Xem thêm

Bộ câu hỏi phỏng vấn ReactJS phổ biến và cách trả lời thuyết phục

ReactJS là một trong những chủ đề "Hot" trong ngành công nghệ thông tin hiện nay. Với tính phổ biến ngày càng tăng, ReactJS là công nghệ front-end hàng đầu và được nhiều công ty...

ReactJS là một trong những chủ đề "Hot" trong ngành công nghệ thông tin hiện nay. Với tính phổ biến ngày càng tăng, ReactJS là công nghệ front-end hàng đầu và được nhiều công ty sử dụng. Nếu bạn đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn về ReactJS, đừng bỏ qua bộ câu hỏi phỏng vấn ReactJS phổ biến và cách trả lời thuyết phục dưới đây.

1. ReactJS là gì?

Trước khi đến với bộ câu hỏi phỏng vấn ReactJS, hãy cùng tìm hiểu ReactJS là gì.

ReactJS là thư viện JavaScript front-end phổ biến nhất trong lĩnh vực phát triển web. ReactJS được tạo ra để xây dựng giao diện người dùng nhanh chóng và tương tác cho các ứng dụng web và di động. Điểm nổi bật của ReactJS bao gồm khả năng phát triển cả ứng dụng web và di động, luồng dữ liệu một chiều, tái sử dụng các components, tạo các ứng dụng động và nhiều tính năng khác.

2. Bộ câu hỏi phỏng vấn ReactJS cơ bản

Với bộ câu hỏi phỏng vấn ReactJS cơ bản này, bạn cần trả lời một số câu hỏi để nhà tuyển dụng hiểu rõ kiến thức của bạn về ReactJS.

2.1. Những đặc điểm của ReactJS là gì?

 • JSX: Là phần mở rộng cú pháp cho JavaScript, được sử dụng với React để mô tả giao diện người dùng trông như thế nào. Bằng cách sử dụng JSX, chúng ta có thể viết các cấu trúc HTML trong cùng một tệp chứa code JavaScript.
 • Thành phần Components: Là nền tảng của ứng dụng React và một ứng dụng đơn lẻ thường bao gồm nhiều components. Nó giúp chia giao diện người dùng thành những phần độc lập, có thể tái sử dụng và có thể được xử lý riêng.
 • DOM ảo (Virtual DOM): React giữ một bản "đại diện" nhẹ hơn của DOM "thực" trong bộ nhớ, hay còn được gọi là DOM ảo (Virtual DOM). Khi trạng thái của một đối tượng thay đổi, DOM ảo chỉ thay đổi đối tượng đó trong DOM thực thay vì cập nhật tất cả các đối tượng.
 • Truyền dữ liệu một chiều (One-way data-binding): Giúp giữ mọi thứ đều theo modular và nhanh chóng. Luồng dữ liệu một chiều có nghĩa là khi thiết kế một ứng dụng React thường lồng các components con bên trong các components mẹ.

2.2 JSX là gì?

JSX là một phần mở rộng cú pháp cho JavaScript, được sử dụng với React để mô tả giao diện người dùng trông như thế nào. Bằng cách sử dụng JSX, chúng ta có thể viết các cấu trúc HTML trong cùng một tệp chứa code JavaScript.

2.3 Cho biết Virtual DOM là gì?

Virtual DOM là một khái niệm được sử dụng trong ReactJS. Đây là một bản "đại diện" nhẹ hơn của DOM "thực" được lưu giữ trong bộ nhớ. Khi trạng thái của một đối tượng thay đổi, Virtual DOM chỉ thay đổi đối tượng đó trong DOM thực thay vì cập nhật tất cả các đối tượng. Điều này giúp tăng hiệu suất và tối ưu hóa quá trình cập nhật giao diện người dùng.

2.4 Vì sao sử dụng ReactJS thay vì các framework khác?

ReactJS được sử dụng rộng rãi vì những lợi ích sau:

 • Dễ dàng tạo các ứng dụng động: React giúp tạo các ứng dụng web động dễ dàng hơn với ít code hơn và nhiều chức năng hơn. Trong khi các ứng dụng JavaScript thường có xu hướng trở nên phức tạp.
 • Hiệu suất cải thiện: React sử dụng Virtual DOM giúp các ứng dụng web hoạt động nhanh chóng và hiệu quả hơn. Chỉ các thành phần có trạng thái thay đổi trong DOM thực mới được cập nhật.
 • Các thành phần có thể tái sử dụng: React sử dụng các thành phần làm nền tảng cho ứng dụng. Các thành phần này có thể được tái sử dụng trong toàn bộ ứng dụng, giúp giảm thời gian phát triển.
 • Luồng dữ liệu một chiều: React tuân theo luồng dữ liệu một chiều, giúp việc debug và tìm vấn đề trở nên dễ dàng hơn.
 • Công cụ debug dễ dàng: React cung cấp công cụ debug tiện lợi, giúp quá trình gỡ lỗi trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

2.5 Cho biết Event trong ReactJS là gì?

Event trong ReactJS là một hành động mà người dùng hoặc hệ thống có thể kích hoạt, chẳng hạn như nhấn phím, nhấp chuột, v.v. Các event trong ReactJS được đặt tên bằng cách sử dụng camelCase, thay vì chữ thường trong HTML. Với JSX, ta chuyển một function làm trình xử lý event, thay vì một string trong HTML.

