Xem thêm

Cách Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

I. Cấu Trúc Một Bài Giới Thiệu Về Bản Thân ➤ Cấu trúc dàn ý cách giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh bao gồm 7 nội dung chính: Chào hỏi Giới thiệu tên...

Bài viết

I. Cấu Trúc Một Bài Giới Thiệu Về Bản Thân

➤ Cấu trúc dàn ý cách giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh bao gồm 7 nội dung chính:

 • Chào hỏi
 • Giới thiệu tên
 • Giới thiệu tuổi
 • Nói về nơi sinh sống
 • Chia sẻ về học vấn
 • Chia sẻ về sở thích

1. Mẫu câu chào hỏi

➤ Trong văn phong bình thường, bạn có thể sử dụng một số mẫu câu như:

 • Xin chào tất cả mọi người!
 • Chào buổi sáng!
 • Chào buổi trưa!
 • Chào buổi tối!

➤ Những từ sau đây mang ý nghĩa chúc tốt lành nên các bạn dùng trong trường hợp trang trọng lịch sự hay thân quen đều được.

 • Rất vui được gặp bạn!
 • Hân hạnh được gặp bạn!
 • Hạnh phúc được gặp bạn!

2. Giới thiệu tên

➤ Để giới thiệu tên thì có những cấu trúc câu đơn giản như sau:

 • My name is / I’m + Tên
 • My full/ first/ last name is + Tên đầy đủ

➤ Bên cạnh đó, bạn có thể giới thiệu thêm biệt danh, tên gọi thường ngày theo cấu trúc:

 • You can call me/ Please call me / Everyone calls me + Biệt danh, tên bạn muốn họ gọi
 • My nickname is + Biệt danh của bạn

3. Giới thiệu tuổi - ngày tháng năm sinh

➤ Bạn có thể sử dụng các mẫu câu sau để nói về tuổi

 • I’m + tuổi + years old.
 • I’m over/ almost/ nearly + tuổi
 • I am around your age. (Tôi tầm tuổi bạn)
 • I’m in my early twenties/ late thirties. (Tôi đang ở độ tuổi đôi mươi, ba mươi) - câu trả lời chung chung.

➤ Ví dụ

 • I am 15. (Tôi 15 tuổi)
 • I am 15 plus. (Tôi hơn 15 tuổi)
 • I am in my 20’s. (Tôi đang ở lứa tuổi 20 mấy)
 • I am in my early 20’s. (Có thể hiểu là: Tôi đang ở quãng đầu 20 tuổi, khoảng từ 20-33)
 • I am in my middle 20’s. (Tôi đang ở quãng giữa những năm tuổi 20, khoảng từ 24-26)
 • I am in my late 20’s. (Có thể hiểu: Tôi đang ở khoảng cuối của những năm tuổi 30, sau 27, sắp sang 30)

4. Giới thiệu địa chỉ sinh sống

➤ Một số cấu trúc nói về quê quán như:

 • I’m from + quê của bạn
 • My hometown is / I’m originally from + tên quê của bạn
 • I was born in + nơi bạn sinh ra
 • I live in/ My address is + địa chỉ sinh sống của bạn
 • I live on + tên đường + street.
 • I live at + địa chỉ bạn sinh sống
 • I spent most of my life in + địa chỉ bạn sinh sống nhiều nhất
 • I have lived in + địa chỉ sinh sống + for/ since + thời gian (năm/tháng/ngày)
 • I grew up in + địa chỉ bạn lớn lên.

5. Giới thiệu về Sở thích - Hobbies

➤ Cấu trúc thường sử dụng để nói về sở thích:

 • I like/ love/ enjoy/ ... (sports/ movies/ .../)
 • I am interested in ...
 • I am good at ...
 • My hobby is .../ I am interesting in ...
 • My hobbies are .../ My hobby is ...
 • My favorite sport is ...
 • My favorite color is ...
 • I have a passion for ...
 • My favorite place is ...
 • I sometimes go to ... (places), I like it because ...
 • I don't like/ dislike/ hate ...
 • My favorite food/ drink is ...
 • My favorite singer/ band is ...
 • My favorite day of the week is ... because ...

