Cách viết và đọc bảng phiên âm tiếng Anh quốc tế đầy đủ nhất

Đọc đúng phiên âm tiếng Anh góp phần giúp bạn phát âm tốt và viết chính tả chính xác hơn. Thậm chí kể cả đối với những từ chưa biết, một khi bạn nắm chắc...

Đọc đúng phiên âm tiếng Anh góp phần giúp bạn phát âm tốt và viết chính tả chính xác hơn. Thậm chí kể cả đối với những từ chưa biết, một khi bạn nắm chắc kỹ năng này thì lúc nghe được người bản xứ phát âm, bạn cũng có thể viết khá chính xác từ ấy. Chính vì vậy trong bài viết này ieltscaptoc.com.vn sẽ cung cấp cho bạn kiến thức đầy đủ về cách viết và đọc bảng phiên âm tiếng Anh quốc tế đầy đủ nhất.

Bảng phiên âm tiếng Anh

Bảng mẫu tự ngữ âm quốc tế hay Bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế (viết tắt IPA từ tiếng Anh: International Phonetic Alphabet) là hệ thống các ký hiệu ngữ âm được các nhà ngôn ngữ học tạo ra và sử dụng nhằm thể hiện các âm tiết trong mọi ngôn ngữ của nhân loại một cách chuẩn xác và riêng biệt. Nó được phát triển bởi Hội Ngữ âm Quốc tế với mục đích trở thành tiêu chuẩn phiên âm cho mọi thứ tiếng trên thế giới.

Bảng phiên âm tiếng Anh Hình ảnh: Bảng phiên âm tiếng Anh

Nguyên tắc của IPA nói chung là để cung cấp một ký hiệu độc nhất cho mỗi âm đoạn, trong khi tránh những đơn âm được viết bằng cách kết hợp hai mẫu tự khác nhau (như th và ph trong tiếng Việt) và tránh những trường hợp có hai cách đọc đối với cùng một cách viết. Theo nguyên tắc này, mỗi mẫu tự trong bảng chỉ có duy nhất một cách đọc và không phụ thuộc vào vị trí của nó trong từ. Do đó, hệ thống này đòi hỏi rất nhiều mẫu tự khác nhau.

Có thể thấy bảng phiên âm tiếng Anh này bao gồm 44 phiên âm tiếng Anh. Trong đó chia thành 2 loại đó là nguyên âm (vowels) và phụ âm (consonants). Hãy lưu ý trong bảng phiên âm tiếng Anh trên thì mỗi ô bao gồm cách phát âm của phiên âm + cách viết của từ tiếng Anh. Bảng phiên âm tiếng Anh quốc tế gồm nguyên âm và phụ âm, hai nguyên âm ghép với nhau sẽ tạo thành một nguyên âm ghép.

Có 12 nguyên âm đơn trong bảng IPA nhưng do có một số nguyên âm rất giống nhau nên ta có thể gom chúng thành 9 nguyên âm tiếng Anh . Một số nguyên âm có thể kết hợp với một nguyên âm khác tạo thành nguyên ấm ghép, chúng ta có 8 nguyên âm ghép. Còn lại chúng ta có 24 phụ âm trong đó có nhiều phụ âm hơi giống cách đọc phiên âm tiếng Anh trong tiếng Việt.

Ký hiệu:

 • Vowels - Nguyên âm
 • Consonants: Phụ âm
 • Monophthongs: Nguyên âm ngắn
 • Diphthongs: Nguyên âm dài

Ví dụ: Ta có hai cặp từ này:

Desert /di’zə:t/ (v) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ Desert /’dezət/ (n) = sa mạc

Nó còn có thể đọc là /ˈdez•ərt/ - chỉ khu đất rộng rãi, ít mưa, khô nữa.

-> Cặp từ này giống nhau về cách viết nhưng phát âm và nghĩa của từ khác nhau.

Cách đọc, viết nguyên âm tiếng Anh

Trên thực tế, nguyên âm là các âm mà khi phát ra luồng khí từ thanh quản chạy lên môi không bị cản trở. Do đó, nguyên âm có thể đứng riêng biệt hoặc sau các phụ âm để tạo thành tiếng trong lời nói phát ra.

Cách đọc, viết nguyên âm tiếng Anh Hình ảnh: Cách đọc, viết nguyên âm tiếng Anh

STT Bộ Âm Mô Tả Môi Lưỡi Độ Dài Hơi

Lưu ý:

 • Khi phát âm các nguyên âm này, dây thanh quản rung.
 • Từ âm /ɪə / - /aʊ/: Phải phát âm đủ cả 2 thành tố của âm, chuyển âm từ trái sang phải, âm đứng trước phát âm dài hơn âm đứng sau một chút.
 • Các nguyên âm không cần sử dụng răng nhiều -> không cần chú ý đến vị trí đặt răng.

