Lý Thuyết Tổng Hợp Chương Động Học Chất Điểm: Hiểu Khái Niệm Và Kiến Thức Quan Trọng

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lý thuyết tổng hợp chương Động học chất điểm. Cùng nhau khám phá kiến thức...

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lý thuyết tổng hợp chương Động học chất điểm. Cùng nhau khám phá kiến thức trọng tâm của chương này để nắm vững những khái niệm quan trọng nhé.

Lý thuyết tổng hợp chương Động học chất điểm

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

I. CHUYỂN ĐỘNG CƠ

 1. Chuyển động cơ - Chất điểm
 • Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của một vật đối với các vật khác theo thời gian.
 • Một vật được coi là chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi hoặc khoảng cách mà ta đề cập đến.
 • Quỹ đạo của chuyển động là đường mà chất điểm chuyển động vạch ra trong không gian.
 1. Cách xác định vị trí của vật trong không gian
 • Để xác định chính xác vị trí của vật, ta chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo rồi dùng thước đo chiều dài để đo độ dài từ vật làm mốc đến vật.
 • Hệ tọa độ được sử dụng để xác định vị trí của vật:
  • Hệ tọa độ 1 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường thẳng): Tọa độ của vật ở vị trí M là x = OM−.
  • Hệ tọa độ 2 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường cong trong một mặt phẳng): Tọa độ của vật ở vị trí M là x = OMx− và y = OMy−.

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

 1. Cách xác định thời gian trong chuyển động
 • Mốc thời gian là thời điểm chọn trước để bắt đầu tính thời gian.
 • Để xác định từng thời điểm ứng với từng vị trí của vật chuyển động, ta chọn mốc thời gian và đo thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian bằng một chiếc đồng hồ.
 • Thời điểm là giá trị mà đồng hồ hiện đang chỉ đến theo một mốc cho trước mà ta xét.
 • Thời gian là khoảng thời gian trôi đi trong thực tế giữa hai thời điểm mà ta xét.
 1. Hệ quy chiếu
 • Một hệ quy chiếu bao gồm:
  • Một vật làm mốc và một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc.
  • Một mốc thời gian và một đồng hồ.

II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

 1. Chuyển động thẳng đều
 • Tốc độ trung bình là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được tính bằng thương số giữa quãng đường đi được và khoảng thời gian để đi hết quãng đường đó.

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

 • Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.
 1. Phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều
 • Phương trình chuyển động thẳng đều:
  • Xét một chất điểm chuyển động thẳng đều.
  • Giả sử ở thời điểm ban đầu t0 chất điểm ở vị trí M0(x0), đến thời điểm t chất điểm ở vị trí M(x).
  • Quãng đường đi được sau quảng thời gian t - t0 là s = x - x0 = v(t - t0).
  • Phương trình chuyển động thẳng đều là x = x0 + v(t - t0).

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

 • Đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tọa độ của vật chuyển động theo thời gian.

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

 • Đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng đều:
  • Trong chuyển động thẳng đều, vận tốc không đổi, đồ thị vận tốc là một đoạn thẳng song song với trục thời gian.

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

III. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

 1. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều.
 • Độ lớn của vận tốc tức thời là đại lượng đo bằng thương số giữa đoạn đường rất nhỏ đi qua điểm đó và khoảng thời gian rất ngắn để vật đi hết đoạn đường đó.
 • Vectơ vận tốc tức thời là một đại lượng vectơ có: Gốc đặt ở vật chuyển động, phương và chiều là phương và chiều của chuyển động, và độ dài biểu diễn độ lớn của vận tốc theo một tỉ xích nào đó.

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

 • Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc và được đo bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc và khoảng thời gian vận tốc biến thiên.

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

 1. Chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều
 • Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.
 • Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian.

IV. SỰ RƠI TỰ DO

 1. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do
 • Trong không khí, các vật rơi nhanh hay chậm không phải vì nặng nhẹ khác nhau mà lực cản của không khí là nguyên nhân làm cho vật rơi nhanh hay chậm khác nhau.
 • Sự rơi tự do (sự rơi của các vật trong chân không) là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
 1. Nghiên cứu sự rơi tự do của các vật
 • Trong chuyển động rơi tự do, vật di chuyển theo đường thẳng từ trên xuống dưới với gia tốc rơi tự do là g.
 • Gia tốc rơi tự do là cùng ở mọi nơi trên Trái Đất và gần mặt đất.

V. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

 1. Định nghĩa
 • Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn.
 • Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn là đại lượng đo bằng thương số giữa độ dài cung tròn mà vật đi được và thời gian đi hết cung tròn đó.
 • Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.
 1. Tốc độ dài và tốc độ góc
 • Tốc độ dài: Độ lớn của tốc độ dài không đổi trong chuyển động tròn đều.
 • Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.
 • Tốc độ góc là đại lượng đo bằng góc mà bán kính quay quét được trong một đơn vị thời gian.

VI. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

 1. Tính tương đối của chuyển động
 • Quỹ đạo của chuyển động trong các hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau. Quỹ đạo có tính tương đối.
 • Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối.
 1. Công thức cộng vận tốc
 • Công thức cộng vận tốc: v13→ = v12→ + v23→
 • Khi hai vectơ vận tốc cùng phương, cùng chiều, tổng vận tốc tuyệt đối là tổng hai vận tốc tuyệt đối.
 • Khi hai vectơ vận tốc cùng phương, ngược chiều, tổng vận tốc tuyệt đối là hiệu hai vận tốc tuyệt đối.

Với những kiến thức vừa được cung cấp, hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về lý thuyết tổng hợp chương Động học chất điểm. Đừng ngần ngại để lại bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến của bạn trong phần bình luận dưới bài viết này.

1