Bộ 40 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 có đáp án

Tài liệu ôn luyện Tiếng Anh cho học kì 1 lớp 4 năm học 2022-2023 Chào các bạn! Bạn có biết rằng tài liệu ôn luyện Tiếng Anh cho học kì 1 lớp 4 năm...

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Tài liệu ôn luyện Tiếng Anh cho học kì 1 lớp 4 năm học 2022-2023

Chào các bạn! Bạn có biết rằng tài liệu ôn luyện Tiếng Anh cho học kì 1 lớp 4 năm học 2022-2023 đã được ra đời? Bộ tài liệu này bao gồm 40 đề thi tổng hợp từ các trường Tiểu học trên cả nước, mỗi đề thi đều có đáp án chi tiết giúp các bạn ôn luyện môn Tiếng Anh để đạt điểm cao trong bài thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 4. Dưới đây là một số đề thi trong bộ tài liệu:

Đề thi 1

Câu 1: Chọn từ khác loại

 1. A. yesterday
 2. B. went
 3. C. had
 4. D. got

Câu 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

English favourite today in Tuesday

A: What day is it (1) .................................., Nam? B: It’s (2) ..................................... A: What subjects do you have today? B: I have Maths, Science, Music and (3) ........................................... A: What is your (4) ......................................... subjects? B: Maths and English.

Câu 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

This is my new friend. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football and reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his free time, he often goes to the music club. He is happy there.

 1. Where is Peter from?
 2. What is his hobby?
 3. Can he sing Vietnamese songs?
 4. What does he do in his free time?

Câu 4: Tìm lỗi sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng

 1. What subject does you have today? ____
 2. He are from Malaysia. ____
 3. I go from Quynh Hai primary school. ____
 4. They have English yesterday. ____

Câu 5: Dựa vào tranh hoàn thành các câu sau

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

 1. I have ____ on Tuesday.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1:

 1. A
 2. A
 3. B
 4. D

Câu 2:

 1. today
 2. Tuesday
 3. English
 4. favourite

Câu 3: 1- He is from America. 2- His hobby is playing football and reading books. 3- Yes, he can. 4- In his free time, he often goes to the music club.

Câu 4:

 1. does ⇒ do
 2. are ⇒ is
 3. from ⇒ to
 4. have ⇒ had

Câu 5:

 1. I have science on Tuesday.

Đáp án & Thang điểm

Đừng bỏ lỡ bộ tài liệu ôn luyện Tiếng Anh cho học kì 1 lớp 4 năm học 2022-2023! Nắm chắc kiến thức và bí kíp trả lời từng câu hỏi để đạt điểm cao trong bài thi! Chúc các bạn thành công!

1