"By the time dùng thì gì? Tìm hiểu cách sử dụng đúng cấu trúc by the time"

By the time đã trở thành một trong những cấu trúc quan trọng khi học tiếng Anh. Nhưng bạn có biết cách dùng đúng của cấu trúc này là gì không? Đừng bỏ qua bài...

By the time đã trở thành một trong những cấu trúc quan trọng khi học tiếng Anh. Nhưng bạn có biết cách dùng đúng của cấu trúc này là gì không? Đừng bỏ qua bài viết này để tìm hiểu thông tin chi tiết về cấu trúc by the time và cách áp dụng nó trong ngôn ngữ hàng ngày.

By the time là gì?

By the time là một liên từ được sử dụng để nói về thời gian. Trong tiếng Việt, nó có nghĩa là "vào thời điểm mà/lúc mà/ vào lúc mà". Cùng với đó, nó còn có nghĩa là "trước khi mà/trước lúc mà". Cấu trúc này được sử dụng phổ biến trong giao tiếp và văn bản. Vì vậy, để áp dụng cấu trúc này một cách chính xác, bạn cần phải nắm rõ cách sử dụng của nó.

Cấu trúc By the time thường được sử dụng để bổ sung cho các trạng từ chỉ thời gian của mệnh đề chính. Ví dụ:

 • By the time daisy had lunch, everyone had finished eating (vào thời điểm Daisy ăn trưa, mọi người đều đã ăn xong).
 • By the time you get to school, everyone has already left (khi bạn đến trường học, mọi người đã rời đi).

Cách sử dụng cấu trúc by the time

Trong cấu trúc by the time, chúng ta có thể kết hợp với thì hiện tại đơn để mô tả các mối liên hệ về thời gian của hai hành động cùng xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.

 • By the time + S1 + are/am/is +…., S2 + will have + V3
 • By the time + S1 + are/am/is +…., S2 + will + V-inf

Ví dụ: By the time Nam is 10 years old, he will follow his mother back to Vietnam (Đến năm Nam 10 tuổi, cậu bé sẽ theo mẹ về Việt Nam).

Chúng ta cũng có thể kết hợp cấu trúc by the time với động từ thường:

 • By the time + S1 + V1 +… + , S2 + will + have + V3
 • By the time + S1 + V1, S2 + will + V-inf

Ví dụ: By the time Alex read this message, I will be in Hanoi (Vào lúc mà Alex đọc được tin nhắn này, tôi đã ở Hà Nội rồi).

Những chú ý khi sử dụng cấu trúc by the time

Ngoài việc nắm "By the time dùng thì gì?", còn có một số điều bạn cần lưu ý để sử dụng cấu trúc này một cách chính xác và hiệu quả:

 • Trong thì quá khứ hoàn thành, cụm từ "by the time" tương đương với "before". Vì vậy, bạn có thể sử dụng by the time hoặc before trong trường hợp này.
 • Nếu trong câu có mệnh đề chứa "by the time", bạn có thể đặt mệnh đề này ở phía sau. Tuy nhiên, bạn cần chú ý bỏ dấu "," được đặt giữa hai mệnh đề.
 • Trong một câu có ý nghĩa khác biệt, mệnh đề không xuất hiện "by the time" cũng có thể kết hợp với động từ to be trong thì tương lai đơn.
 • Tìm hiểu kỹ các nghĩa của cụm từ để có thể chọn ngữ cảnh và áp dụng chính xác.
 • Hãy chủ động học từ các tài liệu liên quan để đảm bảo sử dụng chính xác và hiểu rõ ý nghĩa của cấu trúc này.

Đó là tất cả những thông tin cần biết về "By the time dùng thì gì? Cách dùng đúng của cấu trúc by the time". Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc này và áp dụng nó một cách thành công.

1