2.6 Làm gì để tạo dựng một ứng dụng ReactJS?

Để tạo một ứng dụng ReactJS, ta có thể sử dụng Create React App (CRA). CRA là môi trường thoải mái để học React và là cách tốt nhất để bắt đầu xây dựng một ứng dụng single-page mới trong React. Nó thiết lập môi trường phát triển của bạn để sử dụng các tính năng JavaScript mới nhất, cung cấp trải nghiệm tốt cho nhà phát triển và tối ưu hóa ứng dụng cho sản xuất. Để sử dụng CRA, cần có Node >= 10.16 và npm >= 5.6 trên máy tính.

2.7 Synthetic events trong ReactJS là gì?

Synthetic events trong ReactJS là sự kiện tổng hợp kết hợp các sự kiện gốc từ trình duyệt khác nhau thành một API, đảm bảo rằng các sự kiện nhất quán trên các trình duyệt khác nhau. PreventDefault là một ví dụ về event tổng hợp.

2.8 Cách làm việc với lists trong ReactJS?

Để làm việc với lists trong ReactJS, ta có thể sử dụng hàm map(). Hàm map() cho phép duyệt qua một mảng và trả về một mảng mới với các phần tử đã được biến đổi. Điều này giúp hiển thị một danh sách các thành phần trong ReactJS.

2.9 Form trong React là gì?

Form trong React sử dụng để cho phép người dùng tương tác với các ứng dụng web. Form bao gồm các thành phần như trường văn bản, nút, hộp kiểm, nút radio, v.v. Form được sử dụng cho nhiều tác vụ quan trọng như xác thực người dùng, tìm kiếm, lập chỉ mục, lọc, v.v.

2.10 Những điểm khác nhau giữa React và React Native?

React và React Native có một số điểm khác nhau sau:

React React Native
Nền tảng Web Mobile
HTML Không
CSS Không
Yêu Cầu JavaScript, HTML, CSS React.js

3. Bộ câu hỏi phỏng vấn ReactJS về Components

3.1 Components là gì?

Components là nền tảng của bất kỳ ứng dụng React nào. Một ứng dụng React đơn lẻ thường bao gồm nhiều components. Một component cơ bản là một phần của giao diện người dùng có khả năng chia giao diện người dùng thành các phần độc lập, có thể tái sử dụng và được xử lý riêng. Có hai loại component trong React: functional components và class components.

3.2 Cho biết công dụng của render() trong React là gì?

Mỗi component cần có một phương thức render(). Phương thức này trả về dạng HTML sẽ được hiển thị trong component. Nếu cần hiển thị nhiều hơn một element, tất cả các element phải nằm trong một thẻ cha như

hoặc
.

3.3 State trong ReactJS là gì?

State trong ReactJS là đối tượng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu hoặc thông tin về component. State trong một component có thể thay đổi theo thời gian và mỗi khi nó thay đổi, state sẽ re-render. Sự thay đổi của state có thể xảy ra thông qua hành động của người dùng hoặc các sự kiện được tạo ra bởi hệ thống. State xác định hành vi của component và cách component sẽ render.

3.4 Cách cập nhật State của một Component?

Chúng ta có thể cập nhật state của một component bằng cách sử dụng phương thức setState() tích hợp sẵn. Phương thức này được gọi khi cần thay đổi state của component và nó sẽ gây ra việc re-render cho component.

3.5 Props trong ReactJS là gì?

Props trong ReactJS là viết tắt của từ "Properties". Đây là đối tượng tích hợp trong ReactJS để lưu trữ giá trị của các thuộc tính của một component. Props cho phép truyền dữ liệu từ component này sang component khác. Props được truyền cho component giống như các argument được truyền trong một hàm.

4. Bộ câu hỏi phỏng vấn ReactJS về React Router

4.1 Giải thích React Router là gì?

React Router là một thư viện định tuyến tiêu chuẩn để xây dựng các tuyến trong ứng dụng ReactJS. Nó cho phép xác định nhiều tuyến trong ứng dụng và cung cấp URL đồng bộ trên trình duyệt với dữ liệu sẽ được hiển thị trên trang web. React Router giúp duy trì cấu trúc và hành vi tiêu chuẩn của ứng dụng và chủ yếu được sử dụng để phát triển các ứng dụng web trang đơn.