6. Giới thiệu về học vấn Education - Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng

➤ Where do you study?

 • I'm a student at ... (school)
 • I study at .../ I am at .../ I go to ... (school)
 • I study ... (majors)
 • My major is ... (Major accounting, advertising, arts, biology, economics, history, humanities, marketing, journalism, sociology, philosophy, )

➤ Why do you study English?

 • I study English because ...
 • I can speak English very well.
 • I can express myself and communicate in English. Because:

➤ Which grade are you in? Which year are you in?

 • I'm in ... grade.
 • I'm in my first/ second/ third/ final year.
 • I am a freshman.
 • I am graduated from .../ My previous school was ...

➤ What's your favorite subject?

 • I am good at ... (subjects) Subjects: Maths, English, Physics, Physical Education, Science, Music, ...

II. Bài viết mẫu cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh cấp 1, 2, 3

Bài viết

➤ Bài 1

Hello everyone. My name is Lan. I am a girl of twelve. When I look at myself in the mirror I see a blond girl with short straight hair, black eyes. As to my appearance I’m rather tall and slim. I have never thought I’m a beautiful girl, I wish I were more beautiful day by day. I think that I’m even-tempered, rather reserved, calm, and self-effacing. But sometimes I can lose my calm and become either angry or sad.

I like staying alone, and occasionally I retreat into my shell. But at the same time, I like my friends, I like to laugh and joke with them because I have a sense of humor. It means I understand humor and appreciate it. It is very nice to meet all of you today.

Dịch:

Chào mọi người. Tên của tôi là Lan. Tôi là một cô gái mười hai tuổi. Khi nhìn vào gương, tôi thấy một cô gái tóc vàng với mái tóc ngắn thẳng, đôi mắt đen. Về ngoại hình, tôi cao và mảnh khảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một cô gái xinh đẹp, tôi ước mình ngày càng xinh đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng mình khá điềm tĩnh, khá kiêu hãnh, điềm tĩnh và khiêm tốn. Nhưng đôi khi tôi có thể mất đi sự điềm tĩnh của mình và trở thành một người vừa tức giận vừa buồn bực.

Tôi thích ở một mình và đôi khi tôi rút lui vào vỏ của mình. Nhưng vào cùng một thời điểm, tôi cũng thích bạn bè của mình, tôi thích cười đùa và đùa giỡn cùng họ vì tôi có khiếu hài hước. Điều đó có nghĩa là tôi hiểu về hài hước và đánh giá cao điều đó. Rất vui được gặp tất cả mọi người trong ngày hôm nay.

➤ Bài 2

Hello everybody. First of all, I would like to speak about my family. My parents play a great role in molding my character, but not my opinion and thoughts. My family isn't large. My father is 43 years old, but he looks much younger because he is fond of going in for sports. He is a coach, but as he is a well-educated and well-read person, he has experience in many fields. That is why it is always interesting to communicate with him; he usually tells a lot of exciting stories. And my mother is 40. She is a good-looking woman with black hair. I admire her character. She is an optimist, in almost everything she sees its good side. She is full of energy and enthusiasm. I really adore her sense of humor. She is a housewife. It takes her much time and power to take care of the house and of me and my father. But I can say she copes with her job well. Besides, my father and I try to help her with the housework. For example, I wash dishes, go shopping, and so on. I enjoy spending time with my family very much. My mother spends a lot of time in the kitchen - she is fond of cooking.

About me, my name is Mai. I am 15 years old. I am tall and slim. I have an oval face and large black eyes. Speaking about my character, I can say that I'm friendly, kind, generous, and honest. I have my own likes and dislikes. I am modest and sometimes shy, but I can lose my temper and begin to scream at somebody. But in spite of all this, I can keep secrets; I will never let my friends down. I usually say what I think, that is why people around me often dislike me, so lately I began to hide my emotions. But it is very difficult to cope with feelings when I understand that I deal with people who have such features of character as egoism and dishonesty.

