Xem thêm

Đáp án 100 câu điểm liệt lý thuyết lái xe ô tô

Đáp án 100 câu điểm liệt lý thuyết lái xe ô tô B1, B2 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả bài thi sát hạch lý thuyết lái xe. Bạn đã biết rằng...

Đáp án 100 câu điểm liệt lý thuyết lái xe ô tô B1, B2 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả bài thi sát hạch lý thuyết lái xe. Bạn đã biết rằng 100 câu này gồm những câu hỏi gì và cách trả lời chưa? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đáp án dưới đây là tham khảo trong quá trình ôn tập, chưa phải là đáp án chính thức.

Câu 1: Người lái xe không được quay đầu xe tại các khu vực nào nêu dưới đây?

 • A. Nơi đường giao nhau.
 • B. Trên cầu
 • Câu 2:** Người lái xe không được quay đầu xe tại các khu vực nào nêu dưới đây? trên cầu, gầm cầu vượt, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt?
 • A. Gầm cầu vượt
 • B. Nơi đường giao nhau.
 • C. Nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.
 • Câu 3: Người lái xe không được quay đầu xe tại các khu vực nào nêu dưới đây?
 • A. Nơi đường giao nhau.
 • B. Nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.
 • C. Đường ngầm.
 • Câu 4: Người lái xe không được quay đầu xe tại các khu vực nào nêu dưới đây?
 • A. Nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.
 • B. Nơi đường giao nhau.
 • C. Nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt.
 • Câu 5: Trên cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?
 • A. Phương tiện nào bên phải không vướng.
 • B. Phương tiện nào ra tín hiệu xin đường trước.
 • C. Phương tiện giao thông đường sắt.

... (phần còn lại sẽ tiếp tục ở bên dưới)

1