4.2 Vì sao cần sử dụng React Router?

React Router được sử dụng vì các lợi ích sau:

 • Giữ cho cấu trúc và hành vi của ứng dụng được nhất quán: React Router giúp duy trì cấu trúc và hành vi tiêu chuẩn của ứng dụng. Nó cho phép xác định nhiều tuyến trong ứng dụng và đảm bảo URL đồng bộ với dữ liệu trên trang web.
 • Phát triển các ứng dụng web single-page: React Router cho phép tạo ra các ứng dụng web single-page với nhiều chế độ xem trong cùng một tệp.
 • Đơn giản hóa việc quản lý tuyến: React Router giúp quản lý tuyến dễ dàng và hiệu quả, giúp xây dựng ứng dụng web trở nên thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

5. Bộ câu hỏi phỏng vấn ReactJS về Styling

5.1 Giải thích cách sử dụng CSS modules trong ReactJS

CSS modules là một cách để sử dụng CSS trong ReactJS mà không gây xung đột về tên lớp. Khi sử dụng CSS modules, CSS bên trong một tệp module chỉ có hiệu lực cho các components đã nhập nó. Điều này giúp tránh xung đột tên lớp trong quá trình styling cho các components.

6. Bộ câu hỏi phỏng vấn ReactJS dành cho cấp Senior và Manager

6.1 Những kỹ thuật để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng ReactJS

Có nhiều kỹ thuật để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng ReactJS, bao gồm:

 • Sử dụng useMemo(): Đây là một hook được sử dụng để lưu trữ các hàm có chi phí CPU cao. Bằng cách sử dụng useMemo(), chúng ta có thể cache các hàm như vậy để tránh việc gọi chúng khi không cần thiết.
 • Sử dụng React.PureComponent: React.PureComponent được sử dụng để kiểm tra xem một component có cần được cập nhật hay không dựa trên trạng thái và props của nó. Thay vì sử dụng React.Component, ta có thể sử dụng React.PureComponent để giảm việc render không cần thiết.
 • Lazy Load: Lazy load là một kỹ thuật được sử dụng để giảm thời gian tải của ứng dụng ReactJS. Nó cho phép các thành phần không cần thiết được tải trễ, giúp tối ưu hiệu suất của ứng dụng.

6.2 Những giai đoạn khác nhau của ReactJS component là gì?

Có bốn giai đoạn khác nhau trong vòng đời của một component ReactJS:

 • Khởi tạo: Giai đoạn này, component ReactJS sẽ thiết lập các giá trị mặc định và trạng thái ban đầu.
 • Gắn kết: Giai đoạn này liên quan đến việc đặt các phần tử vào DOM của trình duyệt. Với ReactJS sử dụng Virtual DOM, DOM của trình duyệt được hiển thị không được làm mới. Giai đoạn này bao gồm các phương thức vòng đời componentWillMount()componentDidMount().
 • Đang cập nhật: Giai đoạn này xảy ra khi trạng thái hoặc props của một component thay đổi. Các phương thức vòng đời bao gồm componentWillUpdate(), shouldComponentUpdate(), render()componentDidUpdate().
 • Ngắt kết nối: Giai đoạn cuối cùng của vòng đời component, component bị xóa khỏi DOM hoặc ngắt kết nối khỏi DOM của trình duyệt. Giai đoạn này bao gồm phương thức vòng đời componentWillUnmount().

6.3 ReactJS Hook có hoạt động với tính năng nhập tĩnh không?

Tính năng nhập tĩnh đề cập đến việc kiểm tra mã trong quá trình biên dịch để đảm bảo tất cả các biến được nhập tĩnh. React Hooks được thiết kế để đảm bảo tất cả các thuộc tính phải được nhập tĩnh. Để thực thi nhập tĩnh chặt chẽ hơn trong mã, ta có thể sử dụng API ReactJS với các Hook tùy chỉnh.

6.4 Hiệu suất khi sử dụng Hooks sẽ khác như thế nào so với các lớp?

Khi sử dụng React Hooks, ta có thể tránh một số chi phí hiệu suất của các lớp như tạo các thành phần, liên kết các sự kiện, v.v. Hooks trong ReactJS tạo ra các cây thành phần nhỏ hơn bằng cách tránh việc lồng nhau tồn tại trong HOC (Các thành phần thứ tự cao hơn) và hiển thị các props, giúp ReactJS thực hiện ít công việc hơn.

6.5 ReactJS Router là gì?

ReactJS Router là hệ thống định tuyến tiêu chuẩn cho phép xác định các tuyến trong ứng dụng ReactJS bằng cách sử dụng React Router. Nó giữ cho cấu trúc và hành vi của ứng dụng nhất quán, và được sử dụng chủ yếu để phát triển các ứng dụng web trang đơn với nhiều chế độ xem trong cùng một tệp. React Router đảm bảo URL được đồng bộ trên trình duyệt với dữ liệu hiển thị trên trang web.

1