Các mẫu câu tiếng Anh để thông báo và trả lời khi nghe tin buồn

Trong cuộc sống, chúng ta đôi khi phải đối mặt với việc thông báo tin buồn cho người khác và trả lời lại khi nghe tin đó. Dưới đây là một số mẫu câu tiếng...

Trong cuộc sống, chúng ta đôi khi phải đối mặt với việc thông báo tin buồn cho người khác và trả lời lại khi nghe tin đó. Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh để thông báo và trả lời khi nghe tin buồn mà bạn có thể tham khảo.

1. Các mẫu câu tiếng Anh để thông báo tin buồn (Giving bad news)

 • Tôi rất tiếc phải nói với bạn rằng...
 • Tôi lấy làm tiếc phải báo với bạn rằng...
 • Tôi e là mình có một vài tin không tốt.
 • Tôi e là không thể...
 • Rất tiếc chúng tôi không thể...
 • Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định sẽ không...
 • Tôi e là tôi có một vài tin buồn dành cho bạn...
 • Rất tiếc là tôi có một tin buồn cần nói với bạn...
 • Tôi thật không biết nói sao, nhưng...
 • Tôi rất tiếc vì phải nói ra điều này, nhưng...
 • Tôi thực sự cảm thấy rất buồn khi phải nói ra điều này, nhưng...

2. Các mẫu câu tiếng Anh để trả lời khi nghe báo tin buồn (Responding to bad news)

 • Tôi rất buồn vì...
 • Tôi rất tiếc khi nghe thấy điều đấy...
 • Chuyện đấy hẳn là rất tệ.
 • Tôi rất tiếc khi nghe thấy một tin khủng khiếp như vậy...
 • Chúa ơi!
 • Khổ thế.
 • Tôi không thể tin nổi!
 • Tội nghiệp bạn quá!
 • Ôi không/ Ôi trời ơi.
 • Tôi rất thông cảm với bạn.
 • Tôi biết là bạn đang cảm thấy thế nào.
 • Bất cứ lúc nào bạn cần người nói chuyện thì cứ gọi cho tôi.
 • Nếu tôi có thể làm gì thì cứ nói nhé.
 • Thật khủng khiếp.
 • Ôi, bạn yêu.
 • Thật buồn quá!
 • Thật tồi tệ/ đáng tiếc/ không may.

Học tiếng Anh chăm chỉ với các mẫu câu tiếng Anh để thông báo và trả lời khi nghe tin buồn nhé! Để học hiệu quả, bạn nên tham khảo cách học tiếng Anh giao tiếp của English4u. Chúc các bạn thành công!

Các mẫu câu tiếng Anh để thông báo và trả lời khi nghe tin buồn Caption: Hình ảnh minh họa

1