That's my introduction. I hope that we will get along well in the future.

Dịch:

Xin chào mọi người. Trước hết, tôi muốn nói về gia đình của tôi. Bố và mẹ tôi đóng vai trò lớn trong việc hình thành tính cách của tôi, nhưng không phải ý kiến và suy nghĩ của tôi. Gia đình tôi không lớn. Bố tôi 43 tuổi, nhưng ông trông trẻ hơn nhiều vì ông thích tham gia vào các hoạt động thể thao. Ông là một huấn luyện viên, nhưng vì ông là người có học thức và đọc rất nhiều sách, ông có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Đó là lý do tại sao luôn thú vị khi trò chuyện với ông; ông thường kể rất nhiều câu chuyện thú vị. Và mẹ tôi năm nay 40 tuổi. Bà là một người phụ nữ ưa nhìn với mái tóc đen. Tôi ngưỡng mộ tính cách của mẹ. Bà ấy là một người lạc quan, trong hầu hết mọi thứ bà ấy đều nhìn thấy mặt tích cực. Bà ấy tràn đầy năng lượng và sự nhiệt huyết. Tôi thực sự ngưỡng mộ khiếu hài hước của bà ấy. Bà là một người nội trợ. Việc chăm sóc nhà cửa và chăm sóc tôi và bố tôi tốn rất nhiều thời gian và công sức cho bà ấy. Nhưng tôi có thể nói rằng bà ấy làm việc của mình rất tốt. Bên cạnh đó, bố tôi và tôi cố gắng giúp đỡ bà ấy với việc nhà. Ví dụ, tôi rửa bát đĩa, đi mua sắm, và vân vân. Tôi rất thích dành thời gian với gia đình của tôi. Mẹ tôi dành rất nhiều thời gian trong nhà bếp - bà ấy thích nấu ăn.

Còn về tôi, tên của tôi là Mai. Tôi 15 tuổi. Tôi cao và mảnh khảnh. Tôi có khuôn mặt hình trái xoan và đôi mắt to đen. Nói về tính cách của tôi, tôi có thể nói rằng tôi thân thiện, tử tế, rộng lượng, và trung thực. Tôi có những sở thích và không thích riêng. Tôi khiêm tốn và đôi khi nhút nhát, nhưng tôi có thể mất bình tĩnh và bắt đầu hét lên với ai đó. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, tôi có thể giữ bí mật; tôi sẽ không bao giờ để bạn bè thất vọng. Tôi thường nói những gì tôi nghĩ, đó là lý do tại sao mọi người xung quanh tôi thường ghét tôi, vì vậy gần đây tôi bắt đầu che giấu cảm xúc của mình. Nhưng việc đối phó với những cảm xúc khi tôi hiểu rằng tôi đang gặp phải những người có những đặc điểm như ích kỷ và không trung thực, thực sự rất khó khăn.

Đó là phần giới thiệu về tôi. Hy vọng chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp.

➤ Bài 3

Hello everyone, my name is Le Ngoc Diep. This year I am 12 years old, I live in Dong Da, Hanoi. There are four members in my family, including my parents, elder brother, and me.

Now, I am studying in class 9B at Chu Van An school. At school, I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that I am a very active and energetic child so they love me so much. My favorite subjects are Physics and English. My hobbies are cooking and reading books.

Some of my favorite books are science fiction, detective, history, and art. In my spare time, I also take an online piano course. In the future, I will try to get more experience to pursue the dream of becoming a famous pianist performing in the world.

It is my pleasure to meet all of you today. Thanks for listening.

Dịch:

Xin chào mọi người, tôi tên là Lê Ngọc Diệp. Năm nay tôi 12 tuổi, sống ở Đống Đa, Hà Nội. Gia đình của tôi có bốn thành viên, bao gồm bố mẹ, anh trai và tôi.