Cách đọc, viết phụ âm tiếng Anh

Trái ngược với nguyên âm, phụ âm lại là các âm từ thanh quản qua miệng phát ra khi lên môi bị cản trở như hai môi va chạm, lưỡi chạm môi… Cách đọc phụ âm trong tiếng Anh chỉ có thể tạo thành khi kết hợp cùng nguyên âm.

Cách đọc, viết phụ âm tiếng Anh Hình ảnh: Cách đọc, viết phụ âm tiếng Anh

STT Bộ âm Cách đọc Ví dụ /p/ p /b/ b /t/ t /d/ d /tʃ/ tʃ /dʒ/ dʒ /k/ k /g/ g /f/ f /v/ v /θ/ θ /ð/ ð /s/ s /z/ zip /ʃ/ ʃ /ʒ/ ʒ /m/ m /n/ n /ŋ/ ŋ /h/ h /l/ l /r/ r /w/ w /j/ j

Các dạng phiên âm theo cách đọc

Đối với môi:

 • Chu môi: /∫/, /ʒ/, /dʒ/, /t∫/
 • Môi mở vừa phải (âm khó): / ɪ /, / ʊ /, / æ /
 • Môi tròn thay đổi: /u:/, / əʊ /
 • Lưỡi răng: /f/, /v/

Đối với lưỡi:

 • Cong đầu lưỡi chạm nướu: / t /, / d /, / t∫ /, / dʒ /, / η /, / l /
 • Cong đầu lưỡi chạm ngạc cứng: / ɜ: /, / r /.
 • Nâng cuống lưỡi: / ɔ: /, / ɑ: /, / u: /, / ʊ /, / k /, / g /, / η /
 • Răng lưỡi: /ð/, /θ/.

Đối với dây thanh:

 • Rung (hữu thanh): các phụ âm, /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /m/, /n/, /w/, /j/, /dʒ/, /ð/, /ʒ/
 • Không rung (vô thanh): /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /h/, /∫/, /θ/, /t∫/

Cách ghép nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

Một đặc trưng mà dường như ai cũng biết chính là Anh ngữ rất chú trọng việc phát âm âm tiết cuối trong câu như “t”, “p”, “k”, “f”…

Tuy nhiên, trong giao tiếp thông thường, người bản xứ thường nói chuyện với nhau rất nhanh. Do đó, thay vì phát âm trọn vẹn âm cuối của từ, người ta thường có xu hướng ghép nguyên âm và phụ âm hoặc nối liền âm cuối câu này với âm đầu câu sau để lời nói được trôi chảy và trọn vẹn.

Theo đó, có 3 cách ghép nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh cơ bản gồm:

Ghép nguyên âm và phụ âm

VD: My name is Amy

Chính xác cách đọc phải là: /maɪ neɪm ɪz eɪmi/

Tuy nhiên, sau khi nối âm sẽ trở thành /maɪ neɪmɪ zeɪmi/

Ghép phụ âm và âm /h/

VD: I gave her a pen

Chính xác cách đọc phải là: /aɪ ɡeɪv hər eɪ pen/

Tuy nhiên, sau khi nối âm sẽ trở thành /aɪ ɡeɪv həreɪ pen/

Ghép nguyên âm và nguyên âm

VD: Do you know anyone here?

Chính xác cách đọc phải là: /duː ju nəʊˈeniwʌn hɪə(r)/

Tuy nhiên, sau khi nối âm sẽ trở thành /duː ju nəʊˈweniwʌn hɪə(r)/

Những nguyên tắc phát âm tiếng Anh độc đáo có thể bạn chưa biết

Các quy tắc phát âm trong tiếng Anh rất nhiều và đòi hỏi bạn phải tập trung cố gắng nỗ lực từng ngày. Phát âm chuẩn sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp nữa đó. Chính vì vậy hãy chú ý những nguyên tắc phát âm mà ieltscaptoc.com.vn đã tổng hợp sau đây để luyện tập phát âm một cách hiệu quả nhất nhé!

Những nguyên tắc phát âm tiếng Anh Hình ảnh: Những nguyên tắc phát âm tiếng Anh

Nguyên tắc 1

Khi chỉ có duy nhất 01 phụ âm theo sau 01 nguyên âm thì cách đọc nguyên âm đó sẽ là âm ngắn. Ví dụ phụ âm “n” đứng sau nguyên âm “u” trong từ “sun” /sʌn/ thì “u” đọc ngắn là /sʌn/.

Nguyên tắc 2

Khi nguyên âm một mình đứng ở cuối từ chúng sẽ được phát thành âm dài. Ví dụ như go /goʊ/.

