Xem thêm

Cấu trúc Although, Though, Even Though, Despite và In Spite Of trong tiếng Anh

Cấu trúc Although, Though, Even Though, Despite và In Spite Of là những nguyên tắc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Mặc dù các từ này đều có nghĩa là "mặc dù", cách sử...

Cấu trúc Although, Though, Even Though, Despite và in spite of là những nguyên tắc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Mặc dù các từ này đều có nghĩa là "mặc dù", cách sử dụng của chúng lại khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về cấu trúc và ngữ cảnh sử dụng của chúng.

Although trong tiếng Anh là gì?

 • Although có nghĩa là: Dù, mặc dù, dẫu cho, cho dù.
 • Phiên âm Anh - Mỹ: /ɑːlˈðoʊ/
 • Phiên âm Anh - Anh: /ɔːlˈðəʊ/
 • Cách dùng: Although dùng để liên kết 2 vế của câu, chỉ sự tương phản của hai hành động trong câu.

Cấu trúc Although và cách sử dụng chi tiết

Sau Although là một mệnh đề, gồm chủ ngữ và vị ngữ. Cấu trúc cụ thể như sau:

 • Although + S + V, S + V
 • S + V + Although S + V

Ví dụ:

 • Anh ấy vẫn đi làm đúng giờ, mặc dù trời đang mưa rất to. (He still went to work on time, although it was raining heavily.)
 • Mặc dù chân tôi bị thương, tôi vẫn cố gắng đi bộ đến ngôi làng gần nhất. (Although my foot was injured, I managed to walk to the nearest village.)

Lưu ý: Although thường đứng ở vị trí giữa câu hoặc đầu câu. Tùy vào vị trí của Although mà câu mang sắc thái và ý nghĩa khác nhau.

Trường hợp đặc biệt của cấu trúc Although

Theo sau Although luôn là một mệnh đề, nhưng trong các tình huống trang trọng thì mệnh đề ở vế Although thường được rút gọn.

Lưu ý: Chỉ rút gọn được khi hai mệnh đề có chủ ngữ giống nhau.

 • Although + S + V, S + V = Although + V, S + V

Ví dụ:

 • Dù áp lực nhưng tôi vẫn quyết định tiếp tục công việc này. (Although stressed, I decided to keep the job.)
 • Mặc dù là một công nhân chăm chỉ, tôi vẫn không được tăng lương. (Although a hard worker, I didn’t get a raise.)

Phân biệt Although, Though, Even Though, Despite và In Spite Of

1. Cách sử dụng cấu trúc Although, Though, Even Though

Cấu trúc Although, Though, Even Though:

 • Although/Though/Even Though + S + V, S + V

 • S + V + Although/Though/Even Though + S + V

 • Although, Though, Even Though giống nhau về mặt ngữ nghĩa lẫn ngữ pháp. Vì vậy, có thể thay thế các từ này trong câu.

 • Khác nhau: Ngữ cảnh sử dụng và sắc thái biểu đạt khác nhau.

  • Though: Dùng ở đầu câu, thể hiện sự trang trọng hơn Although.
  • Even though: Diễn tả sự tương phản mạnh hơn Though và Although.

Ví dụ:

 • Mặc dù anh ấy rất bận, anh ấy vẫn quyết định đi du lịch cùng tôi.
 • Mặc dù anh ấy rất bận, anh ấy vẫn quyết định đi du lịch cùng tôi.
 • Mặc dù anh ấy rất bận, anh ấy vẫn quyết định đi du lịch cùng tôi.

2. Cách sử dụng cấu trúc Despite và In Spite Of

 • Despite và In spite of đều có nghĩa là mặc dù, giống với Although, Though và Even though.
 • Despite và In spite of có thể đứng ở giữa câu hoặc đầu câu.
 • Điểm khác biệt so với Although, Though và Even though.
  • Although, Though và Even though + Mệnh đề (S + V)
  • Despite và In spite of + Danh từ/ cụm danh từ/ V-ing

Cấu trúc Despite và In spite of:

 • In spite of/ Despite + danh từ/ cụm danh từ/ V-ing, S +V
 • S + V + in spite of/ despite + danh từ/ cụm danh từ/ V-ing

Ví dụ:

 • Mặc dù làm việc suốt 8 tiếng, anh ấy vẫn không cảm thấy mệt. (Despite working for 8 hours, he still didn’t get tired.)
 • Mặc dù làm việc suốt 8 tiếng, anh ấy vẫn không cảm thấy mệt. (In spite of working for 8 hours, he still didn’t get tired.)

Bài tập cấu trúc Although, Though, Even Though, Despite và In Spite Of

Bài tập 1: Hoàn thành câu bằng cách sử dụng Although, Though, Even Though, Despite và In Spite Of

 1. …….. cô ấy rất đẹp, mọi người đều ghét cô ấy.
 2. …….. dù lương thấp, Lan vẫn giúp đỡ bố mẹ.
 3. Bình không làm bài tốt……….. đã làm việc rất chăm chỉ.
 4. Liên không bao giờ nói chuyện với anh ấy……….. yêu anh ấy.
 5. ……….. tôi đói, tôi không thể ăn được.
 6. ……….. trời lạnh, An không mặc áo khoác.
 7. ……….. thời tiết xấu, chúng tôi vẫn có thời gian vui vẻ.
 8. Tuấn đã làm công việc……….. bị ốm.
 9. Anh ấy chạy rất nhanh……….. tuổi già.

Bài tập 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.

 1. Although Mary was sick yesterday, she still went to work.
 2. Despite the dirty room, Oanh didn’t clean it.
 3. Although there was a traffic jam, we went to the post office.
 4. Despite the fact that Tuan studied very hard, he failed this test.
 5. Her brother enjoys this job, although his salary is very low.
 6. The film poster is nice. I don’t like to see it.

Đáp án:

Bài tập 1

 1. Although she is very beautiful, everyone hates her.
 2. Despite earning a low salary, Lan helped her parents.
 3. Binh didn’t do well in the exam despite working very hard.
 4. Lien never talked to him although she loved him.
 5. Even though I was hungry, I couldn’t eat.
 6. Even though it was cold, An didn’t put on her coat.
 7. Despite the weather being bad, we had a good time.
 8. Tuan did the work despite being ill.
 9. He runs so fast despite his old age.

Bài tập 2

 1. Despite the fact that Mary was sick yesterday, she still went to work.
 2. Although the room was dirty, Oanh didn’t clean it.
 3. Despite the traffic jam, we went to the post office.
 4. Although Tuan studied very hard, he failed this test.
 5. Her brother enjoys this job despite the low salary.
 6. Although the film poster is nice, I don’t like to see it.
1