Điểm 10 với cấu trúc How Many và cách phân biệt How Much

Cấu trúc How Many và How Much thường khiến nhiều người nhầm lẫn. Tạo nên những tình huống giao tiếp khó khăn và gây ra nhầm lẫn. Đôi khi khiến các em không đạt được...

Cấu trúc How ManyHow Much thường khiến nhiều người nhầm lẫn. Tạo nên những tình huống giao tiếp khó khăn và gây ra nhầm lẫn. Đôi khi khiến các em không đạt được điểm tốt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về cách sử dụng của hai cấu trúc này và cách phân biệt chúng chỉ trong 1 giây nhé!

I. Cách phân biệt giữa cấu trúc How Many và How Much

Trong tiếng Anh, cấu trúc How ManyHow Much đều được dùng để hỏi về giá tiền hoặc số lượng. Nói chung, ngữ nghĩa của cả hai đều đồng nghĩa là "bao nhiêu". Tuy nhiên, cách sử dụng chuẩn thì chưa chắc.

Cách phân biệt đơn giản nhất của hai cấu trúc này là cấu trúc câu How Many dùng để chỉ danh từ đếm được, còn đối với cấu trúc How Much chỉ dành cho các danh từ không đếm được.

Ví dụ:

 1. How many iPhones do you have? (Bạn có bao nhiêu chiếc điện thoại vậy?)
 2. How much iPhones are there in the store? (Có bao nhiêu chiếc điện thoại trong cửa hàng?)

Ở câu 1, cụm "iPhones" (điện thoại) bạn có thể nhìn nó, đếm được nó. Bạn nhìn thấy một chiếc và biết chính xác số lượng. Vì đó, dùng How Many.

Trong khi đó, câu 2 lại có nghĩa khác hoàn toàn. Bạn hoàn toàn không thể xác định số điện thoại có trong cửa hàng. Mọi suy đoán đều chưa chắc chính xác. Vì thế, nếu không xác định được số lượng thì dùng How Much.

Để biết rõ về dạng câu này, phần dưới đây sẽ giải đáp chi tiết hơn dành cho bạn. Đồng thời, có các ví dụ và bài tập thực hành.

II. Cấu trúc How Many và cách sử dụng

Cấu trúc How ManyHow Much đều là một câu hỏi liên quan về giá hoặc số lượng của một sự vật (hiện tượng) nào đó. Nói chung, hai cấu trúc này tuy có nghĩa như nhau, nhưng lại dùng riêng cho hai trường hợp.

1. Cấu trúc của How Many dùng khi nào?

Đối với cấu trúc How Many, đây là dạng cấu trúc được dùng khi hỏi về một số lượng cụ thể. Dành cho các trường hợp có danh từ đếm được. Những danh từ này phải là danh từ ở dạng số nhiều.

Điển hình như các vật như số bánh trong 1 gói bánh, số viên kẹo. Đằng sau một câu hỏi có How Many phải là một danh từ.

Công thức cấu trúc How Many có "to be": How many + danh từ ở số nhiều + are there +...?

Trong đó: danh từ số nhiều là các danh từ có đuôi +s hoặc +es (pens, apples, cakes...).

Trả lời: There is/There are + từ chỉ số lượng.

Ví dụ:

 1. How many children are there in the zoo? (Có bao nhiêu đứa trẻ trong sở thú?) There are ten children in the zoo. (Có 10 đứa trẻ trong sở thú.)

 2. How many people are there in the class? (Có bao nhiêu người trong lớp học?) There are forty now. (Hiện tại có 40 người.)

 3. How many drugs are there on the table? (Có bao nhiêu viên thuốc trên chiếc bàn?) There are five in the table. (Có 5 viên trên bàn.)

 4. How many horses are there in the stable? (Có bao nhiêu con ngựa trong chuồng?) There are two. (Có 2 con.)

 5. How many cakes are there in the oven? (Có bao nhiêu chiếc bánh trong lò?) There are six. (Có 6 chiếc bánh.)

Cấu trúc How Many

Công thức cấu trúc How Many có "to be"

2. Các mẹo nhận biết khi nào nên chọn "How Many"

Nếu các em học sinh vẫn chưa thể nhận ra câu hỏi có cấu trúc How Many trong một câu. Em có thể sử dụng các "mẹo nhỏ" dưới đây một cách dễ dàng:

 • Luôn có một danh từ đếm được sau từ "How Many".
 • Ở phần trả lời với câu there is/there are, dùng there is khi danh từ sau nó số ít. Còn khi là danh từ số nhiều phía sau thì hãy dùng there are.
 • Phần danh từ luôn luôn thêm "s" ở phía sau đuôi, ngoại trừ một số trường hợp. Ví dụ: people.

