Đổi mới phương pháp dạy học Toán tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học

Giáo dục toán học có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển kỹ năng và năng lực toán học của học sinh tiểu học. Nội dung đào tạo toán học tập...

Giáo dục toán học có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển kỹ năng và năng lực toán học của học sinh tiểu học. Nội dung đào tạo toán học tập trung vào việc phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình học toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng các công cụ và phương tiện học toán.

Phương pháp dạy học Toán cần phù hợp với tiến trình nhận thức của học sinh, chú trọng đến nhu cầu và khả năng của từng cá nhân học sinh. Tổ chức dạy học cần theo hướng kiến tạo, cho phép học sinh tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận và giải quyết vấn đề.

Trong quá trình dạy học Toán, việc đánh giá kết quả giáo dục cũng rất quan trọng. Việc đánh giá thường xuyên do giáo viên và học sinh phối hợp thực hiện, nhằm đảm bảo mục tiêu đánh giá về sự tiến bộ trong học tập của học sinh.

Để đạt được sự đổi mới trong phương pháp dạy học Toán, cần sử dụng đủ và hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học. Quan trọng hơn nữa, cần khuyến khích học sinh tự tìm kiếm thông tin và tư liệu trên Internet hoặc từ các nguồn uy tín khác để mở rộng vốn hiểu biết và năng lực tự học.

Môn Toán tiểu học có đặc điểm là trừu tượng và có tính logic, do đó cần tổ chức các hoạt động dạy học sáng tạo và phù hợp để học sinh có thể hiểu và ứng dụng thành công kiến thức toán học vào thực tế cuộc sống.

Các phương pháp dạy học Toán hiệu quả bao gồm: phương pháp trực quan, phương pháp gợi mở - vấn đáp, phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề, phương pháp luyện tập thực hành, phương pháp giảng giải - minh hoạ.

Để đổi mới phương pháp dạy học Toán tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học, giáo viên cần nắm vững mục tiêu môn Toán và yêu cầu của chương trình. Từ đó, giáo viên thực hiện kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, sử dụng các phương pháp và hoạt động học phù hợp để đạt được mục tiêu học tập.

Tổ chức hoạt động tự học, thúc đẩy học sinh hứng thú và tư duy độc lập là một yếu tố quan trọng trong đổi mới đồng bộ PPDH và ĐGHS trong dạy học Toán ở tiểu học.

Với sự tâm huyết, chủ động và sáng tạo của giáo viên, đổi mới đồng bộ PPDH và ĐGHS trong dạy học Toán ở tiểu học sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển năng lực học sinh toán học.

1