Con sư tử tiếng Anh - Hiểu rõ và phát âm đúng

Con sư tử tiếng Anh là gì Đáng để tìm hiểu về con sư tử Trong series bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về tên gọi của nhiều loài động vật như con...

Con sư tử tiếng anh là gì Con sư tử tiếng Anh là gì

Đáng để tìm hiểu về con sư tử

Trong series bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về tên gọi của nhiều loài động vật như con lợn, con báo, con hổ và ngay bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về một loài động vật cũng rất quen thuộc - Con sư tử. Nếu bạn tự hỏi "Con sư tử tiếng Anh là gì?" hãy cùng tìm hiểu điều đó ngay bây giờ.

Con sư tử trong tiếng Anh là gì?

Lion /ˈlaɪ.ən/

Để phát âm từ "lion" đúng, rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe cách phát âm chuẩn của từ "lion" và sau đó cố gắng phát âm theo đúng cách đó là bạn đã biết cách đọc từ này rồi. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈlaɪ.ən/ để đảm bảo đọc chuẩn hơn. Khi đọc theo phiên âm, bạn sẽ không bỏ sót bất kỳ âm thanh nào, khác với việc chỉ nghe và đọc. Để biết thêm về cách phát âm từ "lion" một cách cụ thể, bạn có thể xem thêm bài viết "Cách đọc phiên âm tiếng Anh".

Lưu ý nhỏ: Từ "lion" chỉ ám chỉ chung cho con sư tử. Nếu bạn muốn chỉ đến một giống sư tử cụ thể hoặc một loài sư tử riêng biệt, bạn cần sử dụng từ vựng riêng để chỉ định. Ví dụ, sư tử núi, sư tử đồng bằng hoặc sư tử Grevy sẽ có tên gọi riêng biệt, không thể gọi chung là "lion".

Con sư tử tiếng Anh là gì

Thêm về tên gọi tiếng Anh của một số động vật khác

Ngoài con sư tử, còn rất nhiều loài động vật khác mà bạn có thể tìm hiểu để làm phong phú vốn từ tiếng Anh của mình trong giao tiếp. Dưới đây là danh sách và tên tiếng Anh của một số con vật khác:

 • Piggy /’pigi/: con lợn con
 • Larva /ˈlɑː.və/: ấu trùng, con non chưa trưởng thành
 • Monkey /ˈmʌŋ.ki/: con khỉ
 • Lioness /ˈlaɪənes/: con sư tử cái
 • Gecko /ˈɡek.əʊ/: con tắc kè
 • Scallop /skɑləp/: con sò điệp
 • Canary /kəˈneə.ri/: con chim hoàng yến
 • Bear /beər/: con gấu
 • Baboon /bəˈbuːn/: con khỉ đầu chó
 • Clam /klæm/: con ngêu
 • Pelican /ˈpel.ɪ.kən/: con bồ nông
 • Duckling /’dʌkliη/ : vịt con
 • Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: con cá ngựa
 • Cricket /’ krɪk.ɪt/: con dế
 • Hedgehog /ˈhedʒ.hɒɡ/: con nhím (ăn thịt)
 • Sow /sou/: con lợn cái (lợn nái)
 • Raccoon /rækˈuːn/: con gấu mèo (có thể viết là racoon)
 • Gosling /’gɔzliη/: con ngỗng con
 • Highland cow /haɪ.lənd ˈkaʊ/: bò tóc rậm
 • Ladybird /ˈleɪ.di.bɜːd/: con bọ rùa
 • Eel /iːl/: con lươn
 • Bird /bɜːd/: con chim
 • Dory /´dɔ:ri/: cá mè
 • Shrimp /ʃrɪmp/: con tôm
 • Worm /wɜːm/: con giun
 • Buffalo /’bʌfəlou/ : con trâu
 • Hummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/: con chim ruồi
 • Falcon /ˈfɒl.kən/: con chim ưng
 • Reindeer /ˈreɪn.dɪər/: con tuần lộc
 • Chick /t∫ik/: con gà con
 • Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: cá sấu Mỹ
 • Gnu /nuː/: linh dương đầu bò
 • Kingfisher /ˈkɪŋˌfɪʃ.ər/: con chim bói cá
 • Bison /ˈbaɪ.sən/: con bò rừng
 • Climbing perch /ˈklaɪmɪŋpɜːrtʃ/: cá rô đồng

Con sư tử tiếng Anh là gì

Vậy nếu bạn đang tự hỏi về "Con sư tử tiếng Anh là gì?", câu trả lời đó là "lion", và cách phát âm đúng là /ˈlaɪ.ən/. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng từ "lion" chỉ ám chỉ chung cho con sư tử nói chung, không chỉ đến một loài sư tử cụ thể nào. Để phát âm từ "lion" chuẩn hơn, bạn có thể xem cách phát âm theo phiên âm, rồi đọc theo phiên âm để đảm bảo đọc đúng hơn.

Bạn đang đọc bài viết: Con sư tử tiếng Anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

1