Cấu trúc “Both..and..” dùng như nào cho đúng? Tưởng đơn giản nhưng cực kỳ dễ mắc lỗi

Cấu trúc “both and” là một cách diễn đạt rất hiệu quả khi bạn muốn nói rằng bạn vừa thích uống trà sữa lại vừa thích trà chanh, hoặc khi bạn muốn miêu tả cuốn...

Cấu trúc “both and” là một cách diễn đạt rất hiệu quả khi bạn muốn nói rằng bạn vừa thích uống trà sữa lại vừa thích trà chanh, hoặc khi bạn muốn miêu tả cuốn truyện mà bạn vừa đọc vừa hài hước lại vừa hấp dẫn. Tuy nhiên, việc sử dụng cấu trúc “both and” có thể dễ mắc lỗi nếu không biết rõ cách sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu tổng quát về cách sử dụng của cấu trúc này ngay sau đây.

1. Định nghĩa của cấu trúc “Both and”

Cấu trúc “both and” được sử dụng để miêu tả hai sự lựa chọn đồng vị, ngang bằng nhau khi bạn muốn nhấn mạnh hai đối tượng xuất hiện trong cùng một câu.

Ví dụ:

 • Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, anh ấy vừa tài năng lại vừa tốt bụng.
 • Diana là một người nghiện mua sắm, hôm qua cô ấy đã mua cả một đôi giày mới và một chiếc túi xách.

2. Các cấu trúc “Both and” thường gặp

2.1. Đi kèm với danh từ hoặc tính từ

Cấu trúc “both and” thường mang ý nghĩa “cả cái gì và cái gì”.

Công thức: S + V/to be + both + Noun/Adjective + and + Noun/Adjective

Ví dụ:

 • Thông tin này vừa hữu ích vừa thú vị.
 • Tôi có cả một anh trai và một chị gái.

2.2. Đi kèm với giới từ “of”

Cấu trúc “both” đi với giới từ “of” để gộp cả hai chủ thể đồng vị lại thành một cụm chủ ngữ trong câu.

Công thức: Both + (of) + danh từ số nhiều + V/to be (số nhiều)

Ví dụ:

 • Cả 2 căn nhà này đều là của tôi.

2.3. “Both” đứng ở vị trí đầu câu

Khi muốn đảo ngữ “both” lên đầu câu, chúng ta sử dụng cấu trúc này với hai danh từ hoặc cụm danh từ.

Công thức: Both + noun + and + noun + V/to be (số nhiều)

Ví dụ:

 • Cả tôi và bố tôi đều lái xe giỏi.
 • Cả bơi lội và quần vợt đều giúp chúng ta khỏe mạnh hơn.

3. Cách sử dụng của cấu trúc “Both and” trong câu

Cấu trúc “both and” có các vai trò sau:

 • Đóng vai trò như một liên từ trong câu
 • Dùng cấu trúc “both and” khi muốn nhấn mạnh số lượng từ 2 trở lên
 • Dùng trong trường hợp liên kết câu độc lập

4. Viết lại câu với cấu trúc “Both and”

4.1. Viết lại từ cấu trúc “Not only but also”

Cấu trúc “not only but also” có thể được chuyển đổi thành cấu trúc “both and” mà không làm thay đổi nhiều về mặt ngữ nghĩa.

Công thức: S + V + not only + danh từ/tính từ + but also Chuyển thành: S + V + both + danh từ/tính từ + and + danh từ/tính từ

Ví dụ:

 • This house is both big and beautiful.
 • Mike ate both a pizza and a burger for yesterday’s dinner.

4.2. Viết lại từ cấu trúc “As well as”

Cấu trúc “as well as” cũng có thể chuyển từ thành cấu trúc “both and”

Công thức: S + V/to be + danh từ/tính từ + as well as + danh từ/tính từ Chuyển thành: S + V + both + danh từ/tính từ + and + danh từ/tính từ

Ví dụ:

 • They are both humorous and kind.
 • My parents gave me both a new smartphone and a bicycle because of my good exam result.

5. Phân biệt cấu trúc “Both and” với “Either or” và “Neither nor”

Cấu trúc “either or” và “neither nor” cũng có nhiều điểm tương đồng với cấu trúc “both and” trong cách sử dụng. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biệt.

6. Bài tập

 • Exercise 1: Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc “both and”.
 • Exercise 2: Chuyển đổi các câu sau từ cấu trúc “both and” sang cấu trúc “not only but also” hoặc “as well as”.

7. Tổng kết

Cấu trúc "both and" là một công cụ hữu ích để diễn đạt những lựa chọn đồng vị. Bài viết đã tổng hợp những kiến thức cơ bản về cấu trúc này và cách sử dụng. Tuy nhiên, để củng cố kiến thức, bạn cần thực hành và áp dụng thường xuyên. Hãy truy cập Phòng luyện thi ảo FLYER để nắm bắt kiến thức tiếng Anh một cách hiệu quả và thú vị.

1