By the time: Các ứng dụng và cấu trúc cần biết

Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Khi học tiếng Anh, việc hiểu và sử dụng đúng các thì trong câu là rất quan trọng. Một trong những...

Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Khi học tiếng Anh, việc hiểu và sử dụng đúng các thì trong câu là rất quan trọng. Một trong những liên từ thời gian thường gây nhầm lẫn cho người học là "By the time". Vậy "By the time" có nghĩa là gì và cách sử dụng như thế nào?

"By the time" là gì?

"By the time" là một liên từ thời gian được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa "vào lúc", "khi mà" hoặc "vào khoảng thời gian". Nó được sử dụng để bổ sung cho mệnh đề chính và làm rõ nghĩa trong câu.

Cấu trúc cách sử dụng "By the time"

"By the time" với thì hiện tại đơn

Cấu trúc: By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành).

Với động từ tobe:

 • By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will + V2 (dạng nguyên thể không "to").
 • By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will have + V2 (dạng quá khứ phân từ - "ed/PII").

Với động từ thường:

 • By the time + S1 + V1 + (số ít thêm "s/es"), S2 + will + V2 (dạng nguyên thể không "to").
 • By the time + S1 + V1 + (số ít thêm "s/es"), S2 + will have + V2 (dạng quá khứ phân từ - "ed/PII").

"By the time" được sử dụng với thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động đã hoàn thành tại thời điểm xảy ra ở hiện tại hay tương lai.

Ví dụ:

 • By the time they arrive, he will have already given. (Lúc họ đến, anh ta đã gửi nó đi rồi.)
 • By the time you receive this letter, I will be in New York. (Khi bạn nhận được lá thư này, tôi đã ở New York).

"By the time" với thì quá khứ đơn

Cấu trúc: By the time + S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + V2 (quá khứ hoàn thành).

Với động từ tobe:

 • By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V2 (dạng quá khứ phân từ - "ed/PII").

Với động từ thường:

 • By the time + S1 + V1 (ed/PI), S2 + had + V2 (dạng quá khứ phân từ - "ed/PII").

"By the time" được sử dụng với thì quá khứ đơn để diễn đạt một hành động đã hoàn thành tại thời điểm xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ:

 • By the time Mai went to Lan's home, she had gone to school. (Khi Mai đến nhà Lan, cô ấy đã đi đến trường rồi.)
 • She had gotten married by the time he came back. (Cô ấy đã lấy chồng trước khi anh ấy trở về.)

Cách sử dụng "By the time"

Dựa vào những cấu trúc và ứng dụng đã tìm hiểu, có thể rút ra một số kết luận về cách sử dụng "By the time" như sau:

 • "By the time" là một liên từ thời gian được sử dụng để nhấn mạnh một hành động đã hoàn thành ở hiện tại, tương lai hay trong quá khứ. Đây là một dấu hiệu để nhận biết thời quá khứ hoàn thành hoặc tương lai hoàn thành. Trong văn viết, "by the time" thường được sử dụng với thì quá khứ hoàn thành.
 • Hành động nào xảy ra trước là mệnh đề chính, và hành động nào xảy ra sau là mệnh đề đặt sau "by the time".
 • Trong trường hợp thì quá khứ hoàn thành, "by the time" có thể thay thế bằng từ "before".

Ví dụ:

 • By the time Tony went to Mary's home, she had gone to the supermarket. (Khi Tony đến nhà Mary, cô ấy đã đi siêu thị rồi.)
 • Before Tony went to Mary's home, she had gone to the supermarket. (Trước khi Tony đến nhà Mary, cô ấy đã đi siêu thị rồi.)

Kết luận

Hi vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng "By the time" trong tiếng Anh. Đừng quên áp dụng những kiến thức này khi giải các dạng bài tập liên quan.

Ngoài ra, hãy tham khảo thêm các bí quyết ngữ pháp khác để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn.

1