Cách Dùng Cấu Trúc So Sánh Càng Càng (The More – The More) Trong Tiếng Anh Hiệu Quả

So sánh là một cấu trúc thường gặp trong tiếng Anh. Trong đó còn có nhiều dạng biến thể quan trọng như so sánh bằng, so sánh nhất, so sánh kép (so sánh "càng ngày...

So sánh là một cấu trúc thường gặp trong tiếng Anh. Trong đó còn có nhiều dạng biến thể quan trọng như so sánh bằng, so sánh nhất, so sánh kép (so sánh "càng ngày càng" và so sánh "càng càng"). Chúng được áp dụng khá phổ biến trong IELTS. Hãy cùng tìm hiểu xem cấu trúc so sánh "càng...càng" là gì và được sử dụng như thế nào.

Định nghĩa và cách dùng

So sánh kép hay còn gọi là Double Comparatives được dùng khi muốn nói về người hay vật nào đó diễn ra sự thay đổi và sự thay đổi này cũng đồng thời ảnh hưởng đến người hay vật khác.

So sánh kép có hai dạng: "Càng...càng...(the more...the more)" và "Càng ngày càng (more and more...)"

"Càng...càng" diễn tả mối tương quan lẫn nhau về nguyên nhân - kết quả, diễn tả sự tăng hoặc giảm của sự vật, hiện tượng.

học tiếng anh online Học tiếng Anh Online

Cấu trúc so sánh kép

Nhắc lại một số điểm cơ bản trong cấu trúc so sánh hơn

 • Tính từ ngắn (short adjective): Là những tính từ có 1 âm tiết. Ex: longer, shorter, taller...

 • Tính từ dài (long adjective): Là những tính từ có từ 2 âm tiết trở lên. Ex: more handsome, more wonderful, more intelligent ...

 • Những tính từ đặc biệt:

  • Những tính từ có 2 âm tiết nhưng tận cùng là "y" được xem là tính từ ngắn. (happier, crazier, lazier...)
  • Những tính từ "bất quy tắc"
Adjective Comparative
good/ well better
bad worse
little less
much/many more
old older/elder
far farther/further

Các công thức so sánh càng ... càng...

Hai tính từ hoặc trạng từ được sử dụng trong hai vế sẽ quyết định ý nghĩa và cấu trúc của câu.

 • Đối với cặp tính từ cùng là tính từ ngắn:

  the + short adj./adv.-er + S + V, the + short adj./adv.-er + S + V Ex: The harder you work, the better you receive.

 • Đối với cặp tính từ cùng là tính từ dài:

  the more + long adj/adv + S + V, the more + long adj/adv + S + V Ex: The more intelligent he is, the more arrogant he becomes.

 • Đối với cặp tính từ một là tính từ ngắn - một tính từ dài:

  the + short adj/adv-er + S + V, the more + long adj/adv + S + V hoặc the more + long adj/adv + S + V, the + short adj/adv-er + S + V Ex: The hotter it is, the more uncomfortable I feel.

 • Đối với trường hợp "the more + Danh từ": Trong trường hợp này, theo sau "the more" không phải là một tính từ dài mà lại là một danh từ (Noun) hoặc một cụm danh từ (Noun phrase) nhằm nhấn mạnh chúng. "more" sẽ đóng vai trò là tính từ (dạng so sánh hơn của many đối với danh từ đếm được và much đối với danh từ không đếm được).

  the more + Noun/Noun phrase + S + V, the more + Noun/Noun phrase + S + V Ex: The more money he has, the more charity he does.

 • Đối với trường hợp "the more + Clause": Trong trường hợp này, theo sau "the more" không có cả tính từ lẫn danh từ mà là một mệnh đề. Cấu trúc này được sử dụng khi muốn nhấn mạnh hành động (verbs) ở hai vế.

  The more + S + V, the more + S + V Ex: The more she travels, the more she learns.

 • The less/ the fewer: Thay vì diễn tả sự tăng lên, ta có thể diễn tả sự giảm đi hoặc ít đi của sự việc. Vì thế, trường hợp này sẽ không dùng "the more" mà dùng "the less" khi theo sau nó là danh từ không đếm được và "the fewer" khi theo sau nó là danh từ đếm được. Công thức tương tự như các công thức "the more". Ex: The less effort you do, the less success you get.

So sánh "càng ngày càng"

Cũng là một dạng của so sánh kép, "càng ngày càng" được sử dụng để diễn tả sự việc, sự vật ngày càng phát triển (tăng càng tăng, giảm càng giảm) về số lượng hay chất lượng, tính chất.

 • Đối với tính từ ngắn:

  S + V + short adj/adv-er and short adj/adv-er Ex: Because of the greenhouse effect, it is getting hotter and hotter.

 • Đối với tính từ dài:

  S + V + more and more + long adj/adv Ex: Thanks to many modern inventions nowadays, our life is becoming more and more convenient.

học tiếng anh Học tiếng Anh

Mời xem thêm: Tài liệu cung cấp IELTS miễn phí từ tuhocielts.vn

Cấu trúc càng càng được sử dụng trong IELTS Writing Task 2 như thế nào?

Để nâng điểm trong phần thi IELTS Writing Task 2, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Hạn chế tối đa sử dụng cấu trúc so sánh dạng cơ bản, thay vào đó hãy sử dụng những cấu trúc so sánh nâng cao như cấu trúc càng...càng... sẽ giúp lời văn được tự nhiên hơn.

 • Chắc chắn rằng mình đã áp dụng chính xác dạng tính từ và trạng từ. Tuyệt đối không gây mất điểm khi sai những lỗi ngữ pháp sơ đẳng như "tính từ ngắn, dài hoặc sai sự hòa hợp giữa động từ và tính từ/ trạng từ.

 • Tính từ và trạng từ dài thường được sử dụng trong cấu trúc này ở các bài thi IELTS.

 • Hãy sử dụng đa dạng thêm các cấu trúc khác nữa, tránh lặp lại một cấu trúc nhiều lần. Đoạn văn của bạn sẽ "lủng cụng" và bị đánh giá là "thiếu sáng tạo".

 • Sử dụng những tính từ/ trạng từ bất quy tắc.

 • Kết hợp các dạng so sánh kép với nhau, không nhất thiết áp dụng rập khuôn một công thức. Chẳng hạn, vế 1 dùng the more + clause, vế 2 dùng the more + adj. Ex: The more he drinks, the more conscious he is.

 • Sử dụng thành ngữ trong tiếng Anh sẽ giúp thể hiện sự am hiểu cũng như câu văn sẽ trở nên "native" hơn.

 • All the better (nghĩa là: càng tốt hơn)

 • None the more long adj hoặc None the short adj-er...(chẳng...chút nào)

 • Not...any the more long adj hoặc not...any the short adj-er...(chẳng...hơn chút nào cả).

Nguồn: Etrain

1