Các Hướng trong Tiếng Anh: Bắc, Đông, Nam, Tây

Bạn có biết các từ chỉ các hướng trong tiếng Anh không? Đó là những kiến thức cơ bản mà đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy bối rối khi gặp phải. Trong bài viết...

Bạn có biết các từ chỉ các hướng trong tiếng Anh không? Đó là những kiến thức cơ bản mà đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy bối rối khi gặp phải. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các từ chỉ các hướng trong tiếng Anh để bạn có thể sử dụng khi cần chỉ phương hướng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các hướng trong tiếng Anh.

1. Các hướng chính trong tiếng Anh

Có bốn hướng chính trong tiếng Anh: Bắc (North), Đông (East), Nam (South), và Tây (West).

Bắc (North): Ví dụ: North America (Bắc Mỹ), North American (người Bắc Mỹ), North Korea (Bắc Hàn), North Korean (người Bắc Hàn), North Vietnam (Bắc Việt). Ví dụ về sử dụng: Nhà tôi nằm ở phía bắc của Hà Nội.

Nam (South): Ví dụ: South Africa, South Korea (Nam Hàn). Ví dụ về sử dụng: Chúng tôi đã trải qua kỳ nghỉ ở phía nam nước Pháp.

Đông (East): Ví dụ: East Coast (Bờ Đông), Easter Day (ngày Phục Sinh), Easter Egg (quả trứng Phục Sinh). Ví dụ về sử dụng: Con đường phía đông nằm ở đâu?

Tây (West): Ví dụ: The Sun rises in the east and sets in the west (Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây).

cac huong trong tieng anh (Các hướng chính trong tiếng Anh)

2. Các hướng kết hợp trong tiếng Anh

Khi muốn chỉ phương hướng kết hợp từ hai hướng, ta sử dụng các từ chỉ hướng ghép lại. Dưới đây là một số ví dụ:

Đông Bắc (Northeast): Hướng nằm giữa hướng đông và hướng bắc. Ví dụ: Newcastle là thành phố lớn nhất ở vùng Đông Bắc.

Đông Nam (Southeast): Ví dụ: Chúng tôi sống ở phía đông nam thành phố.

Tây Nam (Southwest): Ví dụ: Chúng tôi sống ở phía tây nam của Hà Nội.

Tây Bắc (Northwest): Ví dụ: Thành phố Seattle ở phía tây bắc của Hoa Kỳ.

cac huong trong tieng anh (Các kết hợp các hướng chính trong tiếng Anh)

3. Các cần cẩu trục và các hướng trong tiếng Anh

Một số cần cẩu trục có viết các chữ N, S, E và W thay vì các mũi tên lên, xuống, sang trái, sang phải. Điều này có thể gây khó khăn cho những người không quen sử dụng cần cẩu trục. Thay vào đó, một số người ghi nhớ các hướng bằng cách nhớ theo mẹo: N là đi về nhà chỉ huy, S là sa nhà chỉ huy... Với việc học tiếng Anh, bạn sẽ hiểu được rằng N là North tức hướng Bắc, vì vậy cái nhà chỉ huy là hướng Bắc. Cũng như South là hướng Nam, vậy cái cửa xưởng là hướng Nam. East là hướng Đông, vị trí chỗ tập kết hàng là hướng Đông. Và máy móc là hướng Tây, vì West là hướng Tây. Điều này cho thấy tiếng Anh có ứng dụng thực tế và giúp chúng ta thông minh và tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Việc học tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội và góp phần thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

Cùng nhau cầm giấy bút lên và học các hướng trong tiếng Anh nhé!

Tuyền Trần

1