Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs): Khám phá ý nghĩa, phân loại và bài tập

Tổng hợp kiến thức về động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) trong tiếng Anh Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) là một khái niệm ngữ pháp vô cùng quan trọng trong tiếng Anh. Chúng đóng...

Tổng hợp kiến thức về động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) trong tiếng Anh

Tổng hợp kiến thức về động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) trong tiếng Anh

Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) là một khái niệm ngữ pháp vô cùng quan trọng trong tiếng Anh. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc diễn đạt khả năng, ý định và sự cần thiết. Bạn đã hiểu đầy đủ về chủ đề ngữ pháp này chưa? Nếu chưa, hãy cùng PREP khám phá sâu về động từ khuyết thiếu để áp dụng dễ dàng trong bài thi tiếng Anh và cuộc sống hàng ngày.

I. Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) là gì?

Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) là những từ được sử dụng để diễn đạt mục đích và ý nghĩa của câu, bao gồm khả năng, sự cho phép, bắt buộc, cần thiết, dự đoán và nhiều thứ khác. Đặc điểm của động từ khuyết thiếu là:

 • Không thêm "s/es" sau chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít.
 • Không thêm "-s", "-ed", "-ing", vào sau động từ khuyết thiếu.
 • Không thêm trợ động từ "don't/doesn't/didn't" trong câu phủ định.
 • Chú ý: "have to" được sử dụng giống như động từ thường.

II. Phân loại các dạng động từ khuyết thiếu chính

Ability - có thể/có khả năng: can/could/be able to Advice - lời khuyên: must/should/ought to/could Obligation and Necessity - sự bắt buộc và sự cần thiết: must/have to/need Certainty and possibility - sự chắc chắn và khả năng: will/would/may/might/can/could

1. Modal verbs thể hiện Ability: can/could/be able to

Chúng ta sử dụng động từ khuyết thiếu can, could và be able to để diễn đạt khả năng của một người. Be able to có thể được sử dụng trong tất cả các thì (dùng với "be"):

 • Cách dùng 1: I can do something = I know how to do something (trong hiện tại, chúng ta sử dụng can và be able to). Ví dụ: The children can swim but they can't dive yet.
 • Cách dùng 2: Trong quá khứ, chúng ta sử dụng could và be able to. Ví dụ: He could/was able to walk when he was one.

2. Modal verbs thể hiện Advice: must/should/ought to/could

Chúng ta sử dụng động từ khuyết thiếu must, should, ought to và could để đưa ra lời khuyên với mức độ mạnh giảm dần từ trái qua phải:

Modal verbs thể hiện Advice: must/should/ought to/could

Lưu ý: Trong câu phủ định, chúng ta sử dụng shouldn't và ought not to. Đừng sử dụng couldn't. Ví dụ: You shouldn't sign the letter. (Không phải: You couldn't sign the letter)

3. Modal verbs thể hiện Obligation & Necessity: must/have to/need

Cặp động từ khuyết thiếu dễ nhầm lẫn: must & have to

 • Dạng khẳng định:
  • Must: sự bắt buộc đến từ phía người nói (mong muốn và cảm xúc của người nói).
  • Have to: sự bắt buộc do tình thế hoặc điều kiện bên ngoài (nội quy, luật pháp, quy định...).
 • Dạng phủ định:
  • Mustn't: chỉ sự cấm đoán (nếu làm thì sẽ có hậu quả).
  • Don't have to = don't need to: không cần thiết (nếu làm thì vẫn không sao).

Động từ khuyết thiếu "Need": Ngoài cách sử dụng như một động từ thông thường, need cũng có dạng khuyết thiếu với nghĩa tương tự như "have to".

Ví dụ: You needn't buy any food.

4. Modal verbs thể hiện Certainty and possibility: will/would/may/might/can/could

Đây là dạng động từ khuyết thiếu thể hiện mức độ chắc chắn/khả năng xảy ra của câu nói/viết. Dạng này được sử dụng nhiều trong IELTS và thường bị sử dụng sai. Cần tránh hai lỗi sau trong IELTS Writing:

 • Lỗi 1: Tuyệt đối hóa quan điểm cá nhân
 • Lỗi 2: Tuyệt đối hóa dự đoán/gợi ý

III. Bài tập động từ khuyết thiếu

Dưới đây là một số bài tập động từ khuyết thiếu do PREP tổng hợp. Bạn có thể tải file PDF các câu trắc nghiệm động từ khuyết thiếu ở link bên dưới để luyện thi ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả và đạt điểm cao trong các kỳ thi tiếng Anh:

IV. Bài giảng về động từ khuyết thiếu trong khóa ngữ pháp của PREP

Như bạn đã biết, kiến thức về động từ khuyết thiếu là một trong những chủ đề ngữ pháp quan trọng. PREP đã xây dựng một bài giảng chi tiết về chủ đề này. Bài giảng về Modal Verbs được giảng dạy trong khóa học IELTS online. Hãy tham gia để khám phá kiến thức mới!

Thông qua bài giảng, cô Hà Trang sẽ giúp bạn hiểu rõ về:

 • Định nghĩa và đặc điểm của Modal Verbs
 • Modal verbs thể hiện Ability (Khả năng): can/could/be able to
 • Modal verbs thể hiện Advice (Lời khuyên): should/ought to
 • Modal verbs thể hiện Obligation & Necessity (Yêu cầu): must/have to/need
 • Modal verbs thể hiện Certainty and Possibility (Độ chắc chắn): will/would/may/might/can/could

Tổng hợp kiến thức trong bài giảng Modal Verbs

Nếu bạn cảm thấy lạc hướng trong việc học tiếng Anh, PREP sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Hãy tham khảo các khóa học của PREP sau:

 1. Khóa học IELTS online
 2. Khóa học TOEIC online
 3. Khóa học tiếng Anh THPT quốc gia

V. Kết luận

Đây là tổng hợp kiến thức về động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) trong tiếng Anh. Hy vọng rằng những kiến thức mà PREP cung cấp sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về chủ đề ngữ pháp này. Hãy tham gia các khóa học của PREP để nắm vững kiến thức và đạt được kết quả cao trong các kỳ thi tiếng Anh.

Khóa học IELTS online Khóa học TOEIC online Khóa học tiếng Anh THPT quốc gia

1