III. Cấu trúc How Much và cách sử dụng

Khá tương tự với cấu trúc How Many, dạng How Much cũng dùng để hỏi giá và số lượng. Tuy nhiên, khi dùng How Much cũng có những trường hợp đặc biệt riêng.

1. Cấu trúc của How Much dùng khi nào?

Đối với dạng câu trúc How Much, sẽ có đôi phần khác khi sử dụng so với How Many. Dạng câu này thích hợp dành cho các danh từ không đếm được hoặc là danh từ số ít.

Ví dụ: water (nước), rice (cơm).

Các danh từ này đều là danh từ không đếm được. Bởi bạn không thể đếm được có bao nhiêu giọt nước, bao nhiêu phân tử nước. Hay có bao nhiêu hạt cơm trong bát được.

Công thức cấu trúc How Much có động từ "to be": How much + danh từ không đếm được + is/are there +...?

Trả lời: There is/There are + số lượng +...

Ví dụ:

 1. How much cold water is there in the fridge? (Có bao nhiêu nước lạnh trong tủ lạnh?) There are three bottles. (Có 3 chai nước.)

 2. How much rice is there in your home? (Nhà bạn có bao nhiêu gạo?) Oh, there are two rice bags in my home. (Ở nhà tôi có 2 túi gạo.)

 3. How much Coca Cola is there in the store? (Có bao nhiêu nước Coca Cola tại cửa hàng đó?) I don’t know. (Tôi không biết nữa.)

 4. How much drugs are there in the city (Có bao nhiêu thuốc tại thành phố này?) A lot, I think so. (Rất nhiều đấy, tôi nghĩ vậy.)

 5. How much that bag is there? (Cái túi đó có giá bao nhiêu?) Just 100.000vnd. (Chỉ 100.000 đồng thôi.)

Cấu trúc How Much

Công thức cấu trúc How Much không có động từ "to be"

2. Các mẹo nhận biết khi nào dùng "How Much"

Tương tự với cấu trúc How Many, How Much cũng có một số mẹo nhỏ nhận biết riêng. Điển hình như:

 • Danh từ đứng ngay sau How Much không đếm được nên không có đuôi +s, +es.
 • Câu hỏi luôn luôn có từ "cost" sau cùng.

Ngoài ra, phần lớn để xác định sự khác nhau giữa hai bên một cách chính xác nhất, bạn phải hiểu nghĩa của các danh từ cũng như tổng thể ý nghĩa. Có như vậy mới nắm bắt được bối cảnh câu hỏi.

IV. Bài tập vận dụng phân biệt cấu trúc của How Many và How Much

Sau khi hiểu rõ về phần lý thuyết cấu trúc How Many và How Much. Chỉ có cách ứng dụng mới có thể giúp các em nắm bắt được bài học tốt nhất. Hãy cùng Langmaster làm thật tốt phần bài tập dưới đây nhé!

1. Điền vào chỗ trống câu trúc của How Many hay How Much

 1. How__books are there on the bed?
 2. How__sugar did you have yesterday?
 3. How__pens does she have?
 4. How__cookiee does Lan just eat?
 5. How__candies does Layla have?
 6. How__bag is there in the class?
 7. How__table is there in the class?
 8. How__milk do you just buy?
 9. How__cakes are there in the kitchen?
 10. How__chairs are there in our room?

2. Thêm How Many, How Much để tạo thành câu hỏi dạng chứa "to be"

 1. sugar/ on the table? =>
 2. boba/ in the cup? =>
 3. chocolate/ you have? =>
 4. oranges/ behind you? =>
 5. Iphone/ in the store? =>

Ví dụ: box/ on the table? => How many boxes are there on the table? water/ in the sky? => How much water is there in the sky?

Bài tập vận dụng phân biệt cấu trúc của How Many và How Much

1