Xem thêm

Cải thiện tiếng Anh: Định nghĩa và cách áp dụng trong giao tiếp

Tiếng Anh là một ngôn ngữ quan trọng trong việc giao tiếp quốc tế. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo. Vì vậy, việc cải...

Tiếng Anh là một ngôn ngữ quan trọng trong việc giao tiếp quốc tế. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo. Vì vậy, việc cải thiện tiếng Anh trở thành mục tiêu của nhiều người. Nhưng bạn đã biết cách sử dụng từ "cải thiện" trong tiếng Anh như thế nào chưa? Hãy cùng tôi tìm hiểu về từ vựng này chi tiết hơn.

Cải thiện tiếng Anh là gì?

"Cải thiện" trong tiếng Anh tương đương với từ "improve". Từ này được phát âm là /ɪmˈpruːv/. "Improve" ở dạng ngôi thứ ba hiện tại đơn là "improves", dạng hiện tại phân từ là "improving", dạng quá khứ đơn là "improved", và dạng quá khứ phân từ đơn là "improved".

Trong tiếng Việt, cải thiện có nghĩa là làm cho một điều gì đó, một việc gì đó hoặc ai đó trở nên tốt hơn. Ví dụ, cải thiện chất lượng bữa ăn trong gia đình, phát triển kinh tế để cải thiện đời sống, hay cải thiện tiếng Anh thông qua việc hình thành thói quen tốt.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ "cải thiện" trong tiếng Anh:

 • She'll improve everyone's life. (Cô ấy sẽ cải tiến cuộc sống của mọi người)
 • So I tried to change, improve myself, with chemistry. (Nên tôi đã cố thay đổi, cải thiện bản thân, với hoá học)
 • He made use of the opportunity to improve his skill of life. (Anh ấy đã tận dụng cơ hội để nâng cao kỹ năng của anh ấy trong cuộc sống)
 • Practice is the best way to improve your language. (Thực hành là cách tốt nhất để cải thiện ngôn ngữ của bạn)

Thông tin chi tiết từ vựng "cải thiện" trong tiếng Anh

"Cải thiện" có nghĩa tương đương với từ "improve", nhưng còn có một số từ đồng nghĩa khác như "tốt hơn", "phục hồi", "hưởng lợi", "giúp", "nâng cao", "thúc đẩy", "khắc phục".

Ngược lại, một số từ trái nghĩa với "cải thiện" là "gây ảnh hưởng xấu đi", "cản trở", "làm suy yếu", "thiệt hại", "giảm giá trị".

Dưới đây là một số cấu trúc câu sử dụng động từ "cải thiện" trong tiếng Anh:

 • Cải thiện để (khiến điều gì đó) trở nên tốt hơn:

  • She did a lot to improve conditions for factory workers. (Cô ấy đã làm rất nhiều để cải thiện điều kiện cho công nhân nhà máy)
  • I thought the best way to improve my English was to live in America. (Tôi nghĩ cách tốt nhất để cải thiện tiếng Anh của mình là sống ở Mỹ)
  • His health has improved dramatically since he started on this new diet. (Sức khỏe của anh đã được cải thiện đáng kể kể từ khi anh bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng mới này)
 • Cải thiện để trở nên tốt hơn hoặc để làm một cái gì đó tốt hơn:

  • His grades have improved greatly this semester. (Điểm của anh ấy đã được cải thiện rất nhiều trong học kỳ này)
  • So we started doing machine learning research to improve that. (Nên, chúng tôi tạo cho máy khả năng học để cải thiện tình trạng này)
 • Cải thiện nếu bạn cải thiện điều gì đó, bạn thành công trong việc làm hoặc làm cho nó tốt hơn:

  • This company is hoping to improve on last year’s sales figures. (Công ty này hy vọng sẽ cải thiện số liệu bán hàng của năm ngoái)
 • Cải thiện giá, cổ phiếu, doanh số bán hàng, v.v. cải thiện một số tiền cụ thể, chúng sẽ tăng theo số tiền đó:

  • Total new business improved by almost a quarter in the three months to October 30. (Tổng số hoạt động kinh doanh mới đã cải thiện gần một quý trong ba tháng tính đến ngày 30 tháng 10)
  • The shares improved 50p to 830p. (Cổ phiếu được cải thiện từ 50p lên 830p)
  • Total exports continued to improve and increased by 10.8% in April. (Tổng xuất khẩu tiếp tục cải thiện và tăng 10,8% trong tháng 4)

Một từ vựng tiếng Anh liên quan đến "cải thiện"

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với "cải thiện" trong tiếng Anh:

 • "To become better" (Để trở nên tốt hơn)
 • "Make improvements to" (Cải tiến)
 • "Enhance" (Nâng cao)
 • "Benefit" (Lợi ích)
 • "Boost" (Tăng cường)
 • "Amend" (Sửa đổi)
 • "Relieve" (Giải tỏa)
 • "Ease" (Giảm bớt)
 • "Mitigate" (Giảm nhẹ)
 • "Ameliorate" (Cải thiện)
 • "Make better" (Làm cho tốt hơn)

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn rõ hơn về từ "cải thiện" trong tiếng Anh. Hãy áp dụng những kiến thức này vào việc học tiếng Anh của bạn và chắc chắn rằng bạn sẽ đạt được kết quả tốt. Chúc bạn thành công!

1