Cấu trúc đưa ra lời gợi ý: Khám phá cách đề xuất một cách thông minh và lịch sự

Hãy bắt đầu từ việc đưa ra các lời gợi ý - suggestions một cách thông minh và lịch sự. Đôi khi, việc này có thể không dễ dàng cho lắm. Nhưng đừng lo, với...

Hãy bắt đầu từ việc đưa ra các lời gợi ý - suggestions một cách thông minh và lịch sự. Đôi khi, việc này có thể không dễ dàng cho lắm. Nhưng đừng lo, với những cấu trúc đưa ra lời gợi ý chính xác, bạn sẽ có thể thể hiện được những mong muốn của mình một cách dễ dàng. Hãy cùng tìm hiểu về cách đưa ra lời gợi ý trong bài viết dưới đây.

Cấu trúc đưa ra lời gợi ý trực tiếp Ảnh minh họa

1. Trực tiếp đưa ra lời gợi ý

Bạn muốn đưa ra lời gợi ý cho người khác? Nhưng không biết phải nói sao cho đúng. Hãy cùng tìm hiểu các cách đưa ra lời gợi ý một cách ngắn gọn, trực tiếp và đi vào vấn đề. Sau vài lần tìm hiểu, bạn chắc chắn sẽ trở nên thành thạo.

1.1 I suggest

Dùng cấu trúc I suggest là cách đơn giản nhất để đưa ra lời gợi ý trong giao tiếp hàng ngày. Bạn chỉ cần đặt danh từ hoặc động từ nguyên thể phía sau I suggest. Ý nghĩa của câu với “I suggest” là “Tôi gợi ý/đề nghị/đề xuất”.

Ví dụ:

A: Chúng ta nên ăn tối ở đâu đây, mọi người nhỉ? B: Mình nghĩ là đi ăn ở nhà hàng Việt Nam gần nhất đi.

1.2 It would be nice if we could

It would be nice if we could là một cách đưa ra lời gợi ý khá phổ biến. Từ "nice" có thể thay thế bằng các tính từ tích cực khác để thể hiện ý nghĩa phong phú.

Ví dụ:

I’m feeling quite cold. It would be nice if we could have a cup of tea. (Em thấy hơi lạnh. Thật tốt nếu chúng ta có thể uống một ly trà.)

1.3 Let’s

Let’s là cách viết gọn của Let us. Nếu Let us được hiểu là “Để chúng ta/ Để chúng tôi (làm gì đó)” thì Let’s mang ý nghĩa “Hãy cùng nhau/ Chúng ta hãy”. Nó được sử dụng phổ biến khi muốn đưa ra lời gợi ý.

Ví dụ:

Let’s go to the restaurant. (Chúng ta hãy đến nhà hàng đi.) Let’s go home. Dad is waiting for us. (Chúng ta hãy về nhà thôi. Cha đang đợi chúng ta đấy.)

Cấu trúc đưa ra lời gợi ý Ảnh minh họa

2. Gián tiếp đưa ra lời gợi ý bằng câu hỏi

Có một số cách đưa ra lời gợi ý gián tiếp mà nhiều người yêu thích. Các cách hỏi này là cách gợi ý tinh tế, tạo nên những cuộc hội thoại lịch sự hơn.

2.1 Shall we

Khi bạn dùng cấu trúc Shall we + Verb nguyên thể, bạn đang đưa ra lời gợi ý cho 2 hoặc nhóm trên 2 người. Nếu dùng Shall we ở cuối câu gợi ý thì hãy dùng với Let's.

Ví dụ:

Shall we have a walk along the lake? (Chúng ta có thể đi dạo quanh hồ không?) It’s midday. Let’s stop now and have some lunch, shall we? (Giờ là giữa trưa. Hãy dừng lại và đi ăn trưa được không?)

2.2 What about và How about

Phía sau What aboutHow about là danh động từ hoặc danh từ. Câu này có nghĩa là “Còn … thì thế nào”. How about thể hiện sắc thái lời gợi ý mạnh mẽ hơn so với What about.

Ví dụ:

What about going out for a walk? (Ra ngoài đi dạo chút nhé?) What about a glass of wine? (Một ly rượu nha?) How about going out for dinner? (Ra ngoài ăn cơm tối được không?)

2.3 Why don’t we và Why not

Cấu trúc Why don’t weWhy not cũng được sử dụng khá nhiều để đưa ra lời gợi ý. Nghĩa của câu là “Tại sao chúng ta không/ Sao chúng ta không (làm gì đó) nhỉ?”.

Ví dụ:

Why not have a dinner? (Sao không đi ăn tối?) Why don’t we play volleyball in the rain? (Tại sao chúng ta không chơi bóng chuyền dưới trời mưa nhỉ?)

Cấu trúc đưa ra lời gợi ý Ảnh minh họa

3. Đoạn hội thoại minh hoạ

Cấu trúc đưa ra lời gợi ý được sử dụng rất nhiều. Dưới đây là một vài tình huống sử dụng cụ thể.

4.1. Ví dụ 1:

A: You know, why don't we go to the cinema to watch Romeo & Juliet? B: No, let's not. We've seen the film many times before. What about going to the library? We have to finish our homework! A: That sounds like a good idea. But when we finish, let's go to the restaurant. B: Yes, I'd love to.

4.2. Ví dụ 2:

A: Hey! Do you want to hang out after work? B: Sure, why not? What shall we do? A: I don’t know. B: Why don’t we go to the movies? A: I'm not sure about that, to be honest. The weather is so beautiful, and we've been inside all day. How about we try that new roof-top restaurant that just opened? B: That sounds good! I hear they have amazing views. A: Me too. Someone told me it can be hard to get a table though. A: Meet you in the lobby at 7:00 pm? We can walk there together. B: Sounds good. I'll see you then.

5. Bài tập

5.1 Bài tập 1: Viết lại dạng khác của các câu sau đây mà vẫn giữ nguyên nghĩa:

  1. Shall we go to the restaurant? -> Let's!
  2. How about going to the cinema? -> Shall?
  3. Shall we come to the party? -> Why?
  4. What about reading books? -> Let's?
  5. How about learning Math? -> What?

5.2. Bài tập 2: Chọn đáp án thích hợp nhất điền vào chỗ trống.

  1. Hi Jennie. We are going to the park. Why __ come with us? A. haven't B. do C. don't D. didn't

  2. The weather today is so beautiful. _____ go to the zoo. A. Why don't B. How about C. What about D. Let’s

  3. It’s getting dark. I suggest ____ a bus. A. taking B. take C. to take D. to taking

  4. I’m bored. _____ play badminton this afternoon? A. Let’s B. How about C. What about D. Why don’t we

  5. You look so tired. _____ you go to the hospital to have a check? A. Let's B. Why don't C. How about D. What about

Chỉ sau vài phút tìm hiểu, bạn sẽ nắm chắc cấu trúc đưa ra lời gợi ý. Langmaster chắc chắn mọi tình huống giao tiếp đều sẽ không làm khó được bạn. Hãy cùng chúng tôi ngày càng giỏi hơn, hoàn thiện hơn trên con đường học tiếng Anh của mình. Let's go!

1