Xem thêm

Công dân toàn cầu là gì (What is a global citizen)?

Hình minh hoạ: nguồn hình ảnh từ bài viết gốc Có phải bạn đã nghe về khái niệm "Công dân toàn cầu" (Global Citizen) chưa? Điều này đề cập đến những người sống và làm...

Global Citizen Hình minh hoạ: nguồn hình ảnh từ bài viết gốc

Có phải bạn đã nghe về khái niệm "Công dân toàn cầu" (Global Citizen) chưa? Điều này đề cập đến những người sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau, có thể sở hữu một hoặc nhiều quốc tịch. Khái niệm này đã thay đổi toàn diện các khái niệm về biên giới, chính trị, văn hóa, và quản lý nhà nước. Tại Việt Nam, mặc dù khái niệm "Công dân toàn cầu" đã tồn tại từ thế kỷ 21, nhưng vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng và chính thức công nhận.

Nguồn gốc hình thành

Công dân toàn cầu ra đời từ hoạt động của các công ty đa quốc gia, từ chính sách thu hút nhân tài của các chính phủ, và từ nhu cầu phát triển trong những môi trường thuận lợi hơn. Quá trình toàn cầu hoá trong thế kỷ 21 đã tạo nên thế hệ công dân toàn cầu mới. Một số tổ chức giáo dục hàng đầu trên thế giới đã bắt đầu xây dựng chương trình và giáo trình để rèn luyện phẩm chất cá nhân cho thế hệ công dân toàn cầu này.

Quá trình hình thành và bùng phát thế hệ công dân toàn cầu

Công dân toàn cầu ban đầu xuất hiện từ nhu cầu làm việc và quản lý của các công ty đa quốc gia. Những công ty này có chi nhánh, văn phòng đại diện, và cơ sở sản xuất trên khắp thế giới. Từ đội ngũ quản lý này đã hình thành những công dân toàn cầu đầu tiên. Sau đó, để cạnh tranh trong cuộc đua "chất xám" toàn cầu, nhiều quốc gia như Đức và Mỹ đã mời các nhà khoa học và danh nhân nổi tiếng đến sinh sống và làm việc ở đất nước mình. Ngày nay, nhiều quốc gia đã tạo điều kiện nhập quốc tịch dễ dàng cho các doanh nhân, nhà khoa học và người tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng.

Cũng có những người có nhu cầu và điều kiện làm việc ở hai quốc gia khác nhau. Họ thường di chuyển, sống hoặc làm việc ở ngoại ô quê hương mình.

Ảnh hưởng của các công dân toàn cầu

Nếu không xét đến mặt chính trị, các công dân toàn cầu có thể mang lại nhiều lợi ích cho xã hội thông qua kiến thức và kinh nghiệm tích luỹ khi sống và làm việc ở nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Ví dụ, một doanh nhân thường xuyên làm việc ở nhiều quốc gia có thể áp dụng hiểu biết và kinh nghiệm của mình để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Một công dân toàn cầu cũng có thể kết hợp các hiểu biết về nhiều nền văn hoá khác nhau để tạo cầu nối giữa kiến thức và tạo giá trị cho xã hội.

Trên thế giới, hàng năm diễn ra Ngày Công dân Toàn cầu (World Citizen Day) vào ngày xuân phân (19, 20, 21 tháng 3).

Những nghĩa khác của "Công dân toàn cầu"

  • Đây là tên một giải thưởng do United Nations Correspondents Association trao tặng (Citizen of the World).
  • Được sử dụng bởi tổ chức World Service Authority để ủng hộ cho một nhà nước của một siêu quốc gia duy nhất trên thế giới.
  • Được sử dụng để ám chỉ những người theo chủ nghĩa quốc tế, khẳng định sự hợp nhất của một Nhà nước tối cao trên toàn cầu.
  • Oxfam UK có chương trình giáo dục dành cho công dân toàn cầu.
  • Tên một huy hiệu vinh danh do Hội Hướng đạo Hoa Kỳ trao tặng (Citizenship in the World).

(Nguồn: lazi.vn)

1