Xem thêm

Đáp án đoán tướng sinh nhật Liên Quân, Thử tài đoán tướng Liên Quân 16/01/2024

Nhân dịp sinh nhật 7 tuổi của Liên Quân, Garena đã tổ chức một loạt sự kiện hấp dẫn để những người chơi có thể "kiếm chác". Một trong số đó là Thử tài đoán...

Nhân dịp sinh nhật 7 tuổi của Liên Quân, Garena đã tổ chức một loạt sự kiện hấp dẫn để những người chơi có thể "kiếm chác". Một trong số đó là Thử tài đoán tướng Liên Quân, nơi mà bạn có cơ hội nhận điểm để đổi quà nếu trả lời đúng những câu hỏi trong sự kiện này.

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng mới nhất hôm nay

Đáp án ngày 04/11 - 19h00

(Đang cập nhật)

Đáp án ngày 04/11 - 07h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Baldum Chế độ Hình ảnh Đáp án: Yorn Chế độ Biểu tượng Đáp án: Violet

Đáp án ngày 03/11 - 19h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Enzo Chế độ Hình ảnh Đáp án: Roxie Chế độ Biểu tượng Đáp án: Ngộ Không

Đáp án ngày 03/11 - 07h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Zephys Chế độ Hình ảnh Đáp án: Astrid Chế độ Biểu tượng Đáp án: Ignis

Đáp án ngày 02/11 - 19h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Iggy Chế độ Hình ảnh Đáp án: Krizzix Chế độ Biểu tượng Đáp án: Y'bneth

Đáp án ngày 02/11 - 07h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Veera Chế độ Hình ảnh Đáp án: Sinestrea Chế độ Biểu tượng Đáp án: Helen

Đáp án ngày 01/11 - 19h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Florentino Chế độ Hình ảnh Đáp án: Wisp Chế độ Biểu tượng Đáp án: Kaine

Đáp án ngày 01/11 - 07h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Murad Chế độ Hình ảnh Đáp án: Maloch Chế độ Biểu tượng Đáp án: Marja

Đáp án ngày 31/10 - 19h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Ryoma Chế độ Hình ảnh Đáp án: Preyta Chế độ Biểu tượng Đáp án: Theta

Đáp án ngày 31/10 - 07h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Ata Chế độ Hình ảnh Đáp án: Rourke Chế độ Biểu tượng Đáp án: Chaugnar

Đáp án ngày 30/10 - 19h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Omega Chế độ Hình ảnh Đáp án: Yena Chế độ Biểu tượng Đáp án: Yorn

Đáp án ngày 30/10 - 07h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Valhein Chế độ Hình ảnh Đáp án: Raz Chế độ Biểu tượng Đáp án: Arum

Đáp án ngày 29/10 - 19h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Aoi Chế độ Hình ảnh Đáp án: Alice Chế độ Biểu tượng Đáp án: Kil'Groth

Đáp án ngày 29/10 - 07h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Sinestrea Chế độ Hình ảnh Đáp án: Volkath Chế độ Biểu tượng Đáp án: Ata

Đáp án ngày 28/10 - 19h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Marja Chế độ Hình ảnh Đáp án: Amily Chế độ Biểu tượng Đáp án: Thorne

Đáp án ngày 28/10 - 07h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Bijan doan tuong lq Chế độ Hình Ảnh Đáp án: Lorion doan tuong lien quan Chế độ Biểu Tượng Đáp án: Yan thu tai doan tuong lq

Đáp án ngày 27/10 - 19h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Joker doan tuong lien quan Chế độ Hình Ảnh Đáp án: Violet doan tuong lien quan Chế độ Biểu Tượng Đáp án: Gildur doan tuong lien quan

Đáp án ngày 27/10 - 07h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Lữ Bố doan tuong lien quan Chế độ Hình Ảnh Đáp án: Liliana doan tuong lien quan Chế độ Biểu Tượng Đáp án: Max ten tuong lien quan

