Cách sử dụng hàm VALUE trong Excel

Hàm VALUE trong Excel là công cụ không thể thiếu khi làm việc trên Excel, đặc biệt khi xử lý bảng dữ liệu và tính toán số liệu. Hàm này giúp chuyển đổi một chuỗi...

Hàm VALUE trong Excel là công cụ không thể thiếu khi làm việc trên Excel, đặc biệt khi xử lý bảng dữ liệu và tính toán số liệu. Hàm này giúp chuyển đổi một chuỗi ký tự thành số trên bảng tính Excel. Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm VALUE trong Excel và các hàm khác liên quan.

Cách dùng hàm VALUE trong Excel

Hàm VALUE trong Excel có cú pháp =VALUE(text). Ở đây, text là chuỗi số cần chuyển đổi, có thể là định dạng ngày tháng, thời gian hoặc hằng số. Nếu text không phải các định dạng này, hàm VALUE sẽ báo lỗi.

Hàm VALUE thường được kết hợp với các hàm cắt chuỗi như hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID. Khi cắt chuỗi, định dạng chuỗi chưa phải là số, nên cần sử dụng hàm VALUE để chuyển về dạng số.

Ví dụ, ta có bảng sau:

Bảng Excel Caption: Bảng Excel

Để lấy 2 số cuối của mã nhân viên, chúng ta sẽ sử dụng hàm RIGHT: =RIGHT(B3,2). Kết quả sẽ là chuỗi ký tự, chưa phải số.

Hàm Right trên Excel Caption: Hàm Right trên Excel

Để lấy nguyên ký tự cuối cùng, và chuyển đổi từ chuỗi thành số, chúng ta cần sử dụng thêm hàm VALUE. Công thức sẽ là =VALUE(RIGHT(B3,2)).

Hàm Value trên Excel Caption: Hàm Value trên Excel

Chúng ta sẽ nhận được kết quả là số 1 với định dạng số.

Lấy ký tự số Caption: Lấy ký tự số

Tiếp tục kéo các ô bên dưới để hiển thị các kết quả còn lại. Như vậy, hàm VALUE đã kết hợp với hàm RIGHT để trả về kết quả có định dạng số.

Kết quả hàm Value cho bảng Excel Caption: Kết quả hàm Value cho bảng Excel

Tại sao hàm VALUE trong Excel trả về lỗi #VALUE?

Nếu một chuỗi nguồn xuất hiện ở định dạng mà Excel không thể nhận diện được, một công thức VALUE sẽ trả về lỗi #VALUE. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần trích xuất số từ chuỗi trong Excel.

Nhìn chung, hiện bạn không nhất thiết phải dùng tới hàm VALUE bởi Excel đã tự động chuyển đổi văn bản sang dạng số khi cần. Tuy nhiên, VALUE được cung cấp cho khả năng tương thích với các ứng dụng bảng tính khác.

Đó là cách sử dụng hàm VALUE trong Excel. Chúc bạn thành công!

1