Xem thêm

Các hậu tố đặc trưng cho nghề nghiệp: er, or, ist, an...

Tại sao chúng ta sử dụng hậu tố "er" và "ist" trong các từ chỉ nghề nghiệp? Trong tiếng Anh, khi muốn tạo thành danh từ chỉ nghề nghiệp, chúng ta thường sử dụng các...

Tại sao chúng ta sử dụng hậu tố "er" và "ist" trong các từ chỉ nghề nghiệp?

Trong tiếng Anh, khi muốn tạo thành danh từ chỉ nghề nghiệp, chúng ta thường sử dụng các hậu tố như "er" và "ist". Tuy nhiên, không có quy tắc cụ thể để phân biệt giữa cách sử dụng của hai hậu tố này.

Các từ chỉ nghề nghiệp không yêu cầu kỹ năng đặc biệt hoặc quan trọng, và các nghề không đòi hỏi trình độ chuyên môn thường được thêm hậu tố "er". Trong khi đó, các nghề có tính chuyên môn cao trong lĩnh vực khoa học hoặc y dược thường được thêm hậu tố "ist". Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ.

Dưới đây là một số hậu tố thường được sử dụng để tạo thành danh từ chỉ nghề nghiệp:

 • "er": Painter (họa sĩ), worker ( công nhân)
 • "or": Actor (diễn viên), professor (giáo sư)
 • "ist": Scientist (nhà khoa học), chemist (nhà hóa học)
 • "ant": Accountant (kế toán), assistant (trợ lý)
 • "ess": Waitress (nữ tiếp viên), hostess (chủ nhà)
 • "man": Postman (người đưa thư), fireman (cảnh sát cứu hỏa)
 • "ee": Trainee (người thực tập), employee (nhân viên)
 • "ive": Representative (đại diện), machine operative (người vận hành máy)

Để nhớ và sử dụng những từ này, có một giải pháp đơn giản là học các từ này theo nhóm từ tương tự nhau.

Ví dụ về cách sử dụng hậu tố "er" và "ist"

 1. "er":
 • Bob là một thợ xây có tiếng trong vùng, người thuê 2 thợ sửa ống nước, 3 thợ môc, 1 thợ sửa mái nhà, 4 thợ điện và nửa tá người lao động đơn giản.
 • Nếu các giáo viên, quan chức giáo dục, các nhà quan tâm trẻ thơ và các nhân viên xã hội đã cùng phối hợp với nhau, thì không một đứa trẻ nào trong số này bị lạm dụng.
 • Ông ấy là một tác gia - tác giả của 4 cuốn sách về Trung Hoa, nhưng còn là một biên dịch viên và một phiên dịch viên, một diễn viên nam và một nhà báo.
 1. "or":
 • Giám đốc điều hành giao phó trách nhiệm về dự án cho giám sát viên, nhưng ông ấy là một nhà quản lý tồi và không bao giờ có thể là một nhà quản lý được.

Lưu ý rằng các danh từ chỉ nghề nghiệp kết thúc bằng "er" hoặc "or" liên quan chặt chẽ đến các động từ cụ thể, ví dụ: teachers - teach (giáo viên - dạy), writers - write (tác giả - viết), actors - act (diễn viên - diễn), supervisors - supervise (giám sát viên - giám sát), directors - direct (người điều hành - điều hành), drivers - drive (người lái xe - lái xe).

Hậu tố "an" và "ist" cũng được sử dụng trong các từ chỉ nghề nghiệp

Hậu tố "an" và "ist" được sử dụng để tạo thành các từ chỉ nghề nghiệp. Ví dụ:

 • Ông đã nói ông là một chuyên gia nhãn khoa? - Không, tôi là một nhà chính trị. Tôi là người phát ngôn về vấn đề quốc tế và chủ tịch ủy ban về tị nạn. Anh trai tôi là thủ thư của quốc hội. Em trai tôi là một nhà ảo thuật.

Trong ví dụ trên, hậu tố "an" có thể được sử dụng cho cả phụ nữ và đàn ông. Tuy nhiên, ngày nay, có một số ý kiến cho rằng việc sử dụng hậu tố "an" liên quan đến phân biệt giới tính và thích sử dụng các từ như "spokesperson" hay "chairperson". Tuy nhiên, vấn đề này không áp dụng cho từ "policeman" và "policewoman", mặc dù nếu không muốn xác định giới tính, ta cũng có thể sử dụng "police officer" thay cho cả hai trường hợp.

Hãy cùng làm bài tập và nhớ kỹ hơn về cách sử dụng các từ này nhé!

1