Xem thêm

Cái gáo múc nước tiếng Anh là gì và cách đọc đúng

Chào các bạn! Bạn đã từng nghe về cái gáo múc nước chưa? Trong gia đình, chúng ta thường sử dụng nhiều đồ dùng quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết tên tiếng Anh...

Chào các bạn! Bạn đã từng nghe về cái gáo múc nước chưa? Trong gia đình, chúng ta thường sử dụng nhiều đồ dùng quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết tên tiếng Anh của chúng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái gáo múc nước - water ladle. Hãy cùng tôi khám phá!

Cái gáo múc nước tiếng Anh là gì?

Để đọc đúng tên tiếng Anh của cái gáo múc nước, chúng ta chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ "water ladle" và cố gắng phát âm theo. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈwɔː.tər leɪ.dəl/ để đảm bảo đọc chính xác hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách đọc tiếng Anh bằng phiên âm, hãy đọc bài viết Cách đọc tiếng Anh bằng phiên âm để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: "Water ladle" chỉ để chỉ chung cho cái gáo múc nước. Cụ thể, mỗi loại gáo múc nước sẽ có tên gọi riêng hoặc mô tả cụ thể. Ví dụ, có cái gáo dừa, cái gáo nhựa, cái gáo bằng gỗ, cái gáo sắt, và còn nhiều loại khác. Nếu muốn nói rõ tên từng loại gáo múc nước, chúng ta cần gọi tên chính xác của từng loại.

Xem thêm các đồ vật khác trong tiếng Anh

Ngoài cái gáo múc nước, còn có rất nhiều đồ vật khác trong gia đình. Dưới đây là một số ví dụ về tên tiếng Anh của các đồ vật đó:

 • Key /ki:/: cái chìa khóa
 • Shaving cream /ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm/: kem cạo râu, gel cạo râu
 • Rolling pin /ˈrəʊ.lɪŋ pɪn/: cái lăn bột
 • Quilt /kwɪlt/: cái chăn mỏng
 • Hanger /ˈhæŋ.əʳ/: móc treo đồ
 • Chopping board /ˈtʃɒp.ɪŋ ˌbɔːd/: cái thớt
 • Brush /brʌʃ/: cái chổi sơn, cái bàn chải
 • Fly swatter /flaɪz ‘swɔtə/: cái vỉ ruồi
 • Vacuum cleaner /ˈvӕkjuəm kliːnə/: máy hút bụi
 • Kip /kɪp/: giường ngủ không phải của nhà mình (chắc là giường nhà hàng xóm?)
 • Pair of shoes /peə ɔv ∫u:/: đôi giày
 • Bed /bed/: cái giường
 • Feather duster /ˌfeð.ə ˈdʌs.tər/: cái chổi lông
 • Plate /pleɪt/: cái đĩa
 • Airbed /ˈeə.bed/: cái đệm hơi
 • Dressing table /ˈdrɛsɪŋ ˈteɪbl/: cái bàn trang điểm
 • Electric kettle /iˈlek.trɪk 'ket.əl/: ấm siêu tốc, ấm điện
 • Tissue /ˈtɪʃ.uː/: giấy ăn
 • Computer /kəmˈpjuː.tər/: máy tính để bàn
 • Mirror /ˈmɪr.ər/: cái gương
 • Double-bed /ˌdʌb.əl ˈbed/: giường đôi
 • Bunk /bʌŋk/: cái giường tầng
 • Electric water heater /i’lektrik ‘wɔ:tə ‘hi:tə/: bình nóng lạnh
 • Rolling pin /ˈrəʊlɪŋ pɪn/: cái cán bột
 • Bolster /ˈbəʊl.stər/: cái gối ôm

Như vậy, nếu bạn muốn biết cái gáo múc nước tiếng Anh là gì, đó chính là "water ladle", với cách phát âm là /ˈwɔː.tər leɪ.dəl/. Nhớ là "water ladle" chỉ để chỉ chung cho cái gáo múc nước nha. Nếu muốn đọc chính xác từ này, hãy nghe phát âm chuẩn và luyện tập phát âm theo. Nếu bạn muốn đọc chính xác hơn, hãy xem cách đọc theo phiên âm và từ điển để biết thêm chi tiết.

Đó là những thông tin về cái gáo múc nước tiếng Anh và cách đọc đúng. Chúc các bạn tìm hiểu thêm nhiều từ mới và giao tiếp thành thạo hơn trong tiếng Anh!

1