Xem thêm

Cách sử dụng từ "get" để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh

Giới thiệu Học tiếng Anh đôi khi gặp phải những từ có nhiều cách sử dụng, khiến chúng ta cảm thấy bối rối. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ "get"...

Giới thiệu

Học tiếng Anh đôi khi gặp phải những từ có nhiều cách sử dụng, khiến chúng ta cảm thấy bối rối. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ "get" và những cách sử dụng thú vị của nó.

"Get" = "nhận" hoặc "đạt được"

Từ "get" có ý nghĩa là nhận hoặc đạt được một cái gì đó. Ví dụ, khi bạn nhận được hoặc mua được một chú mèo, bạn có thể nói "I got a cat". Tương tự, nếu ai đó tặng bạn một chú mèo nhân dịp sinh nhật, bạn có thể nói "get" có nghĩa là "nhận".

"Get" = "bắt lấy" hoặc "nắm lấy"

Từ "get" còn có nghĩa là "catch" khi liên quan đến việc bắt hoặc nắm lấy cái gì đó. Ví dụ, khi bạn muốn nói rằng bạn bắt xe buýt hàng ngày, bạn có thể nói "I catch the bus" hoặc "I get the bus everyday". "Get" cũng được sử dụng khi nói về việc sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, taxi, máy bay, tàu thủy, v.v.

"Get" = "đến"

Khi bạn đã bắt được xe buýt và đang trên đường tới nơi, người khác có thể hỏi bạn sẽ đến nơi vào lúc nào. Bạn có thể nói "I'll arrive in 10 minutes" (Tôi sẽ đến trong 10 phút nữa). Tuy nhiên, trong ngôn ngữ hàng ngày, chúng ta thường không sử dụng cụm từ đó mà thay thế bằng "I'll get... in 10 minutes". Khi "get" thay thế cho "arrive", bạn cần bổ sung thêm điểm đến để câu trở nên rõ ràng. Ví dụ, "I'll get to the office/pub/home/there in 10 minutes" (Tôi sẽ tới đó trong vòng 10 phút nữa).

"Get" = "trở thành"

Một ví dụ khác về cách sử dụng "get" là khi nó mang nghĩa "trở thành". Ví dụ, khi ai đó nói với bạn rằng "You got fat" (Bạn đã trở nên béo), từ "got" ở đây có nghĩa là "trở thành". Tương tự, khi bạn trúng vé số và trở thành người giàu có, chúng ta nói "You got rich" (Bạn đã trở nên giàu có). Ngược lại, khi bạn mất hết tiền trong casino và trở nên nghèo mất cả áo, chúng ta nói "You got poor" (Bạn đã trở nên nghèo rồi).

"Get" trong các cấu trúc phức tạp hơn

Từ "get" còn được sử dụng trong nhiều cấu trúc phức tạp khác nhau, ví dụ như "get known", "get married", "get divorced", "get fired", "get engaged", v.v. Mỗi cấu trúc đều mang ý nghĩa riêng của nó và chúng ta cần nắm vững để sử dụng một cách chính xác.

"Get" = "sở hữu"

Cuối cùng, "get" còn được sử dụng khi nói về sự sở hữu. Thay vì nói "I have a cat" (Tôi có một con mèo), bạn có thể sử dụng cách diễn đạt tự nhiên hơn bằng cách nói "I have got a cat". Ngoài ra, khi bạn phải làm một điều gì đó hoặc đi đâu đó với một chút bắt buộc, bạn có thể nói "I have got to go" để diễn đạt ý "I must". Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi sử dụng phiên bản phủ định vì "I haven't got to go" không còn mang ý nghĩa bắt buộc và ở đây bạn có sự lựa chọn.

Kết luận

Sau bài học này, chúng ta đã tìm hiểu những ý nghĩa cơ bản của từ "get". Hãy tiếp tục học về cách sử dụng các cụm động từ với "get" để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh.

1