Đáp án ngày 26/10 - 19h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Amily dap an thu tai quan tuong lq Chế độ Hình Ảnh Đáp án: Lumburr thu tai toan tuong lien quan Chế độ Biểu Tượng Đáp án: Sinestrea dap an thu tai doan tuong lien quan

Đáp án ngày 26/10 - 07h00

Chế độ Suy Luận Đáp án: Roxie doan tuong lien quan Chế độ Hình Ảnh Đáp án: Mina thu tai quan tuong lq Chế độ Biểu Tượng Đáp án: Eland'orr dap an thu tai doan tuong lien quan

Đáp án ngày 25/10 - 19h00

(Đang cập nhật)

Đáp án ngày 25/10 - 07h00

(Đang cập nhật)

Thể lệ tham gia Thử tài đoán tướng Liên Quân

 • Thời gian diễn ra sự kiện: 20/10 - 5/11
 • Người chơi sẽ tham gia trả lời câu đố để thể hiện kiến thức về các tướng Liên Quân.
 • Có 3 chế độ đoán tướng bao gồm Suy Luận, Hình Ảnh và Biểu Tượng.
 • Đáp án sẽ được thay đổi vào 07h00 và 19h00 hàng ngày.
 • Mỗi câu đúng sẽ nhận được một lượt quay.
 • Sử dụng lượt quay để tích lũy điểm.
 • Có các mốc điểm tích lũy để nhận phần quà tương ứng.
 • Quà chỉ có thể nhận từ ngày 29/10.

dap an doan tuong liên quan

Chế độ Suy Luận:

 • Mỗi câu đố sẽ có đáp án là tên một tướng Liên Quân, bạn phải tìm ra đáp án đúng.
 • Bắt đầu bằng cách nhập tên một tướng để lấy gợi ý.
 • Mỗi tướng có các dữ kiện như Giới Tính, Vị Trí, Tài nguyên khi sử dụng kỹ năng, Khu vực trong thế giới Athanor, Năm ra mắt, Số lượng trang phục.
 • Nếu dữ kiện của tướng bạn chọn trùng với dữ kiện của đáp án, ô hiển thị sẽ có màu xanh. Nếu dữ kiện trùng 1 phần, ô hiển thị sẽ có màu vàng. Nếu dữ kiện không trùng, ô hiển thị sẽ có màu đỏ.
 • Ngoài ra, dựa trên dữ kiện năm ra mắt và số lượng trang phục, bạn có thể suy luận xem điểm đánh giá đúng hay sai là lớn hơn hay nhỏ hơn thông qua chiều mũi tên.
 • Bạn sẽ có 7 lượt đoán miễn phí. Sau đó, bạn có thể mua thêm lượt đoán bằng vàng trong trường hợp cần.
 • Sau khi hết 10 lượt, bạn sẽ không thể trả lời câu hỏi này nữa.

Chế độ Hình Ảnh:

 • Mỗi câu đố sẽ có một bức ảnh được chia nhỏ và sắp xếp ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của bạn là tìm tên tướng sở hữu hình ảnh trang phục đó.
 • Từ lượt 1-3, mỗi lượt nếu trả lời sai sẽ có gợi ý dễ hơn cho người chơi. Sau đó, gợi ý sẽ không thay đổi.
 • Bạn có tổng cộng 7 lượt đoán tên tướng. Nếu hết sẽ không có thêm cơ hội và bạn sẽ không thể tiếp tục câu trả lời này.

Chế độ Biểu Tượng:

 • Mỗi câu đố sẽ có một chuỗi các biểu tượng bị ẩn. Nhiệm vụ của bạn là tìm tên tướng tương ứng với dãy biểu tượng.
 • Từ lượt 1-3, mỗi lượt nếu trả lời sai sẽ mở ra thêm 1 biểu tượng.
 • Bạn có tổng cộng 7 lượt đoán tên tướng. Nếu hết sẽ không có thêm cơ hội và bạn sẽ không thể tiếp tục trả lời câu hỏi này.
1