Xem thêm

Cách dùng To trong tiếng Anh để thành thạo ngay

Trong tiếng Anh, chúng ta thường gặp giới từ "to" trong nhiều trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, "to" không chỉ đơn thuần là một giới từ mà còn có những vai trò và ý...

Trong tiếng Anh, chúng ta thường gặp giới từ "to" trong nhiều trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, "to" không chỉ đơn thuần là một giới từ mà còn có những vai trò và ý nghĩa quan trọng khác. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng "to", hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

1. To trong tiếng Anh có nghĩa là gì?

"To" là một trong những giới từ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Nghĩa cơ bản của "to" là "đến" hoặc "để". Ví dụ:

 • I went from Hanoi to Hai Phong in 5 hours: Tôi đi từ Hà Nội đến Hải Phòng trong vòng 5 giờ.
 • I study hard to pass the exam: Tôi chăm chỉ học tập để vượt qua kỳ thi.

2. Cách dùng To trong tiếng Anh

"To" có nhiều vai trò và mang nghĩa khác nhau trong tiếng Anh, tùy thuộc vào trường hợp sử dụng.

2.1. Cách dùng To trong tiếng Anh với vai trò trong một động từ nguyên mẫu có "to"

Đầu tiên, chúng ta cần nhắc đến các động từ nguyên mẫu có "to". "To" ở đây đứng trước một động từ nguyên mẫu nhằm đảm bảo cấu trúc ngữ pháp và ngữ nghĩa cho động từ đó. Ví dụ:

 • He wants to buy a new car: "Want + to V" có nghĩa là muốn làm gì. (Anh ấy muốn mua một chiếc ô tô mới)
 • He advised me to eat lots of vegetables: "Advised + sb + to V" có nghĩa là khuyên ai đó làm gì (Anh ấy khuyên tôi nên ăn nhiều rau).

2.2. Cách dùng To trong tiếng Anh với vai trò là một giới từ

Đây là cách dùng phổ biến và thường gặp của "to", khi nó được dùng như một giới từ, "to" cũng mang các nghĩa khác nhau.

Cách dùng To để chỉ nơi chốn

"To" có thể được dùng trong câu tiếng Anh để chỉ nơi chốn, việc di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác, hoặc đang đi đến đâu. Ví dụ:

 • I'll go to school in 5 minutes: Tôi sẽ đi đến trường trong 5 phút nữa.
 • We went to the restaurant: Chúng tôi đã đến nhà hàng.

Cách dùng To để chỉ giới hạn hay điểm kết thúc của một cái gì đó

"To" được dùng để chỉ giới hạn hay mức độ, điểm kết thúc của một việc gì đó. Ví dụ:

 • The water has flooded to the window: Nước đã ngập lên tận cửa sổ rồi.
 • The stock price has dropped to its lowest ever: Giá cổ phiếu đã giảm đến mức thấp nhất từ trước đến nay.

Cách dùng To để chỉ một mối quan hệ

"To" có thể được dùng để chỉ một mối quan hệ nào đó. "To sb" có nghĩa là đối với ai đó, đối với cái gì đó. Ví dụ:

 • He is very important to me: Anh ấy rất quan trọng đối với tôi.
 • This song means a lot to me: Bài hát này có nhiều ý nghĩa với tôi.

Cách dùng To để chỉ một khoảng thời gian hay một giai đoạn

"To" thường đi kèm với từ "from" để chỉ một khoảng thời gian thông thường. Ví dụ:

 • I go to work from Monday to Friday: Tôi đi làm từ thứ hai đến thứ sáu.
 • From baby to old, he always bullied me: Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn bắt nạt tôi.

2.3. Một số tính từ đi kèm với giới từ "to"

"To" thường đi kèm với nhiều loại từ như động từ, tính từ hay danh từ trong tiếng Anh. Dưới đây là một số tính từ đi kèm với "to".

 • Able to: có thể
 • Acceptable to: có thể chấp nhận
 • Accustomed to: quen với
 • Agreeable to: có thể đồng ý
 • Addicted to: đam mê
 • Available to sb: sẵn cho ai
 • Delightful to sb: thú vị đối với ai
 • Familiar to sb: quen thuộc đối với ai
 • Clear to: rõ ràng
 • Contrary to: trái lại, đối lập
 • Equal to: tương đương với
 • Exposed to: phơi bày, để lộ
 • Favourable to: tán thành, ủng hộ
 • Grateful to sb: biết ơn ai
 • Harmful to sb (for sth): có hại cho ai (cho cái gì)
 • Important to: quan trọng
 • Identical to sb: giống hệt
 • Kind to: tử tế
 • Likely to: có thể
 • Lucky to: may mắn
 • Liable to: có khả năng bị
 • Necessary to sth/sb: cần thiết cho việc gì / cho ai
 • Next to: kế bên
 • Open to: cởi mở
 • Pleasant to: hài lòng
 • Preferable to: đáng thích hơn
 • Profitable to: có lợi
 • Responsible to sb: có trách nhiệm với ai
 • Rude to: thô lỗ, cộc cằn
 • Similar to: giống, tương tự
 • Useful to sb: có ích cho ai
 • Willing to: sẵn lòng

3. Phân biệt cách dùng to V và V-ing

"To V" (động từ nguyên mẫu có "to") và V-ing (danh động từ) có những vị trí và chức năng trong câu tiếng Anh là như nhau. Đây cũng là hai dạng chia động từ trong tiếng Anh.

Chúng đều có thể làm chủ ngữ, tân ngữ của động từ hoặc bổ ngữ cho tân ngữ. Tuy nhiên, chúng không thể xuất hiện cùng nhau trong một câu. Điều này rõ ràng nhất khi "to V" hoặc V-ing làm tân ngữ cho động từ hoặc bổ ngữ cho tân ngữ.

Tuy nhiên, không có phương pháp nào khác ngoài việc học thuộc cách sử dụng "to V" và V-ing theo từng trường hợp.

Kết luận

Nhờ bài viết này, bạn đã có thể thành thạo cách sử dụng "to" trong tiếng Anh và học thêm nhiều kiến thức bổ ích về "to V" và V-ing. Tiếng Anh sẽ không còn khó khăn nếu bạn nắm chắc những kiến thức nhỏ nhất.

Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

1