Con dê tiếng Anh là gì và cách đọc đúng

Chào các bạn! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một con vật rất quen thuộc - con dê. Nếu bạn đang muốn biết con dê tiếng Anh là gì và...

Chào các bạn! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một con vật rất quen thuộc - con dê. Nếu bạn đang muốn biết con dê tiếng Anh là gì và cách đọc đúng, hãy tiếp tục đọc!

Con dê tiếng Anh là gì?

Đúng rồi, con dê tiếng Anh gọi là Goat /ɡəʊt/. Thật đơn giản, để đọc đúng từ này, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ "Goat" và nói theo là bạn đã đọc đúng rồi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đọc theo phiên âm /ɡəʊt/ thì sẽ chuẩn hơn, vì khi đọc theo phiên âm bạn sẽ không bỏ sót âm như khi nghe. Nếu bạn muốn biết thêm về cách đọc phiên âm tiếng Anh chuẩn, bạn có thể tham khảo các bài viết khác trên trang web.

Lưu ý nhỏ: "Goat" chỉ ám chỉ chung cho con dê. Nếu bạn muốn chỉ đến một loại dê cụ thể, ví dụ như con dê cái, con dê đực, con dê núi, con dê già, thì bạn phải sử dụng các từ vựng riêng để chỉ loại dê đó.

Xem thêm về một số con vật khác trong tiếng Anh

Ngoài con dê, còn rất nhiều loài động vật khác mà bạn có thể tìm hiểu. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Hound /haʊnd/: con chó săn
 • Oyster /ˈɔɪ.stɚ/: con hàu
 • Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/: con rết
 • Goat /ɡəʊt/: con dê
 • Platypus /ˈplæt.ɪ.pəs/: thú mỏ vịt
 • Baboon /bəˈbuːn/: con khỉ đầu chó
 • Gosling /’gɔzliη/: con ngỗng con
 • Dolphin /´dɔlfin/: cá heo
 • Gander /’gændə/: con ngỗng đực
 • Shellfish /ˈʃel.fɪʃ/: con ốc biển
 • Pelican /ˈpel.ɪ.kən/: con bồ nông
 • Herring /ˈher.ɪŋ/: con cá trích
 • Cow /kaʊ/: con bò
 • Pufferfish /ˈpʌf.ə.fɪʃ/: con cá nóc
 • Wasp /wɒsp/: con ong bắp cày
 • Flamingo /fləˈmɪŋ.ɡəʊ/: con chim hồng hạc
 • Climbing perch /ˈklaɪmɪŋpɜːrtʃ/: cá rô đồng
 • Gazelle /ɡəˈzel/: con linh dương
 • Mouse /maʊs/: con chuột (thường chỉ các loại chuột nhỏ)
 • Sloth /sləʊθ/: con lười
 • Friesian /ˈfriː.ʒən/: bò sữa Hà Lan
 • Scarab beetle /ˈskærəb ˈbiː.tļ/: con bọ hung
 • Mussel /ˈmʌs.əl/: con trai
 • Raccoon /rækˈuːn/: con gấu mèo (có thể viết là racoon)
 • Flea /fliː/: con bọ chét
 • Dove /dʌv/: con chim bồ câu trắng
 • Piggy /’pigi/: con lợn con
 • Zebu /ˈziː.buː/: bò U (bò Zebu)
 • Stink bug /stɪŋk bʌɡ/: con bọ xít
 • Scallop /skɑləp/: con sò điệp
 • Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/: con bướm
 • Bactrian /ˈbæk.tri.ən/: lạc đà hai bướu
 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/ : con muỗi
 • Drake /dreik/ : vịt đực
 • Llama /ˈlɑː.mə/: lạc đà không bướu

Đây chỉ là một số ví dụ, còn rất nhiều loài động vật khác nữa.

Như vậy, nếu bạn đang tìm hiểu về "con dê tiếng Anh là gì" thì câu trả lời là "Goat", và cách đọc đúng là /ɡəʊt/. Hãy lưu ý rằng "Goat" chỉ ám chỉ chung cho con dê nói chung, không chỉ đến một loại dê cụ thể nào. Để phát âm chuẩn hơn, hãy nghe và đọc theo phiên âm.

Bạn có thể xem bài viết này để tìm hiểu thêm về cách phát âm tiếng Anh chuẩn.

Bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về con dê tiếng Anh và cách đọc đúng. Chúc bạn thành công trong việc học tiếng Anh và khám phá thêm nhiều điều thú vị khác!

1