Xem thêm

Cách Đọc, Viết và Sử Dụng Số Đếm Tiếng Anh: Khám Phá Những Điều Thú Vị

Tiếng Anh có rất nhiều điều thú vị về số đếm. Trên đây là những thông tin cơ bản về cách đọc, viết và sử dụng số đếm trong tiếng Anh. Hãy cùng tìm hiểu...

Tiếng Anh có rất nhiều điều thú vị về số đếm. Trên đây là những thông tin cơ bản về cách đọc, viết và sử dụng số đếm trong tiếng Anh. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn và khám phá những điều thú vị về số đếm trong tiếng Anh.

Số Đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 20

Trong tiếng Anh, các số từ 1 đến 13 không tuân theo quy luật nào cả. Vì vậy, khi học số đếm tiếng Anh, chúng ta cần nhớ cách viết và cách phát âm từng con số từ 1 đến 13. Cách viết và cách đọc như sau:

Số đếm   Cách viết  Cách phát âm 1      one     wʌn 2      two     tuː 3      three    θriː 4      four     fɔːr 5      five     faɪv 6      six     sɪks 7      seven    ˈsev.ən 8      eight    eɪt 9      nine     naɪn

Từ số 14 đến 19, cách viết đã có quy luật. Chỉ cần áp dụng cách viết số đếm từ 4 đến 9 và thêm đuôi "teen" vào phía sau. Điều này trừ số 15. Cách viết như sau:

Số đếm   Cách viết 14     fourteen 15     fifteen 16     sixteen 17     seventeen 18     eighteen 19     nineteen

Và số 20 được viết là "twenty".

Cách Viết Số Đếm Tiếng Anh Từ 21 Trở Đi

Bắt đầu từ số 21 trở đi trong tiếng Anh, cách viết và cách đọc không thay đổi. Mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ:

Cách Viết Các Số Tròn Chục

Những số tròn chục như 30, 40, 50 có cách viết riêng. Còn bắt đầu từ số 60, 70, 80, 90, ... sẽ được viết theo cấu trúc: chữ số hàng chục + "ty". Cách viết của các số tròn chục như sau:

Số đếm   Cách viết 30     thirty 40     forty 50     fifty

Cách Viết Các Số Khác Từ 21 Đến 99

Cách viết số đếm từ 21 trở đi, không tính những số tròn chục, sẽ được thể hiện theo công thức như sau:

Số đếm   Cách viết 21     twenty-one 22     twenty-two 23     twenty-three 24     twenty-four ...

Cách Viết Các Số Khác Từ 100 Trở Lên

Đối với những số hàng trăm, triệu, tỷ, chúng ta sẽ viết như sau:

Số đếm   Cách viết 100     one hundred 2000    two thousand

Cần thêm "and" khi đọc giữa các chữ số. Ví dụ: 529: five hundred and twenty-nine.

Cách Đọc Số Đếm Trong Tiếng Anh

Cách sử dụng số đếm trong tiếng Anh sẽ không giống nhau trong mọi trường hợp. Tùy vào mục đích sử dụng, có cách dùng khác biệt. Ví dụ:

Cách Đọc Số Lượng Tiếng Anh

 • I have six books: Tôi có 6 cuốn sách.
 • My class has forty-seven students: Lớp học của tôi có 47 học sinh.

Cách Đọc Số Điện Thoại Tiếng Anh

Khi nói về số điện thoại, bạn chỉ cần tách rời các con số và liệt kê từng nhóm 3 hoặc 4 con số trong dãy số điện thoại đó. Số 0 được đọc là "zero" hoặc "oh". Ví dụ như:

 • My phone number is 0974 238 456: Số điện thoại của tôi là 0974 238 456.
 • Trong trường hợp có 2 con số giống nhau, chúng ta sẽ đọc: "double + số".

Cách Đọc Số Tuổi Trong Tiếng Anh

Sau khi viết tuổi, thêm hậu tố "years old". Ví dụ như: I am sixteen years old: Tôi 16 tuổi.

Cách Đọc Số Năm Trong Tiếng Anh

Đối với cách đọc số năm trong tiếng anh , chúng ta thường tách rời chúng ra. Ví dụ: Cách đọc năm 1996: nineteen ninety-six. Còn từ năm 2000 trở đi, chúng ta có cách đọc thông thường như sau: 2000 là two thousand, còn 2006 là two thousand and six.

Cách Sử Dụng Số Thập Phân Trong Tiếng Anh

Khi học số đếm trong tiếng anh , bạn sẽ nhận thấy rằng số thập phân được ký hiệu dạng xx.yy. Sử dụng dấu "." để ký hiệu dấu thập phân, không phải là dấu "," như trong tiếng Việt. Dấu thập phân trong tiếng Anh được đọc là "point". Nếu sau dấu thập phân có số 0, số 0 được đọc là "nought". Ví dụ:

 • 8.02 được viết là "eight point nought two".

Cách Đọc Phân Số Trong Tiếng Anh

Đối với phân số trong tiếng Anh, chúng ta sẽ đọc tử số bằng số đếm. Ví dụ:

 • Nếu tử số nhỏ hơn 10 và mẫu số nhỏ hơn 100, chúng ta dùng số thứ tự trong tiếng Anh để đọc mẫu số. Đồng thời nếu tử số lớn hơn 1, phải thêm "s" vào mẫu số.

 • Trong trường hợp tử số lớn hơn 10 hoặc mẫu số lớn hơn 100, chúng ta dùng số đếm để đọc từng chữ số của mẫu số. Ngoài ra, thêm "over" giữa tử số và mẫu số.

 • Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt không tuân theo quy tắc trên.

Cách Đọc Hỗn Số Trong Tiếng Anh

Để đọc hỗn số trong tiếng Anh, bạn đọc theo cách bình thường như khi đọc số đếm. Tuy nhiên, thêm "and" để kết nối giữa phần số nguyên với phần phân số. Ví dụ:

 • Four and four fifths: 3 4/5
 • Thirteen and nineteen over two one: 13 19/21

Cách Đọc Phần Trăm Trong Tiếng Anh

Với phần trăm trong tiếng Anh, thêm hậu tố "percent" vào số phần trăm. Cách đọc số giống như đã nêu ở trên. Ví dụ:

 • 1%: one percent
 • 16%: sixteen percent
 • 62.7%: sixty-two point seven percent

Hãy cùng tham gia các khóa học tiếng Anh để hiểu thêm về số đếm tiếng Anh. KISS English là cơ sở chuyên tổ chức các khóa học tiếng Anh trực tuyến, giúp bạn học phát âm tiếng anh đúng chuẩn và luyện nghe tiếng anh giao tiếp một cách nhanh chóng và hiệu quả. KISS English cung cấp nhiều kênh học tập hấp dẫn, từ tài liệu tiếng Anh miễn phí đến các video học luyện nói tiếng Anh và luyện nghe tiếng Anh trực tuyến.

Đừng ngần ngại tham gia học tập cùng KISS English và để lại lời bình luận của bạn dưới đây. Chúng tôi sẽ trợ giúp bạn một cách hoàn hảo và đầy đủ.

1