghiên cứu riêng và cung cấp bằng chứng của riêng mình để chứng minh cách bài kiểm tra so sánh với các cấp độ CEFR.

IELTS đã làm việc với CEFR từ những năm 1990. Chúng tôi đã tiến hành nhiều nghiên cứu để xác nhận cách điểm số band IELTS tương ứng với CEFR. Chúng tôi cũng đã xem xét chi tiết các điểm số của người thi IELTS và các bài kiểm tra khác.

Đây là một hướng dẫn nhanh chóng về cách điểm IELTS tương ứng với CEFR:

  • Nếu tổ chức của bạn yêu cầu điểm IELTS từ 5.5-6.5, điều này tương đương với cấp độ CEFR B2.
  • IELTS từ 7-8 tương đương với cấp độ CEFR C1, là cấp độ được chấp nhận rộng rãi nhất cho việc nhập học vào các trường đại học ở các nước sử dụng tiếng Anh.

So sánh CEFR và IELTS So sánh CEFR và IELTS

4. Một số bài kiểm tra khác có thể không tương ứng chặt chẽ với CEFR

Một số bài kiểm tra, bao gồm cả những bài kiểm tra do các đối tác IELTS sản xuất, được phù hợp chính xác với các cấp độ CEFR, nhưng nhiều nhà cung cấp bài kiểm tra khác chỉ đưa ra một tuyên bố tương đương xấp xỉ. Đặc biệt, một số bài kiểm tra chỉ trực tuyến so sánh các cấp độ của mình với CEFR, nhưng chỉ bao gồm một phạm vi nhỏ của các kỹ năng được mô tả trong các câu nói "Có thể làm được".

Những tổ chức này cũng có thể tuyên bố rằng điểm số của họ tương đương với các band IELTS, thông qua việc công bố "bảng tương đồng". Chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị rằng những yêu cầu này nên được xem xét cẩn thận, vì những bài kiểm tra này có thể chỉ bao gồm một số kỹ năng không đủ sự chi tiết về viết và nói so với bài kiểm tra IELTS. Điều này đặc biệt quan trọng đối với việc xét tuyển vào đại học khi một bài kiểm tra không phải là IELTS có thể không đáp ứng đủ kỹ năng viết và nói.

Sự phù hợp chặt chẽ của IELTS với CEFR chỉ là một trong những yếu tố làm cho IELTS trở thành bài kiểm tra tiếng Anh lý tưởng cho các cơ sở giáo dục đại học.

1