Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án. Cùng khám phá...

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án. Cùng khám phá nhé!

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Đường thẳng đi qua điểm A (1; 3) là:

A. x - y = 3 B. 2x + y = 5 C. 2x - y = 3 D. x + y = 5

Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức là:

A. x = -2018 B. x ≠ -2018 C. x ≥ -2018 D. x ≤ -2018

Câu 3: Tìm m để 2 đường thẳng sau cắt nhau tại 1 điểm y = (2m - 1)x + 7 và y = 3x - 5

A. m = 2 B. m ≠ 2 C. m ≥ 2 D. m ≤ 2

Câu 4: Tìm giá trị của a để đồ thị hàm số y = ax^2 đi qua điểm (1; -4)

A. a = -2 B. a = 2 C. a = 4 D. a = -4

Câu 5: Biết phương trình x^2 + bx - 2b = 0 có một nghiệm x = -3. Tìm nghiệm còn lại của phương trình:

A. x = 2 B. x = -2 C. x = 3 D. x = -3

Câu 6: Trong các nhận xét sau, nhận xét đúng là:

A. Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau B. Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau C. Cả a, b đều đúng D. Cả a và b đều sai

Câu 7: Tính diện tích hình quạt có bán kính 6cm, độ dài cung là 5π cm

A. 10π cm^2 B. 20π cm^2 C. 30π cm^2 D. 15π cm^2

Câu 8: Tính diện tích toàn phần của hình nón có bán kính đáy 5 cm và độ dài đường sinh là 7 cm:

A. 35π cm^2 B. 45π cm^2 C. 52π cm^2 D. 60π cm^2

Phần II. Tự luận

Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình:

a) √5x - 2√5 = 0 b) 3x^2 - 8x - 6 = 0

Bài 2: (2 điểm)

  1. Cho 2 hàm số (P): y = 2x^2 và (d): y = -3x + 4 a) Vẽ 2 đồ thị trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy b) Tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị trên bằng phép tính.

  2. Cho phương trình x^2 - 2(m - 1)x - 2m = 0. Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m. Gọi 2 nghiệm của phương trình là x1; x2, tìm tất cả giá trị của m sao cho x1^2 + x1 - x2 = 5 - 2m

Bài 3: (1 điểm) Hai xe máy cùng xuất phát một lúc từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 30 km. Xe thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai 5km/h nên đến B sớm hơn 5 phút. Tính vận tốc mỗi xe

Bài 4: (3,5 điểm) Trên đường tròn (O; R) đường kính AB lấy 2 điểm M, N theo thứ tự A, M, N, B ( hai điểm M, N khác 2 điểm A và B). Các đường thẳng AM và BN cắt nhau tại C, AN và BM cắt nhau tại D

a) Chứng minh tứ giác MCND nội tiếp. Xác định tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ giác b) Gọi H là giao điểm của CD và AB. Chứng minh rằng: BN.BC = BH.BAv c) Tính ∠IMO d) Cho biết ∠BAM = 45o; ∠BAN = 30o. Tính theo R diện tích của tam giác ABC

Đó là tất cả nội dung của đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1). Hy vọng rằng bài viết này đã giúp các bạn nắm vững kiến thức và chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công!

1