Hiện tại, tôi đang học ở lớp 9B trường Chu Văn An. Ở trường, tôi có rất nhiều bạn bè, họ đều rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Mọi người nói rằng tôi là một đứa trẻ rất năng động và nhiều năng lượng, vì vậy họ yêu quý tôi rất nhiều. Môn học yêu thích của tôi là Vật lý và Tiếng Anh. Sở thích của tôi là nấu ăn và đọc sách.

Một số cuốn sách yêu thích của tôi là khoa học viễn tưởng, trinh thám, lịch sử và nghệ thuật. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi cũng tham gia một khóa học piano trực tuyến. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng có được nhiều kinh nghiệm hơn để theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sỹ piano nổi tiếng biểu diễn trên khắp thế giới.

Rất vui được gặp mọi người trong ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

➤ Bài 4

Hello, I am Linh from Hanoi. I am 12 years old. My favorite hobbies are listening to rap and romantic music while reading their lyrics.

My family has 4 people: my parents, my sister, and me. My elder sister is 15 years old. She is also in secondary school and in 9th grade. Everyone loves me, and of course, I also love them so much. I wish them always happy.

Dịch:

Xin chào, tôi là Linh đến từ Hà Nội. Năm nay tôi 12 tuổi. Sở thích yêu thích của tôi là nghe nhạc rap và nhạc tình cảm trong khi đọc lời bài hát.

Gia đình tôi có 4 người: bố mẹ, chị gái và tôi. Chị gái tôi năm nay 15 tuổi. Cô ấy cũng học ở trường cấp hai và là học sinh lớp 9. Mọi người yêu quý tôi và tôi cũng yêu quý họ rất nhiều. Tôi mong họ luôn được hạnh phúc.

III. CÁC CÂU HỎI MỞ RỘNG VỀ BẢN THÂN TRONG CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI, IELTS

Question 1: Could you tell me a little about yourself and where do you live?

Answer: Well, let's start with my name first. I'm Đăng. I was born and raised in Saigon, Vietnam. I spent 18 years living and studying in Vietnam until I graduated from high school and traveled to Europe to study Tourism for 5 years before going back here and started working until now. I'm staying in an apartment with my friend at the moment but not with my parents anymore because of my work, but I usually visit them every weekend.

Question 2: How would you describe yourself?

Answer: Appearance-wise, people tell me that I take after my mother from the eyes to the shape of the face. I think I'm a bit overweight, so I'm trying to work out to get fit. About personality, traveling and witnessing a lot of cultures and diversity made me become a more open-minded person. I have heard from my friends that I'm outgoing and can be good company.

Question 3: Are you similar to your friend? In what way?

Answer: Yes, we do share some common interests and hobbies, which is why we are friends in the first place. We both like to talk about politics, social injustices, and taste in music. However, I do find myself different from my friends in some aspects. I sometimes need an alone moment where I'd rather wander around the city instead of socializing, while my friends are mostly friendly and easy-going.

Question 4: Are you similar or different from your siblings?

Answer: I believe the only thing that my brother and I share in common is that we have the same parents! However, I still love him very much. We both talk and listen to each other whenever we encounter problems in our lives and are always supportive and understanding.

Question 5: What do you like doing in your spare time?

Answer: I have been working continuously without a break recently, but whenever I have some time to spare, I usually go to the cybernet cafe with my friends to play an online game called DOTA. It's the only game that remains interesting throughout the year. I have been playing this game for 4 years already! Other than that, I also like to dine out and try new restaurants. I'm a food lover!

Answer: I wouldn't say that I have any specific hobbies, but I enjoy meeting my friends and gossiping about things going on at Uni. We usually go out for a coffee or a small meal after lectures, but on the weekends, we meet up at someone's flat, get ready to go out, and spend the whole night drinking and dancing and all that stuff. It's really good to stay out until the sun comes up and then have hot churros for breakfast together.

Vậy là ba mẹ và các con đã biết cách giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh một cách đầy đủ và ấn tượng rồi.

Trong quá trình viết, nếu muốn kiểm tra ngữ pháp, hãy tham khảo thêm bài viết: TOP 5 Website chữa bài Writing IELTS tốt nhất.

1