Xem thêm

Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 100: Bí quyết đơn giản và dễ dàng

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ chỉ bạn cách đọc Tiếng Anh từ 1 đến 100 một cách dễ dàng và đơn giản. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Số đếm là gì và tại...

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ chỉ bạn cách đọc Tiếng Anh từ 1 đến 100 một cách dễ dàng và đơn giản. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Số đếm là gì và tại sao nó quan trọng?

Số đếm là một khía cạnh cơ bản và quan trọng khi học Tiếng Anh. Chúng ta tiếp xúc với số đếm hằng ngày trong cuộc sống và giao tiếp hàng ngày. Việc nắm vững cách đọc số từ 1 đến 100 là cơ sở để hiểu và sử dụng số đếm trong tiếng Anh.

Cách đọc số từ 1 đến 100

Cùng nhau thực hành đọc số từ 1 đến 100 một cách dễ dàng:

 1. Đọc các số từ 1 đến 13 tương ứng với: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen.
 2. Đọc số 14 đến 19 bằng cách lấy số từ 4 đến 9 và thêm đuôi "teen" vào cuối, trừ số 15.
 3. Tiếp theo, từ số 20 trở đi, ta đọc số hàng chục trước, sau đó là số hàng đơn vị. Ví dụ: twenty-one, twenty-two, twenty-three,...
 4. Các số tròn chục như 30, 40, 50 có cách đọc riêng: thirty, forty, fifty.
 5. Các số bắt đầu từ 60, 70, 80, 90 sẽ được viết theo công thức: chữ số hàng chục + "ty". Ví dụ: sixty, seventy, eighty, ninety.
 6. Để đọc các số lẻ, ta cộng số hàng chục với số hàng đơn vị. Ví dụ: 84 sẽ được đọc là "eighty-four".

Ứng dụng của số đếm trong tiếng Anh

Số đếm được ứng dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, ví dụ như:

Đếm số lượng

 • Ví dụ: Tôi có hai cuốn sách.
 • Ví dụ: Có năm chú mèo trong sân.
 • Ví dụ: Lớp tôi có bốn mươi hai học sinh.

Nói về tuổi

 • Ví dụ: Tôi 13 tuổi.
 • Ví dụ: Tuổi của Nam là 21.
 • Ví dụ: Anh trai tôi 34 tuổi.

Nói về giờ

 • Ví dụ: Bây giờ là 10 giờ sáng.
 • Ví dụ: Tôi có một cuộc họp lúc 2 giờ chiều.

Số điện thoại

 • Để đọc số điện thoại, chúng ta tách rời các con số và liệt kê từng nhóm 3 hoặc 4 con số trong dãy số.
 • Ví dụ: Số điện thoại của tôi là 0961 238 446.

Hãy thực hành đọc các từ và câu sau đây:

 • Thực hành đọc số/từ tiếng Anh thích hợp vào bảng sau.
 • Thực hành đọc số điện thoại: 0352 434 520, 077 388 0685, 0965 201 731, 0367 022 816.
 • Đọc các mẫu câu sau: "How old is Anna?" - "Anna is thirty-six years old." "How many people are on the train?" - "There are twenty passengers on the train." "How many dogs do you have?" - "I have three cute dogs." "What time do you have breakfast?" - "I have breakfast at 7 o'clock." "How many people are there in your family?" - "My family has five people." "What is your phone number?" - "It's zero nine six four double-eight six four three two." "How many kilos of apples do you want to buy?" - "3 kilos, please."

Với những bước hướng dẫn trên, bạn đã có thể dễ dàng đọc Tiếng Anh từ 1 đến 100. Hãy thực hành nhiều lần để tự tin sử dụng số đếm bằng Tiếng Anh. Chúc bạn thành công!

Lưu ý: Nội dung và hình ảnh đã được tham khảo từ KISS English.

1