Xem thêm

Câu bị động kép và cách áp dụng vào paraphrase trong IELTS Writing Task 2

Trong bài thi IELTS Writing Task 2, việc paraphrase lại nội dung của chủ đề trong phần mở bài là rất quan trọng. Tuy nhiên, không chỉ cần tìm từ đồng nghĩa để thay thế,...

Trong bài thi IELTS Writing Task 2, việc paraphrase lại nội dung của chủ đề trong phần mở bài là rất quan trọng. Tuy nhiên, không chỉ cần tìm từ đồng nghĩa để thay thế, mà còn cần phải sử dụng câu bị động kép một cách hợp lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua những cách áp dụng câu bị động kép vào việc paraphrase và các dạng bài trong Writing Task 2.

Paraphrase là gì? Thế nào là một câu paraphrase tốt?

Ở phần mở bài của IELTS Writing Task 2, thí sinh cần viết hai câu, một câu paraphrase lại nội dung chủ đề và một câu nêu ý kiến cá nhân. Paraphrase đơn giản là trình bày lại nội dung bằng lối diễn đạt khác. Tuy nhiên, việc tìm từ đồng nghĩa và thay thế không đủ để tạo ra một câu paraphrase hoàn chỉnh. Cần phải thay đổi cấu trúc câu và từ loại để tạo sự đa dạng và chính xác trong việc sử dụng ngôn ngữ.

Một lỗi phổ biến là viết mở bài quá dài và chung chung. Trong IELTS, chỉ cần viết hai câu, bao gồm đủ thông tin của đề bài và ý kiến cá nhân, không cần phải mở rộng quá nhiều.

Câu bị động kép

Câu bị động kép là một dạng câu bị động nâng cao, được sử dụng trong IELTS. Cấu trúc của câu bị động kép là: S + be V-ing + to V. Để viết lại một câu thành câu bị động kép, ta thực hiện các bước sau:

 1. Đưa chủ từ từ sau lên làm chủ từ bị động
 2. Chia bị động của động từ đầu tiên theo chủ từ bị động
 3. Xét động từ sau, nếu động từ sau cùng thì viết thành "to V". Nếu khác thì xem xét thời gian, nếu ở trên trục thời gian so với động từ đầu tiên thì viết thành "to have V3/ed"

Áp dụng câu bị động kép vào paraphrase

Câu bị động kép, kết hợp với việc sử dụng từ và cụm từ đồng nghĩa, giúp việc paraphrase trở nên đa dạng và hiệu quả. Đặc biệt, trong các dạng câu hỏi "To what extent do you agree or disagree?" và các dạng tương tự, ta có thể áp dụng câu bị động kép một cách dễ dàng.

Ví dụ: "Computers are being used more and more in education and some say that there will soon be no role for teachers in education." Thí sinh có thể paraphrase như sau:

 • It is believed that technology may replace teachers in the future.
 • Due to the increasing prevalence of advanced technology, computers are becoming more useful and people think computers will replace teachers in the future.

Việc sử dụng câu bị động kép, kết hợp với việc sử dụng từ đồng nghĩa, giúp việc paraphrase trở nên dễ dàng và đáp ứng được yêu cầu về ngữ pháp tại IELTS.

Bài tập ứng dụng

 1. Viết lại các câu sau thành câu bị động:
 • They told me that you were the best teacher in this city.
 • He promises that the performance will start on time.
 • They believe that 13 is an unlucky number.
 • He discovered that this cotton was grown in Egypt.
 • They know that English is an international language.
 • Someone thinks that Lan will return tomorrow.

Đáp án:

 • You were told to be the best teacher in this city.
 • The performance is promised to start on time.
 • 13 is believed to be an unlucky number.
 • This cotton was discovered to be grown in Egypt.
 • English is known to be an international language.
 • Lan is thought to return tomorrow.
 1. Paraphrase lại nội dung của các đề bài sau và viết thành mở bài hoàn chỉnh:
 • Nowadays, some people believe that one world government will be better than national government. Do you think the benefits of this system outweigh the disadvantages?
 • In some countries, many people are choosing to live alone nowadays than in the past. Do you think this is a positive or negative development?
 • In some countries, people spend long hours at work. Why does this happen? Is it a positive or negative development?

Đáp án:

 • In recent times, a universal government is believed to be better than national one. In my opinion, a single world government would bring more disadvantages.
 • In recent times, many people in some nations are believed to choose to live alone compared to in the past. In my opinion, although this trend has some benefits, I think there are more problems.
 • In some nations, people are believed to spend more time at workplace. This phenomenon is caused by some reasons and the development of working for long hours has more negative effects.

Bài viết này đã giới thiệu về việc paraphrase sao cho hiệu quả và cách sử dụng câu bị động kép để làm điều này trong IELTS Writing Task 2. Hy vọng rằng thông qua những gợi ý trên, thí sinh có thể cải thiện kỹ năng viết mở bài một cách hiệu quả.

1