Đông Chí: Khi Mặt Trời Lặn Nhất

Tiết Đông Chí, một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch, đánh dấu sự khởi đầu của mùa đông. Điểm bắt đầu này trùng với điểm đông chí, hay Winter Solstice, tại Bắc...

Tiết Đông Chí, một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch, đánh dấu sự khởi đầu của mùa đông. Điểm bắt đầu này trùng với điểm đông chí, hay Winter Solstice, tại Bắc Bán cầu theo quan điểm của khoa học phương Tây. Trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, Đông Chí xảy ra khi kinh độ Mặt Trời bằng 270 độ ở Bắc Bán cầu.

Theo quy ước, tiết Đông Chí bắt đầu từ khoảng ngày 21 hoặc 22 tháng 12 và kéo dài cho đến khi tiết Tiểu Hàn bắt đầu vào ngày 5 hoặc 6 tháng 1 theo múi giờ Đông Á. Trong khoảng thời gian này, ban ngày sẽ là ngắn nhất trong năm tại Bắc Bán cầu, trong khi ở Nam bán cầu, ban ngày lại là dài nhất.

Địa phương trên Trái Đất cũng có cách hiểu và định nghĩa khác nhau về Đông Chí. Ở Bắc Bán cầu, Đông Chí thường được xác định là ngày mặt trời lặn sớm nhất và hơn nữa, thời gian mặt trời lặn chỉ kéo dài trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, ở các vĩ độ cao hơn 66,55° vĩ bắc, thời gian ban đêm có thể kéo dài đến 24 giờ trong những ngày gần Đông Chí. Tương tự, ở Nam bán cầu, Đông Chí được xác định là ngày mặt trời mọc sớm nhất và ở các vĩ độ cao hơn 66,55° vĩ nam, thời gian ban ngày cũng có thể kéo dài đến 24 giờ trong những ngày gần Đông Chí.

Đông Chí Độ nghiêng trên trục Trái Đất là 23°26'

Đông Chí không chỉ là một sự kiện thiên văn, mà còn có sự ảnh hưởng sâu sắc trong văn hóa và truyền thống của nhiều quốc gia. Nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày Đông Chí, như Lễ hội Yule của đạo Wicca, Lễ hội Yalda, Lễ hội Saturnalia, Giáng Sinh, Hanukkah, Lễ hội Festivus, Kwanzaa và HumanLight.

Trong tiếng Việt, Đông Chí đồng thời cũng là tên của tiết khí này. Với mặt trời lặn nhất trong năm, Đông Chí mang trong mình ý nghĩa sự khởi đầu cho mùa đông và mang lại hy vọng cho sự trở lại của ánh sáng dương sau những ngày ngắn, tối tăm.

Tóm lược

  • Tiết Đông Chí đánh dấu sự khởi đầu của mùa đông.
  • Điểm bắt đầu của Đông Chí trùng với điểm đông chí, hay Winter Solstice, tại Bắc Bán cầu.
  • Tiết Đông Chí kéo dài từ khoảng ngày 21 hoặc 22 tháng 12 cho đến khi tiết Tiểu Hàn bắt đầu.
  • Trong khoảng thời gian này, ban ngày sẽ ngắn nhất trong năm tại Bắc Bán cầu.
  • Đông Chí ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa và truyền thống của nhiều quốc gia.

Đông Chí - thời khắc Mặt Trời lặn nhất, đánh dấu sự khai thông của mùa đông và mang đến niềm hy vọng cho sự trở lại của ánh sáng dương.

Ảnh: Độ nghiêng trên trục Trái Đất là 23°26'

1