Câu nhấn mạnh trong tiếng Anh: Gợi ý và cách sử dụng

Câu nhấn mạnh trong tiếng Anh, còn được gọi là câu chẻ, đó là cách sử dụng câu để tạo sự nhấn mạnh vào một đối tượng hoặc một sự việc cụ thể. Câu chẻ...

Câu nhấn mạnh trong tiếng Anh, còn được gọi là câu chẻ, đó là cách sử dụng câu để tạo sự nhấn mạnh vào một đối tượng hoặc một sự việc cụ thể. Câu chẻ thường được chia thành hai phần: một phần chính và một phần mệnh đề quan hệ sử dụng các từ "that", "who", "when", "while"...Xem thêm về cấu trúc câu tiếng Anh.

Câu nhấn mạnh trong tiếng Anh Hình ảnh minh hoạ câu nhấn mạnh trong tiếng Anh

I. Nhấn mạnh thành phần của câu

Câu chẻ thường có cấu trúc: "It is/was + .... that + …"

1. Nhấn mạnh chủ ngữ

 • Cấu trúc: "+ It is/was + S (người) + who/that + V"
  • Ví dụ:
   • Hoa is the best seller in my department => It is Hoa who/that is the best seller in my department.
   • My dog made neighbors very scared. => It was my dog that made neighbors very scared.

2. Nhấn mạnh tân ngữ

 • Cấu trúc: "+ It is/was + O (người) + that/whom + S + V"
  • Ví dụ:
   • He gave his wife the whole confidential document => It was his wife that/whom he gave the whole confidential document.
   • I met Lan at the party => It was Lan that I met at the party.
   • She sent her friend a postcard => It was her friend that she sent a postcard.

3. Nhấn mạnh trạng ngữ

 • Cấu trúc: "It is/was + trạng ngữ + that + S + V + O"
  • Ví dụ:
   • Chỉ cách thức, lý do: You can kill computer viruses by using this software. => It is by using this software that you can kill computer viruses.
   • Chỉ mục đích: My father repaired the bicycle for my brother. => It was for my brother that my father repaired the bicycle.
   • Chỉ nơi chốn: I was born in this house. It was in this house that I was born.
   • Chỉ thời gian: My father bought a new car last Sunday. It was last Sunday that my father bought a new car.

II. Các cấu trúc chỉ sự nhấn mạnh

1. Dùng thể bị động

 • Dùng thể bị động khi muốn nhấn mạnh đến người hoặc vật bị hành động trong câu.
 • Ví dụ: When I came, my car was being repaired. => Khi tôi đến thì xe hơi của tôi vẫn đang được sửa.

2. Dùng các cấu trúc đảo ngữ

 • Đảo trật tự các từ bằng cách dùng các cụm giới từ hoặc một số cụm từ như "at no time", "suddenly into", "little", "seldom", "never"... ở đầu câu.
 • Ví dụ:
  • At no time did I say you couldn't come. => Tôi không nói là bạn không thể đến đâu.
  • Little did I understand what was happening. => Tôi chỉ hiểu sơ sơ về việc đã xảy ra thôi.
  • Seldom have I felt so alone. => Hiếm khi nào tôi thấy cô đơn lắm.

3. Dùng một số trạng từ

 • Dùng những trạng từ như "always", "forever" khi muốn thể hiện sự khó chịu về hành động của một người khác.
 • Ví dụ:
  • Martha is always getting into trouble. => Martha lúc nào cũng dính vào rắc rối cả.
  • Peter is forever asking tricky questions. => Peter luôn hỏi những câu hỏi khó trả lời.
  • George was always being reprimanded by his teachers. => George lúc nào cũng bị thầy cô khiển trách.

4. Dùng câu tách với "It"

 • Những câu được mở đầu bằng "It is" hoặc "It was" thường nhấn mạnh một chủ ngữ hay tân ngữ cụ thể, và theo sau đó là một đại từ quan hệ.
 • Ví dụ:
  • It was I who received the promotion. => Tôi đã được thăng chức.
  • It is the awful weather that drives him crazy. => Thời tiết tệ đã làm anh ta nổi điên.

5. Dùng câu tách với "What"

 • Những câu được mở đầu bằng "What" thường nhấn mạnh một chủ ngữ hay tân ngữ cụ thể, và theo sau đó là động từ "to be".
 • Ví dụ:
  • What we need is a good long shower.
  • What he thinks isn't necessarily true.

6. Sử dụng trợ động từ "Do" hoặc "Did"

 • Mặc dù thường không được sử dụng trong câu khẳng định, nhưng trợ động từ "Do" và "Did" cũng có thể được sử dụng để nhấn mạnh một điều gì đó.
 • Ví dụ:
  • No, that's not true. John did speak to Mary. => Không, không đúng. John đã nói chuyện với Mary.
  • I do believe that you should think twice about this situation. => Tôi thật sự tin rằng bạn nên suy nghĩ lại về tình huống này.

Với các cấu trúc nhấn mạnh trên, bạn có thể sử dụng câu một cách hiệu quả để tạo sự chú ý và nhấn mạnh ý muốn truyền đạt. Hãy thử áp dụng các cấu trúc này vào việc viết và nói tiếng Anh của bạn để tạo sự ấn tượng và sự rõ ràng trong giao tiếp!

1