Các Loại Liên Kết Hóa Học Hay, Chi Tiết Giúp Bạn Nắm Vững Kiến Thức Trọng Tâm Các Loại Liên Kết Hóa Học

Bạn đã từng nghe nói về các loại liên kết hóa học nhưng bạn chưa chắc chắn hiểu rõ về chúng? Bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về các loại liên...

Bạn đã từng nghe nói về các loại liên kết hóa học nhưng bạn chưa chắc chắn hiểu rõ về chúng? Bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về các loại liên kết hóa học trong một cách chi tiết và dễ hiểu.

Lý thuyết Các Loại Liên Kết Hóa Học

1/ Sự Tạo Thành Liên Kết Ion, Anion, Cation

 • Trong phản ứng hóa học, khi nguyên tử hoặc phân tử thêm hoặc mất electron, chúng sẽ tạo thành các phần tử có điện tích gọi là ion. Các ion trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo thành hợp chất chứa liên kết ion.

 • Điều kiện hình thành liên kết ion:

  • Liên kết được hình thành giữa các nguyên tố có tính chất khác nhau (kim loại và phi kim).
  • Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử liên kết ≥ 1,7 là liên kết ion (trừ một số trường hợp).
 • Dấu hiệu cho thấy phân tử có liên kết ion:

  • Phân tử hợp chất được hình thành từ kim loại và phi kim.
  • Phân tử hợp chất muối chứa cation hoặc anion đa nguyên tử.

Ví dụ: Các phân tử NaCl, MgCl2, BaF2,…đều chứa liên kết ion, là liên kết được hình thành giữa các cation kim loại và anion phi kim.

2/ Liên Kết Cộng Hóa Trị

 • Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung.

 • Điều kiện hình thành liên kết cộng hóa trị: Các nguyên tử giống nhau hoặc gần giống nhau, liên kết với nhau bằng cách chia sẻ các electron hóa trị.

 • Dấu hiệu cho thấy phân tử có liên kết cộng hóa trị:

  • Phân tử đơn chất được hình thành từ phi kim.
  • Phân tử hợp chất được hình thành từ các phi kim khác nhau.

Ví dụ: Các phân tử O2, F2, H2, HCl, H2O… đều chứa liên kết cộng hóa trị, là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử phi kim giống nhau hoặc khác nhau.

3/ Liên Kết Kim Loại

 • Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.

 • Cấu trúc mạng tinh thể kim loại tồn tại dưới 3 dạng phổ biến: lập phương tâm khối, lập phương tâm diện và lục phương.

 • Tính chất của tinh thể kim loại: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính dẻo.

Hóa học lớp 10 Hình ảnh minh họa

Bảng 3.1 Kiểu cấu trúc mạng tinh thể phổ biến của một số kim loại trong bảng tuần hoàn.

Hóa học lớp 10 Cấu trúc mạng tinh thể kim loại

Các liên kết hóa học có vai trò quan trọng trong sự tồn tại và tương tác giữa các chất. Việc hiểu và áp dụng kiến thức về các loại liên kết này sẽ giúp bạn nắm vững cơ bản hóa học và giải quyết các bài tập liên quan.

👉 Xem thêm bài viết về Hóa học lớp 10

1