Các môn học bắt buộc ở Tiểu học trong chương trình phổ thông mới

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, các môn học bắt buộc ở Tiểu học đã được Bộ GD&ĐT xây dựng và điều chỉnh nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động...

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, các môn học bắt buộc ở Tiểu học đã được Bộ GD&ĐT xây dựng và điều chỉnh nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động dạy học, phát triển năng lực học sinh. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các môn học này.

1. Chương trình giáo dục phổ thông mới bậc Tiểu học và các điểm đổi mới

Theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, Bộ GD&ĐT đã áp dụng lộ trình chương trình giáo dục mới như sau:

 • Lớp 1: Từ năm học 2020 - 2021
 • Lớp 2: Từ năm học 2021 - 2022
 • Lớp 3: Từ năm học 2022 - 2023
 • Lớp 4: Từ năm học 2023 - 2024
 • Lớp 5: Từ năm học 2024 - 2025

Cùng với đó, chương trình giáo dục phổ thông mới có 6 điểm đổi mới:

 • Khắc phục sự chồng chéo giữa các môn: Lồng ghép nội dung liên quan với nhau của một số môn học để tạo thành môn học tích hợp, tránh chồng chéo nội dung giảm số môn học.
 • Ưu tiên phát triển phẩm chất năng lực: Tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn chủ đề phù hợp với sở thích, phẩm chất và năng lực của bản thân.
 • Chú trọng trải nghiệm sáng tạo: Tăng cường hoạt động thực tiễn gắn liền với kinh nghiệm, cuộc sống để học sinh trải nghiệm và sáng tạo.
 • Phân hóa dần ở cấp trên: Chương trình phổ thông nay được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (Tiểu học và THCS) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (THPT). Lớp càng cao đến càng có sự phân hóa học sinh theo nhu cầu và định hướng sau phổ thông.
 • Thực nghiệm cái mới, cái khó: Nội dung chương trình đặc biệt chú trọng thực nghiệm hóa hoạt động giáo dục, dạy học mới và đổi mới.

Chương trình giáo dục phổ thông Chương trình giáo dục phổ thông mới tăng cường chú trọng các hoạt động thực tiễn gắn liền với kinh nghiệm, cuộc sống

2. Các môn học bắt buộc ở Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Từ năm học 2020 - 2021, chương trình giáo dục phổ thông mới đã áp dụng và định rõ các môn học bắt buộc và tự chọn ở Tiểu học như sau:

Các môn học bắt buộc:

 • Tiếng Việt
 • Toán
 • Ngoại ngữ 1
 • Đạo đức
 • Tự nhiên và Xã hội
 • Lịch sử và Địa lý
 • Khoa học
 • Tin học và Công nghệ
 • Giáo dục Thể chất
 • Nghệ thuật
 • Hoạt động trải nghiệm

Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ đối với học sinh lớp 1 và lớp 2. Bậc học này có thêm môn học mới là Tin học và Công nghệ.

Bậc Tiểu học theo chương trình mới Bậc Tiểu học theo chương trình mới sẽ có thêm môn Tin học và Công nghệ

3. Quy định số tiết học ở bậc Tiểu học

Thời lượng học của học sinh Tiểu học là 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết học kéo dài 35 phút. Đây là quy định chung, nhưng cũng có hướng dẫn riêng cho các trường chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Dưới đây là số tiết học của từng môn học trong một năm:

Nội dung giáo dục Số tiết trong một năm
Lớp 1 420
Lớp 2 350
Lớp 3 245
Lớp 4 245
Lớp 5 245

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động giáo dục bắt buộc như hoạt động trải nghiệm, tích hợp thêm giáo dục địa phương, mỗi năm có 105 tiết học và môn học tự chọn như Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 1, mỗi năm có 70 tiết học.

Theo chương trình mới Theo chương trình mới, số tiết học các môn ở bậc Tiểu học cũng được thay đổi

4. Các môn học bậc tiểu học tại Vinschool

Là hệ thống giáo dục lớn nhất tại Việt Nam, Vinschool đã tiên phong dẫn dắt giáo dục phổ thông với chương trình tích hợp dựa trên chương trình của Cambridge và chương trình Việt Nam. Được phép sử dụng các bộ môn của chương trình Cambridge và Việt hóa, Vinschool đảm bảo tính thống nhất từ chuẩn đầu ra đến phương pháp giảng dạy và đánh giá.

Các môn học tại Vinschool được thiết kế dựa trên nghiên cứu khoa học và đảm bảo tính thống nhất và khách quan, giúp học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng và năng lực tư duy. Vinschool mong muốn có sự tham gia của phụ huynh trong quá trình học tập, khám phá và phát triển của học sinh Tiểu học.

Chương trình các môn học bậc Tiểu học tại Vinschool Chương trình các môn học bậc Tiểu học tại Vinschool theo hệ Chuẩn và hệ Nâng cao

Tóm lại, chương trình giáo dục phổ thông quốc gia đang có nhiều cải cách và đổi mới để phù hợp với sự phát triển xã hội. Để đồng hành với con trong học tập, phụ huynh cần cập nhật thông tin về các môn học bắt buộc ở Tiểu học trong chương trình phổ thông mới. Để biết thêm chi tiết về chương trình học tại Vinschool, phụ huynh và học sinh có thể truy cập vào website hoặc liên hệ theo số điện thoại 18006511 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và quy trình tuyển sinh.

1