Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 - 2023: Luyện tập để nắm vững kiến thức căn bản

Giới thiệu Bạn đang là học sinh lớp 1 và muốn rèn kỹ năng Toán học của mình để có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho những lớp học sau này? Bộ đề...

Giới thiệu

Bạn đang là học sinh lớp 1 và muốn rèn kỹ năng Toán học của mình để có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho những lớp học sau này? Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 - 2023 sẽ giúp bạn làm điều đó. Bộ đề này bao gồm các câu hỏi luyện tập giúp bạn củng cố kiến thức và nhiều bài tập thực hành để rèn kỹ năng tính toán của bạn. Hãy cùng khám phá bộ đề này ngay.

I. Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn Toán chương trình mới

Đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

1. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.

 • Câu 1: Số mà số liền trước là số 24 là: A. 22 B. 23 C. 25 D. 26

 • Câu 2: 10, 20, 30, …, 50. Số cần điền vào chỗ chấm là: A. 60 B. 40 C. 20 D. 10

 • Câu 3: Số 29 được đọc là: A. Hai chín B. Hai mươi chín C. Hai trín D. Hai mươi trín

 • Câu 4: Kết quả của phép tính 19 - 7 là: A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

 • Câu 5: Phép tính có kết quả bằng 7 là: A. 5 + 2 B. 7 - 1 C. 6 - 0 D. 3 + 3

2. Phần tự luận (5 điểm): Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu.

 • Bài 1 (2 điểm): Hoàn thiện bảng số.
 • Bài 2 (2 điểm): Tính và điền số thích hợp.
 • Bài 3 (1 điểm): Khoanh tròn vào chiếc xe tới được vạch đích.

Đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức

1. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.

 • Câu 1: Số liền sau số lớn nhất có một chữ số là số: A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

 • Câu 2: Số ở giữa hai số 62 và 64 là số: A. 62 B. 63 C. 64 D. 65

 • Câu 3: Từ 2 chữ số 4 và 6 có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số? A. 4 số B. 3 số C. 2 số D. 1 số

 • Câu 4: Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: A. 98 B. 99 C. 97 D. 95

 • Câu 5: Cho hình dưới đây. Hãy điền số thích hợp: alt text A. 4 B. 3 C. 7 D. 10

2. Phần tự luận (5 điểm): Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu.

 • Bài 1 (2 điểm): Sắp xếp các số theo thứ tự.
 • Bài 2 (2 điểm): Đặt tính rồi tính.
 • Bài 3 (1 điểm): Điền số thích hợp vào các phép tính.

Đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp: alt text

Bài 2:

 • a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.
 • b) Tính các phép tính.

Bài 3:

 • Tính nhẩm các phép tính.

Bài 4:

 • Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống.

Bài 5:

 • Làm theo mẫu.

II. Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 1

Bài 1: Hoàn thành bài tập theo mẫu.

Bài 2:

 • a) Tính các phép tính.
 • b) Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Bài 3: Khoanh tròn vào chiếc xe tới được vạch đích.

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 2

Bài 1: Điền số thích hợp vào các chỗ trống.

Bài 2: Viết số theo mẫu.

Bài 3: Đặt tính rồi tính.

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 3

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

Bài 3: Tính nhẩm.

Bài 4: Giải bài toán.

Bài 5: Vẽ và đặt tên cho các đoạn thẳng.

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 4

Bài 1: Viết theo mẫu, điền số thích hợp.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

Bài 3: Tính.

Bài 4: Giải bài toán.

Bài 5: Đếm số hình.

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 5

Câu 1: Khoanh vào đáp án đúng.

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Câu 3: Khoanh vào số đúng.

Câu 4: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Câu 5: Đặt tính rồi tính.

Câu 6: Giải bài toán.

Câu 7: Hoàn thành các câu hỏi.

III. Đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn khác

Bên cạnh môn Toán, còn có các bộ đề thi giữa học kì 2 cho môn Tiếng Việt và các bộ sách mới. Hãy xem chi tiết trong các bộ đề này để củng cố kiến thức của mình.

Dưới đây là những bộ đề thi giữa học kỳ 2 lớp 1 môn Toán năm 2022 - 2023. Hãy tham khảo và tập luyện để nắm chắc kiến thức căn bản của môn Toán và đạt kết quả tốt trong học kỳ 2 này. Chúc bạn thành công và tiến bước trên con đường học tập!

1