Nguyên tắc 3

Khi một nguyên âm có tới hai phụ âm theo sau và không có từ gì kế tiếp, nguyên âm sẽ được phát thành âm ngắn. Ví dụ với hai phụ âm “n” và “d” theo sau nguyên âm “a” trong từ hand /hænd/ được đọc là /æ/ ngắn.

Nguyên tắc 4

Nếu có một nguyên âm được theo sau bởi một phụ âm thì cách phát âm phụ âm tiếng Anh đó sẽ tuân theo âm tiết tiếp theo. Ví dụ, phụ âm “r” trong từ plural /ˈplʊə.rəl/ được đọc với âm tiết thứ hai là /rəl/ thay vì âm tiết /plʊə/ trước đó như thông thường.

Nguyên tắc 5

Nếu một nguyên âm được theo sau bởi hai phụ âm thì hai phụ âm này được phát âm tách nhau ra. Phụ âm đầu và phụ âm thứ hai được tương ứng nói cùng âm tiết đầu và âm tiết sau. Ví dụ, nguyên âm “u” được theo sau bởi hai phụ âm “b” và “j” trong từ subject /ˈsʌb.dʒekt/ nên sẽ lần lượt được đọc tách hẳn ra ở âm tiết /sʌb/ và /dʒekt/.

Nguyên tắc 6

Khi hai nguyên âm liên tiếp đứng kề nhau và nguyên âm thứ hai câm thì nguyên âm trước sẽ được chuyển thành âm dài. Ví dụ, âm “i” trong từ train /treɪn/ không được đọc thì âm “a” được đọc là /eɪ/ dài.

Cách phát âm tiếng Anh đơn giản hiệu quả

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh chuẩn một cách đơn giản, dễ dàng đồng thời đạt hiệu quả cao. Cùng ieltscaptoc.com.vn tìm hiểu qua kinh nghiệm học phát âm tiếng Anh dưới đây nhé!

Xác định xem bạn muốn phát âm chuẩn tiếng Anh theo giọng nào

Đúng vậy, đầu tiên bạn phải định hướng bản thân rõ ràng muốn phát âm chuẩn tiếng Anh theo giọng nào. Anh-Anh hay Anh-Mỹ. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ định hình cách phát âm tiếng Anh của bạn cũng như tiết kiệm thời gian học tập rất nhiều.

Nếu bạn gặp khó khăn khi không biết bất cứ ai có thể nói bằng giọng mà bạn muốn, đừng lo lắng hãy tận dụng những công cụ hỗ trợ học tập trên các trang web, phần mềm, internet để làm quen với các giọng khác nhau nhé.

Đọc to ra tiếng và ghi âm lại

Phải thú thật rằng, tất cả chúng ta đều ghét cách bản thân phát ra âm thanh khi được ghi âm, nó thật buồn cười phải không nào? Tuy nhiên bạn sẽ thấy mình có những bước tiến lớn hơn so với cách khác. Khi bạn ghi lại chính mình nói tiếng Anh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và sau một thời gian nghe lại thì bạn sẽ cảm thấy mình đã có bước tiến bộ rõ rệt đó. Một cách khá hay để tự học phát âm ở nhà phải không?

Tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh

Bạn hãy lựa chọn các câu lạc bộ mà có người nước ngoài, nếu được thì bạn cũng có thể kết bạn và làm thân với họ. Những câu lạc bộ mà có thể trở thành hướng dẫn viên cho người nước ngoài đi thăm quan các địa danh tại Việt Nam. Vào những câu lạc bộ hướng dẫn du lịch như thế này chắc chắn bạn sẽ được cải thiện khả năng nói tiếng Anh đó.

Giao tiếp hàng ngày

Google+ là một ví dụ tuyệt vời về điều này: mọi người từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lại trong một lớp học toàn cầu với tư cách là cả học sinh và giáo viên. Điều này làm cho nó trở thành một môi trường thoải mái và vui vẻ để cải thiện phát âm của bạn, và cũng để kết bạn mới từ khắp nơi trên thế giới.

Xem các chương trình bằng tiếng Anh qua Internet

Sử dụng Youtube, Netflix hoặc bất cứ trang web nào cung cấp những video giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm. Tiếp theo, bạn có thể nghiên cứu và củng cố các bài học có từ vựng mới với thẻ ghi chú đa phương tiện và danh sách từ vựng được tùy chỉnh từ từ vựng và ngữ pháp bạn gặp trong khi xem video đã chọn.

Trên đây ieltscaptoc.com.vn đã cung cấp toàn bộ kiến thức về phiên âm tiếng Anh. Hãy tự mình chăm chỉ luyện tập, học tiếng Anh mỗi ngày với một phương pháp phù hợp sẽ đưa bạn đến sự thành thạo và nhuần nhuyễn trong giao tiếp. Chúc các bạn học tập thật tốt!

1